Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Matematiikkapainotus

Oppilaaksi hakeminen

Hakuaika painotuksiin on 7.12.2021 - 9.1.2022 välisenä aikana.

Tiedotustilaisuus 6.luokkien huoltajille joulukuussa 2021.

Koulupolun oppilaille omat infot pidetään koulupäivän aikana.

Yleistä tietoa painotuksista löydät Tampereen kaupungin sivuilta.

Painotukset

Hakemukset painotukseen tehdään sähköisesti 9.1.2022 mennessä. Muista kunnista hakevat täyttävät hakulomakkeen, joka löytyy täältä.

Ulkoinen linkkiHaku opetussuunnitelmalliseen painotukseen

Soveltuvuuskoe opetussuunnitelmalliseen painotukseen järjestetään Takahuhdin yläkoulussa (A-talo) keskiviikkona 26.1.2022. Koulun osoite on Hanhenmäenkatu 2.

Soveltuvuuskokeisiin ei tule erillistä kutsua, vaan jokainen matematiikka-painotukseen hakenut oppilas osallistuu niihin automaattisesti. Kokoontuminen opettajanhuoneen edessä välikäytävällä. Kokeet järjestetään turvavälejä noudattaen pienemmissä ryhmissä.

Soveltuvuuskokeiden varapäivä on 10.2.2022.

Painotukseen hakevan 6. luokkalaisen tulisi hallita seuraavat aihe-alueet (soveltuvuuskokeen aihe-alueet):

* positiivisten kokonaislukujen, murtolukujen, sekalukujen ja desimaalilukujen peruslaskutoimitukset. (+, —, × ja :)
* laskujärjestys
* prosenttiluvun käsite
* muunnokset sekalukujen, murtolukujen, desimaalilukujen ja prosenttilukujen välillä
* ajan ja matkan yksikönmuunnokset
* koordinaatisto
* kolmioiden ja nelikulmioiden sekä avaruuskappaleiden luokittelu
* piiri, pinta-ala ja suorakulmaisen särmiön tilavuus
* lukujonot päätellen
* sanalliset tehtävät ja ongelmanratkaisu matemaattisesti sekä sanallisesti, ei yhtälön muodostamista.

Yhteystiedot

Rehtori Sami Nykänen
puh. 040 583 9419, sami.nykanen(at)tampere.fi     

Opinto-ohjaaja Anu Raatikainen
puh. 040 806 4087, anu.raatikainen(at)tampere.fi

Opinto-ohjaaja Charlotta Saulamaa
puh. 040 1577 625, charlotta.saulamaa(at)tampere.fi

Vastuuopettajat

Elisa Hakola
elisa.hakola(at)tampere.fi

Ville Helenius
ville.helenius(at)tampere.fi

Eija Kuusipalo
eija.kuusipalo(at)tampere.fi

Kirsi Ranta
kirsi.ranta(at)tampere.fi

Valintaperusteista

Kaikkiin opetussuunnitelmallisiin painotuksiin järjestetään hakijoille soveltuvuuskokeet. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Minimipisteraja on kaikissa opetussuunnitelmallisissa painotuksissa 40 prosenttia soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärästä. Oppilaat valitaan painotukseen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Painotetusta matematiikan opetuksesta

Opetuksen määrä

Matematiikka painotuksella on oma tuntijako, jonka mukaan matematiikkaa opiskellaan painotuksessa 7. luokalla 4 tuntia, 8. luokalla 6 tuntia ja 9. luokalla 6 tuntia.

Tavoitteet painotetussa opiskelussa

Matematiikan painotuksessa pyritään siihen, että oppilas

- hallitsee kaikille yhteisen oppiaineksen

- Laajentaa tietämystään matematiikan eri osa-alueilla

- Osoittaa kiinnostusta matematiikkaan ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuuksia ympäröivässä maailmassa

Sisältö

Oppilas noudattaa perusoppimäärässä samaa opetussuunnitelmaa kuin koulun normaalituntimäärää suorittavat oppilaat. Perusoppimäärää laajennetaan ja syvennetään lisämateriaalein.

Arviointi

Oppilaat arvioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan.

Muistutuksena vielä, että painotusoppilaiden kuljetusetuus on poistunut 1.8.2016 alkaen.


Valinnaisaineet

Valinnaisaineoppaasta löytyvät ne valinnaisaineet, joita koulussamme tarjotaan kuluvana lukuvuonna.

Ulkoinen linkki7.luokkalaisten valinnaisaineopas 2021- 8.-9.luokille

Ulkoinen linkki8.luokkalaisten lyhytkurssiopas 2021-2022 9.-luokalle


Matematiikka on automaattisesti yksi pitkistä valinnaisaineista matematiikkapainotteisen luokan oppilailla. Toistaiseksi matematiikkaa ei tarjota valinnaisena oppiaineena muille kuin painotteisella luokalla opiskeleville.