Siirry sisältöön

Hakeminen

Hakeminen kuvataidepainotukseen

Oppilaat otetaan kuvataidepainotteiseen opetukseen soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskokeeseen voivat ilmoittautua kaikki 2. luokan oppilaat. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita.

3. luokan painotuksien hakuaika on 7.12.2021-9.1.2022. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa. Muille kuin tamperelaisille hakijoille päivitetään hakuohje tälle sivulle hakuajan alkaessa.

Soveltuvuuskoe järjestetään klo 9.00-12.00 keskiviikkona 19.1.2022. Soveltuvuuskokeesta ei lähetetä erillistä kutsua ilmoittautuneille. Ilmoittautuneiden nimenhuuto tapahtuu koulun pihassa, Taidetalon (koulun pihaan rakennetun siirtokelpoisen väistörakennuksen) pääovien edessä klo 9.00.

Ilmoittakaa Tammelan koulun keittiöön mahdollisista erityisruokavalioista: 040-806 2737 tai [email protected] Mikäli lapsella on lääkehoitosuunnitelma tulee asiasta ilmoittaa nimenhuudon yhteydessä.

Oppilas saa kaiken tarvitsemansa materiaalin soveltuvuuskokeessa. Soveltuvuuskokeen jälkeen oppilaat palaavat koulun pihaan noin kello 12.00.

Kuvataidepainotukseen valituille ilmoitetaan tuloksista Wilmassa.

Kuvataidepainotusta koskeviin tiedusteluihin vastaa:
Apulaisrehtori Pekka Pyykkönen 050-5013944

Hakeminen saksankieliseen opetukseen

Oppilaalla tulee olla perustaidot saksan kielessä (puheen tuottaminen ja puhutun kielen ymmärtäminen) saksankieliseen opetukseen pyrkiessään. Saksankieliseen opetukseen pyrkiville lapsille pidetään soveltuvuuskoe 25.1.2022. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa tammikuussa 2022. Muut kuin tamperelaiset hakijat voivat olla yhteydessä rehtoriin.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittautuneille lähetetään kirjallinen kutsu soveltuvuuskoepäivästä.

Soveltuvuuskokeiden tuloksista tiedotetaan huoltajille helmikuun aikana. Uusille koulutulokkaille pidetään kouluuntutustumispäivä huhtikuun aikana. Muille vuosiluokille voi ilmoittautua kouluvuoden aikana suoraan rehtorille. Oppilaan suomen ja saksan kielen taidot sekä valmiudet muissa oppiaineissa arvioidaan ja tämän perusteella päätetään saksankieliseen opetukseen ottamisesta. Jos oppilas muuttaa ulkomailta, oppilas otetaan pääsääntöisesti omaa ikäänsä vastaavaan vuosiluokkaan.