Siirry sisältöön

Opetus

Lukukaudet ja lomat

Syyslukukausi 2020 11.08.2020 - 22.12.2020
Syyslukukauden vapaapäivät
12.10.2020 - 18.10.2020 Syysloma

Kevätlukukausi 2021 07.01.2021 - 05.06.2021
Kevätlukukauden vapaapäivät
01.03.2021-07.03.2021 Talviloma
01.04.2021-06.04.2021 Pääsiäisloma
13.05.2021 Helatorstai


Syyslukukausi 2021 10.08.2021-22.12.2021
Syyslukukauden vapaapäivät
18.10.2021-24.10.2021 Syysloma
06.12.2021 Itsenäisyyspäivä

Kevätlukukausi 2022 10.1.2022-04.06.2022
Kevätlukukauden vapaapäivät
28.02.2022-06.03.2022 Talviloma
14.4.2022-18.04.2022 Pääsiäisloma
26.05.2022 Helatorstai

Opintojaksot luokat 7-9

 1. jakso 11.08.2020-09.10.2020
 2. jakso 19.10.2020-22.12.2020
 3. jakso 07.01.2021-12.03.2021
 4. jakso 15.03.2021-05.06.2021

Oppilaita

Oppituntien alkamisajat lukuvuonna 2020-2021

Luokat 1-3 ma, ti, ke ja pe

08.30 - 09.15 1. tunti
09.30 - 10.15 2. tunti
11.00 - 11.45 3. tunti
11.45 - 12.30 4. tunti
12.45 - 13.30 5. tunti
13.45 - 14.30 6. tunti

Luokat 4-6, ja torstaisin luokat 1-3

1. tunti 8.15 - 9.00
2. tunti 9.05 - 9.50
3. tunti 10.00 - 11.00 sis. ruokailun
4. tunti 11.15 - 12.00
5. tunti 12.15 - 13.00
6. tunti 13.15 - 14.00
7. tunti 14.05 - 14.50

Luokat 7-9

1. tunti 8.25 - 9.10
2. tunti 9.15 - 10.00
3. tunti 10.15 - 11.00
4. tunti 11.15 - 12.00
5. tunti 12.30 - 13.15
6. tunti 13.30 - 14.15
7. tunti 14.20 - 15.05
8. tunti 15.15 - 16.00
Poikkeus: jotkut liikunnan ja A2-kielten tunnit voivat alkaa jo 8.15.Järjestyssäännöt

Päivitetty 3.11.2020

TURVALLISUUS

 • Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on vastuu yhteisestä viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.
 • Koulun alueelta ei poistuta ilman opettajan lupaa koulupäivän aikana.
 • Polkupyörät ja muut kulkuneuvot säilytetään koulupäivän aikana niille varatuilla paikoilla.

HYVÄ KÄYTÖS

 • Oppitunneille mennään ajoissa.
 • Päällysvaatteita tai lakkeja/päähineitä/huppuja ei pidetä päässä luokkatiloissa.
 • Oppituntien aikana ei syödä eikä juoda mitään. Vesipullo on sallittu tarvittaessa.
 • Energiajuomien nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty (Tampereen kaupungin yleisohje).
 • Tupakointi sekä sähkötupakan, nuuskan ja vesipiipun käyttö kouluaikana kielletty.
 • Näpistely ja toisen omaisuuden tärveleminen on kielletty. Kyseessä on rikos, joka voi johtaa viranomaistutkintaan
 • Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta (plagiointi). Kokeissa lunttaaminen on kielletty.

OLESKELU JA LIIKKUMINEN KOULUN TILOISSA

 • Käytetään vain sisäpihan ulko-ovia, ei Satakunnankadun ja Suokadun alaovia.
 • Alakoulun oppilaat tulevat aamulla sisälle vasta kellon soitua.
 • Koulupäivän päätyttyä oppilaiden tulee poistua viipymättä koulurakennuksesta.
 • Kaikki oppilaat voivat käydä kirjastossa pikaisesti lainaamassa ja palauttamassa kirjoja 8.15-9.45 ja 12.30-15.00.
 • Kirjastossa on mahdollista myös sovitusti odottaa koulun tai kerhon alkua, tai hakua.
 • Käytävissä ja portaissa kuljetaan kävellen, ei juosten.
 • Portaiden kaiteita pitkin liukuminen on kielletty.
 • Oppilaat eivät käytä hissiä. Tarvittaessa oppilas saa käyttöönsä hissiavaimen kansliasta lääkärintodistuksella.
 • Salin ovet pidetään lukittuina, sisään mennään opettajan johdolla.
 • Salissa kuljetaan sisäkengillä tai sukkasillaan.

VÄLITUNNIT

 • Välitunnit vietetään koulun alueella.
 • Lumipallojen, jääkimpaleiden, käpyjen yms. heittely on kielletty.
 • Vuorenvalloitus tai muu vastaava töniminen ja kiskominen on kielletty.
 • 7-9 luokkalaisten välituntialueet sisävälitunneilla
 • A-osan 5., 4. ja 2. kerros
 • B-osan liikuntasalin aula
 • C-osan 5. kerros ja 4. kerros, kun oppilaskunnan kioski on auki. 

