Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Matematiikkapainotus

Oppilaaksi hakeminen

Hakuaika painotuksiin on 9.12.2019 - 12.1.2020 välisenä aikana.

Tiedotustilaisuus 6.luokkien huoltajille on tiistaina 3.12.2019 klo 18.00 Takahuhdin koulun A-talon salissa  (osoite Hanhenmäenkatu 2). Käynti sisäpihan kautta.

Koulupolun oppilaille omat infot pidetään koulupäivän aikana.

Yleistä tietoa painotuksista löydät Tampereen kaupungin sivuilta.

Painotukset

Hakemukset painotukseen tehdään sähköisesti 12.1.2020 mennessä. Hakeminen tapahtuu Helmi-järjestelmässä Opinnot-välilehden kautta. Muista kunnista hakevat täyttävät hakulomakkeen, joka löytyy täältä.

Ulkoinen linkkiHaku opetussuunnitelmalliseen painotukseen
Soveltuvuuskoe opetussuunnitelmalliseen painotukseen järjestetään Takahuhdin yläkoulussa (A-talo) ke 29.1.2020 klo 12.00 alkaen. Koulun osoite on Hanhenmäenkatu 2.

Soveltuvuuskokeiden varapäivä on 12.2.2020.

Jokainen painotukseen hakija osallistuu soveltuvuuskokeeseen ilman erillistä kutsua.

Painotukseen hakevan 6. luokkalaisen tulisi hallita seuraavat aihe-alueet (soveltuvuuskokeen aihe-alueet):

* positiivisten kokonaislukujen, murtolukujen, sekalukujen ja desimaalilukujen peruslaskutoimitukset. (+, —, × ja :)
* laskujärjestys
* prosenttiluvun käsite
* muunnokset sekalukujen, murtolukujen, desimaalilukujen ja prosenttilukujen välillä
* ajan ja matkan yksikönmuunnokset
* koordinaatisto
* kolmioiden ja nelikulmioiden sekä avaruuskappaleiden luokittelu
* piiri, pinta-ala ja suorakulmaisen särmiön tilavuus
* lukujonot päätellen
* sanalliset tehtävät ja ongelmanratkaisu matemaattisesti sekä sanallisesti, ei yhtälön muodostamista.

Yhteystiedot

Rehtori Sami Nykänen
puh. 040 583 9419, sami.nykanen(at)tampere.fi     

Opinto-ohjaaja Anu Raatikainen
puh. 040 806 4087, anu.raatikainen(at)tampere.fi

Opinto-ohjaaja Charlotta Saulamaa
puh. 040 1577 625, charlotta.saulamaa(at)tampere.fi

Vastuuopettajat

Elisa Hakola
elisa.hakola(at)tampere.fi

Eija Kuusipalo
eija.kuusipalo(at)tampere.fi

Kirsi Ranta
kirsi.ranta(at)tampere.fi

Valintaperusteista

Kaikkiin opetussuunnitelmallisiin painotuksiin järjestetään hakijoille soveltuvuuskokeet. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Minimipisteraja on kaikissa opetussuunnitelmallisissa painotuksissa 40 prosenttia soveltuvuuskokeen enimmäispistemäärästä. Oppilaat valitaan painotukseen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Painotetusta matematiikan opetuksesta

Opetuksen määrä

Matematiikka painotuksella on oma tuntijako, jonka mukaan matematiikkaa opiskellaan painotuksessa 7. luokalla 4 tuntia, 8. luokalla 6 tuntia ja 9. luokalla 6 tuntia.

Tavoitteet painotetussa opiskelussa

Matematiikan painotuksessa pyritään siihen, että oppilas

- hallitsee kaikille yhteisen oppiaineksen

- Laajentaa tietämystään matematiikan eri osa-alueilla

- Osoittaa kiinnostusta matematiikkaan ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuuksia ympäröivässä maailmassa

Sisältö

Oppilas noudattaa perusoppimäärässä samaa opetussuunnitelmaa kuin koulun normaalituntimäärää suorittavat oppilaat. Perusoppimäärää laajennetaan ja syvennetään lisämateriaalein.

Arviointi

Oppilaat arvioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan.

Muistutuksena vielä, että painotusoppilaiden kuljetusetuus on poistunut 1.8.2016 alkaen.


Valinnaisaineet

Valinnaisaineoppaasta löytyvät ne valinnaisaineet, joita koulussamme tarjotaan kuluvana lukuvuonna.

Ulkoinen linkki7.luokkalaisten valinnaisaineopas 2020- 8.-9.luokille

Ulkoinen linkki8.luokkalaisten lyhytkurssiopas 2020-2021 9.-luokalle


Matematiikka on automaattisesti yksi pitkistä valinnaisaineista matematiikkapainotteisen luokan oppilailla. Toistaiseksi matematiikkaa ei tarjota valinnaisena oppiaineena muille kuin painotteisella luokalla opiskeleville.