Siirry sisältöön

Kielitarjonta

Kielivalinnat

Kielivalinnat tehdään sähköisesti Wilmassa. Esiopetuksen oppilaat valitsevat ensimmäisellä luokalla alkavan A1-kielen ja 2. sekä 3. luokan oppilaat valitsevat halutessaan vapaaehtoisen A2-kielen.

A1-kieli

A1-kielen opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Tampereen kaupungissa on valittavissa seitsemän A1-kieltä: englanti, espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Tammelan koulussa näistä on tarjolla kolme: englanti, ranska ja saksa.

A1-kielen opetusryhmä perustetaan, jos kielen valitsee vähintään 12 oppilasta.

Jos oppilaalle valitaan alaluokkien aikana kaksi vierasta kieltä, ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi suositellaan muuta kuin englannin kieltä. Suositus perustuu siihen, että kielen opinnot kannattaa aloittaa muoto-opillisesti vaativammalla kielellä. Kieli, jota ei juuri kuule oppituntien ulkopuolella, vaatii enemmän aikaa ja harjoittelua. Tällöin englanti kannattaa aloittaa A2-kielenä.

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi B1) opiskelu aloitetaan kuudennella luokalla.

Kielivalintoja tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon, että ensimmäiselle ja kolmannelle luokalle tehdyt kielivalinnat sitovat koko perusopetuksen ajan, myös vuosiluokilla 7 - 9.

Kielivalintojen sähköiset lomakkeet avataan Wilmaan, kun valinta on ajankohtainen.

A2-kieli (= Vapaaehtoinen A-kieli)

Tammelan koulussa on tarjolla A2-englanti saksankielisessä painotuksessa opiskeleville sekä A1-saksan ja A1-ranskan opiskelijoille, A2-espanja, A2-ranska ja A2-saksa.

A2- kieli on nimensä mukaisesti vapaaehtoinen. Tehty valinta on kuitenkin sitova koko peruskoulun ajan (9. luokan loppuun asti). Kielivalinta tehdään sähköisellä lomakkeella Wilmassa. Opetusryhmä perustetaan, jos kielen valitsee vähintään 16 oppilasta. Poikkeuksena A2-englanti, jossa opetusryhmän perustaminen taataan kaikille muuta A1-kieltä opiskeleville.

Vapaaehtoinen A-kieli on oppilaille ylimääräinen aine, eli oppilaalla on kaksi tuntia enemmän koulua viikossa. Mikäli lapsenne on aloittanut A1-kielenä jonkin muun kuin englannin, tulee englanti aloittaa vapaaehtoisena A-kielenä, koska sen opiskelua ei voi aloittaa Tampereella enää myöhemmin. Kielivalinta ei tässäkään tapauksessa ole automaatio, vaan huoltajan tulee tehdä valinta Wilmassa.

Kielivalinnat lukuvuonna 2020-21

Eskarit

Valitsevat A1-kielen maaliskuussa 2021.
Tampereen kaupunki järjestää keskitetyt kielivalintaillat etäyhteyksillä helmikuussa, lisätietoa ja linkit lähetetään huoltajille Wilmassa.

Koulu järjestää oman kielivalintaillan etäyhteyksillä eskareiden huoltajille 9.3.2021 klo 18.00. Linkki lähetetään Wilmassa.

2. ja 3. -luokkalaiset

Valitsevat halutessaan vapaaehtoisen A2-kielen helmikuussa 2021.
Koulu järjestää oman kielivalintaillan etäyhteyksillä 2.2.2021 2.-luokkalaisten huoltajille klo 18.00 ja 3.-luokkalaisten huoltajille klo 18.30. Linkki lähetetään Wilmassa.

Jos 2. luokan oppilas on valittu opetussuunnitelmalliseen painotukseen (kuvataide, liikunta, musiikki), huoltajat tekevät kielivalinnan painotusta tarjoavan koulun kielitarjonnan mukaan. Tieto pääsystä painotukseen tulee kotiin ennen kuin kielivalintalomake sulkeutuu. Jokaisen koulun kielipolku löytyy koulun omalta verkkosivulta.