Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Tesoman koulu tarjoaa opetussuunnitelmallisen painotuksen luokkien 3.-6. ajaksi liikunnassa ja painotukset luokkien 7.-9. ajaksi liikunnassa, ilmaisutaidossa sekä matemaattis-luonnontieteellisenä.

Urheiluyläkoulu

Tesoman koulu on mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulukokeilussa. Urheiluyläkoulukokeilussa on mukana 25 yläkoulua 14 kunnasta eri puolilta Suomea. Kolmivuotisen kokeilun aikana rakennetaan valtakunnallista urheiluyläkoulumallia, jossa toteutuu mahdollisuus 10 liikunta- ja urheilutuntiin kouluviikon aikana. Tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilun koordinoinnista vastaa Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön urheiluakatemiaohjelma. Hankkeen arvioinnista vastaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Liikuntapainotus, vuosiluokat 3.-6.

Liikunnan opetussuunnitelmallinen painotus valitaan 3 - 6. -luokkien ajaksi. Painotuksen järjestäminen ei edellytä oman erillisen luokan perustamista, joten hyväksytyt oppilaat voidaan jakaa eri luokille koulun parhaaksi katsomalla tavalla.

Liikunnan opetuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä. Liikunnan opetussuunnitelmallinen painotus etenee perusliikuntamuodoista kohti lajitaitoja.

Liikuntapainotus, vuosiluokat 7.-9.

Liikuntapainotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Liikuntapainotusluokalla oleva oppilas opiskelee liikuntaa 7. luokalla yhteensä 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa.

Tesoman koulun läheisyydessä sijaitsevat Tesoman jäähalli ja -uimahalli, Ikurin liikuntahalli, Ikurin jalkapallokenttä sekä Tesoman uusi palloiluhalli kuntosaleineen.

Liikuntapainotuksen tavoite

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Liikuntapainotuskoulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliset elämäntavat, terve urheilija ja innostuksen vahvistaminen. Liikuntapainotustoiminnan tavoitteena on myös mahdollistaa opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen.

Pikkuakatemiatoiminta

Tampereen Urheiluakatemia koordinoi yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät mukaan liikuntapainotteisten yläkoulujen sekä muista kouluista valitut urheilijat. Paikalliset seuravalmentajat, lajiliittojen edustajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana. Liikuntapainotteisten yläkoulujen lukujärjestykset ovat muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Lähtökohtana liikuntapainotuskoulujen ulkopuolelta tulevien osallistumiselle on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen akatemiaharjoituksiin. Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan. 7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää. 8.luokkalaisten valmennus toteutetaan tiistaisin klo 8.00–10.00. 9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Ilmaisutaidon painotus, vuosiluokat 7.-9.

Ilmaisutaidon painotusluokilla opiskellaan uutena oppiaineena ilmaisutaitoa 7. luokalla tunti ja 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa.

Opetuksen lähtökohtana on oppilas itse ja ryhmä. Tunneilla tutustumme teatterin tekemiseen. Teatterihan on kaikkia taiteen lajeja yhdistelevä taiteenmuoto, joten esiintyjien lisäksi siellä tarvitaan monenlaisia osaajia (ohjaaja, kirjoittaja, valo- ja äänisuunnittelija, lavastaja, yms.).

Mielikuvitus ja jokaisen omat ajatukset sekä kokemukset ovat vahvasti mukana harjoituksissa, kun tutustumme monenlaisiin tapoihin luoda ja toteuttaa itseämme. Kiinnitämme huomiota myös toisen kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen.

Tavoitteena on rohkaista toinen toistamme, vaikkapa ilmaisemaan oma mielipiteensä. Välillä leikimme, hulluttelemme ja improvisoimme innostavassa ja luovassa ilmapiirissä.

Viimeistään yhdeksännellä luokalla toteutamme kokonaisen näytelmän. Tutustumme esittävän taiteeseen ja sen tekijöihin, kun käymme katsomassa esityksiä mm. teattereissa ja ajankohtaisissa tapahtumissa.

Ilmaisutaidon opettajana toimii alan ammattilainen ja oppiaine sopii yhtä hyvin niin ujoille kuin rohkeillekin, suomea äidinkielenään puhuville tai sitä toisena kielenään puhuville/opiskeleville.