RUOKAILU

 • Ruokalassa kuljetaan rauhallisesti kohti jakelutiskejä. Juokseminen on kielletty.
 • Päällysvaatteet jätetään naulakkoon eikä ruokalassa pidetä lakkeja / päähineitä / huppuja päässä.
 • Ruokalassa ei käytetä kännykkää eikä kuunnella musiikkia.
 • Ruokalassa oppilaat syövät/juovat ainoastaan Pirkanmaan Voimian tarjoamia tuotteita.
 • Ruokalassa keskustellaan hillitysti, muita häiritsemättä.
 • Hiljaisen ruokailun aikana ei keskustella kuin tarvittaessa kuiskaten.
 • Ruoka syödään ruokalassa, ulos ruokalasta sitä ei saa kuljettaa.
 • Lautaset palautetaan palautuspisteeseen tyhjinä.
 • Noudatetaan hyviä ja viihtyisyyttä edistäviä pöytätapoja.
 • Viimeisen ruokailuvuoron ruokailijat nostavat tuolit ylös.
 • Eväiden syönti: 1-6 luokilla opettaja antaa ohjeet. 7-9 luokilla eväät syödään välituntien aikana.

MOBIILILAITTEET JA KUVAAMINEN

 • Kännykät pidetään suljettuina / äänettöminä tuntien aikana ja repussa elleivät ne ole oppimiskäytössä. 1-6 luokkalaiset käyttävät omaa puhelinta koulupäivän aikana vain opettajan kanssa sopien.
 • 7-9 luokkien oppilaat voivat käyttää kuulokkeita välituntisin. Kaiuttimia ei käytetä koulun alueella.
 • Kuvaaminen ilman kaikilta kuvattavilta etukäteen sovittua lupaa on kielletty oppitunneilla ja välitunneilla.
 • Kuvien julkaisu ilman etukäteen sovittua lupaa on kielletty. Luvaton kuvien julkaisu voi aiheuttaa jopa viranomaistutkinnan. 

SUOSITUS KOULUMATKOJEN TURVALLISUUDEN VARMISTAMISEKSI

 • Käytä turvallisinta, ei välttämättä lyhintä reittiä koulumatkallasi.
 • Noudata liikennesääntöjä äläkä oikaise yksityisalueiden tai taloyhtiöiden pihojen poikki. Ylitä Satakunnankatu ja Sepänkatu liikennevaloristeyksestä.
 • 1-2 luokkalaisille polkupyörän käyttö koulumatkoilla ei ole suositeltavaa.
 • Autolla kuljetettavien oppilaiden turvallisin kyydistä poisjääntipaikka on Satakunnankatu, koulun puoleinen reuna.
 • Koulutaksien nouto- ja saattoalue on koulun parkkipiha Suokadulla.

Ilmoitus huoltajille vaarallisen työn tekemisestä


Valtioneuvoston asetuksen nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) mukaan oppivelvollisen huoltajalle tulee ilmoittaa asetuksessa tarkoitetun vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista. Edellä mainitussa asetuksessa säädetään, että perusopetuksessa oppilaat voivat 7. vuosiluokasta lähtien opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa tehdä asetuksessa määriteltyä vaarallista työtä, jos työ on opetuksen toteuttamiseksi välttämätöntä ja se voidaan tehdä turvallisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että työvälineet ja suojaimet ovat oppilaalle sopivat ja turvalliset käyttää. Esimerkkiluettelossa vaaralliset työt on jaettu mekaanisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin ja sähköisiin vaaratekijöihin, ruumiilliseen liikarasitukseen, biologisiin vaaratekijöihin ja eräisiin muihin töihin.

Perusopetuksen 7.-9. vuosiluokilla käytetään opetukseen liittyvässä käytännön harjoitustöissä edellä mainituissa asetuksissa mainittuja koneita, laitteita ja työvälineitä sekä aineita ja valmisteita silloin, kun se voimassaolevan opetussuunnitelman ja sen tavoitteiden toteuttamiseksi on välttämätöntä. Esimerkiksi teknisen työn opetuksessa sekä fysiikan ja kemian, ja mahdollisesti myös biologian, kuvaamataidon ja kotitalouden tunneilla käytetään vaarallista työtä koskevan asetuksen esimerkkiluettelossa mainittuja mekaanisia koneita, laitteita ja työvälineitä, esim. vannesahaa, höyläkoneita, pyörösahaa, katkaisusahaa, hiomakoneita, MIG-hitsauskonetta, 3D-tulostinta ja laserleikkuria, sekä kemiallisia aineita ja valmisteita, esimerkiksi laimeita happoja, sekä kaasupoltinta ja sähköisiä laitteita. Käytännön harjoitustöitä tehdään opettajan johdolla ja välittömässä valvonnassa. Koulussa kiinnitetään erityisestä huomioita turvallisuuteen sekä työvälineiden sopivuuteen ja suojavälineisiin.

Opettaja suunnittelee työt ryhmän koon ja taidot huomioonottaen. Opettaja voi tarvittaessa jättää oppilastyöt tekemättä tietyn oppilasryhmän kanssa tai voi kieltää ne joltakin työparilta tai oppilaalta, mikäli oppilaat eivät noudata annettuja ohjeita ja sovittuja työturvallisuussääntöjä.

Lisätietoja antavat kyseisten oppiaineiden opettajat.

Usein kysytyt kysymykset