Tesoman koululla ilmaisutaidon painotus päättyy kevään 2020 jälkeen eikä uusia oppilaita enää valita painotukseen.

Matemaattis-luonnontieteellinen painotus, vuosiluokat 7.-9.

Matemaattis-luonnontieteellisillä painotusluokilla opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tavallisten tuntien lisäksi yhteensä 7. luokalla tunti ja 8. ja 9. luokilla kaksi tuntia viikossa.

Luma-luokan sisällöt

7. luokalla matematiikassa on ongelmanratkaisua ja 7. luokan asioiden syventämistä, suppea tutkimus tietokonetta käyttäen. Fysiikassa tähtitiedettä.

8. luokalla matematiikassa tilastotieteidettä ja todennäköisyyslaskentaa, laajempi tilastollinen tutkimus (seinätauluna ja tietokoneraporttina). Kemian osuudessa kokeelisia töitä ja kemian laskuja. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

9. luokalla matematiikassa polynomilaskentaa sekä muita jatko-opiskelussa tarvittavia taitoja. Fysiikan osuudessa kokeellista tutkimusta, ydinfysiikkaa ja radioaktiivisuutta. Tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan.

Luma-luokkalaisten kommentteja

Valitsin painotusluokan, koska

 • pidän matematiikasta
 • oppisi enemmän matematiikkaa
 • se olisi vaihtelua
 • matematiikka on kivaa
 • isoveljeni suositteli
 • olen hyvä matematiikassa
 • matematiikka kiinnostaa minua
 • on enemmän matematiikan tunteja ja opiskellaan myös lukioon tähtääviä asioita

Suosittelen painotusluokkaa

 • kaikille, joilla on matematiikan numero 7-10
 • niille, jotka tykkäävät matematiikasta ja luonnontieteistä
 • kaikille, ei tarvi olla edes erityisen hyvä matematiikassa
 • kaikille, jotka haluavat luokalle, jossa on hieno fiilis ja paljon ideoita
 • kaikille, jotka ovat hyviä matematiikassa ja kiinnostuneita siitä

Valinnaisaineet 8.-9. luokille

Jokainen 7.-luokkalainen tekee sekä 8. että 9. luokkaa varten seuraavat valinnat.

 • Pitkäkestoisia valinnaisaineita (2h) valitaan yhteensä 4 tuntia, joista 2 tuntia taito- ja taideaineiden valinnaista ja 2 tuntia muita valinnaisia.
 • Painotusluokalla painotusaine sisältyy 4 tunnin kiintiöön.
 • A2-kieltä opiskelevat voivat valita 2 tuntia valinnaisaineita.

Valintojen perustaksi

 • Valintojen tulisi perustua oppilaan omiin taitoihin ja kiinnostuksiin.
 • Valinnaisaineen vaihtaminen myöhemmin on mahdollista vain terveydellisistä tai muista erityisen painavista syistä ja rehtorin luvalla.
 • Kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta.

Valinnaisaineet arvioidaan numeroin.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset

 • Kotitalous
 • Kuvataide
 • Käsityö
 • Liikunta
 • Musiikki

Muut valinnaiset

 • Valinnainen B-kieli, saksa
 • Valinnainen kotitalous
 • Valinnainen kuvataide, kuvallinen ilmaisu
 • Valinnainen liikunta, liikunta elämäntavaksi
 • Valinnainen musiikki
 • Valinnainen tekninen työ
 • Valinnainen tekstiilityö
 • Valinnainen tietotekniikka

Valinnaisaine 9. luokalle

Jokainen 8.-luokkalainen valitsee 9. luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2h) 7. luokalla valittujen valinnaisaineiden lisäksi.

 • Jättityyny ja muita sisustusjuttuja
 • Kotitalous: kohti itsenäistä elämää
 • Liikunta elämäntavaksi
 • Mediakuvis
 • Python-ohjelmoinnin perusteet
 • Ruotsin tukikurssi
 • Uuden tekniikan kurssi
 • Valinnainen englanti
 • Valinnainen liikunta
 • Yhteismusisointi
 • Ympäristökurssi