Siirry sisältöön

Opetus

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma antaa perustan koulun opetus- ja kasvatustyölle. Se luo perustan myös arvioinnille ja kehittämistyölle. Opetussuunnitelman tarkoituksena on olla tiedon lähteenä esimerkiksi huoltajille ja kunnan päättäjille.

Ulkoinen linkkiTakahuhdin koulun opetussuunnitelma

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi rakentuu syys- ja kevätlukukaudesta. Opetukseen tauon tuovat syysloma, talviloma (eli hiihtoloma) ja pääsiäinen. Lauantait ovat lukuvuoden aikana vapaapäiviä lukuun ottamatta lukukauden päättymispäiviä.

Koulujen työ- ja loma-ajat
Lomamatkat on suositeltavaa järjestää koulun loma-aikoina. Luokanvalvoja voi hyväksyttävästä syystä myöntää luvan enintään viiden päivän poissaoloon huoltajan anomuksesta. Yli viiden päivän poissaoloanomus tehdään rehtorille.

Lupaa poissaoloon anotaan tulostettavalla sähköisellä lomakkeella tai paperianomuksella, jonka voi pyytää koulusihteeriltä tai luokanvalvojalta.

Oppilaan tilapäinen vapauttaminen (pdf)Lomakkeella vanhemmat voivat hakea peruskoulussa olevalle oppilaalleen tilapäistä poissaololupaa koulusta

Loman ajaksi annetaan tehtäviä. Tehtävät kerätään erilliselle lomakkeelle vähintään viikkoa ennen matkaa, ja näytetään täytetty lomake luokanvalvojalle. Tämä on edellytys poissaololuvan myöntämiselle.

Loma-anomuksen liite (pdf)

Koulumatkat

Koulun säännöt koskevat myös koulumatkoja. Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään omaa ja toisen turvallisuutta vaarantamatta ja liikennettä häiritsemättä.

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka omaan lähikouluun on

• esikoululaisella tai 1. - 2. luokan oppilaalla yli 3 km
• 3. - 4. luokan oppilaalla yli 4 km
• 5. - 10-. luokan oppilaalla yli 5 km

Oppilaalla on oikeus saada kuljetus kouluun esim. loukkaantumisen tai vakavan sairauden johdosta. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi hoitaa itse lapsensa kuljetuksen ja hänelle korvataan km-korvaus kulloinkin voimassa olevan verottoman km-taksan mukaan.

Kaupungin ohjeet perusteista, hakemisesta ym.

Ystävyyskoulu

Takahuhdin koululla on vuodesta 2001 lähtien ollut ystävyyskoulu Jacobson Gymnasium Seesenissä Saksassa. Oppilasvaihto koulun kanssa tapahtuu joka toinen vuosi.

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulutyön rauhallisen sujumisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Kouluaikaa on työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulun järjestämät retket ja tilaisuudet sekä koulumatkat.

1. Noudatan sääntöjä ja hyviä tapoja.

2. En hyväksy enkä osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai vaaran tuottamiseen, jotta jokainen voisi tuntea olonsa koulussa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti.

3. Saavun tunneille täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina.

4. Annan muille työrauhan.

5. Kielenkäyttöni on asiallista ja kohteliasta.

6. Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti. Aiheutuneesta vahingosta ilmoitan opettajalle. Olen velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.

7. Olen itse vastuussa kouluun tuomistani tavaroista. Käytän puhelinta ja muita vastaavia laitteita oppituntien aikana vain opettajan luvalla.

8. En poistu koulupäivän aikana koulualueelta ilman lupaa.

9. Tupakkatuotteiden ja päihteiden sekä energiajuomien käyttö ja hallussapito on kiellettyä.

10. Seuraamukset järjestyssääntöjen rikkomuksista: Opettaja keskustelee oppilaan kanssa ja on tarvittaessa yhteydessä huoltajaan. Oppilas voidaan poistaa luokasta valvottuun tilaan, kutsua kasvatuskeskusteluun, jättää jälki-istuntoon, määrätä koulupäivän jälkeen suorittamaan tehtäviään, ohjata apulaisrehtorin tai rehtorin puhutteluun. Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta määräajaksi.

Rehtorit, opettajat ja koulun muut aikuiset antavat sääntöihin tarkennuksia tai lisäohjeita, joita noudatetaan kuten järjestyssääntöjä. Tarkempia tietoja koulun käytänteistä on kirjattu koulun pelisääntöihin.

Koulun pelisäännöt

1.-4.-luokkalaisten pelisäännöt

Ruokalassa

Kädet pestään ennen ruokailua
Ruokailuun tullaan jonossa rauhallisesti
Ruoka valitaan katseella
Noudatetaan ruoan ottamisessa siisteyttä
Leipiä ei puoliteta
Noudatetaan hyviä ruokatapoja
Keskustellaan hiljaisella äänellä

Käytävässä

Mennään ripeästi välitunniksi ulos
Käytävässä ei juosta
Noudatetaan oikeanpuoleista liikennettä
Käytetään hillittyä ääntä
Tuntien aikana käytävässä kuljettaessa huomioidaan luokissa ja käytävissä opiskelevat
Pojat ottavat lakin pois päästä sisälle tullessaan

Välitunnilla

Tullaan parijonossa sisälle
Reput viedään sovituille paikoille (alakerrasta ei tuoda reppuja ylös)
Vessaan mennään pääsääntöisesti tunnin lopussa ja alussa
Vessassa noudatetaan siisteyttä
Keinuissa keinutaan yksi kerrallaan
Portaat eivät ole välituntialuetta

Atk-. musiikki- ja käsityöluokat

Luokkiin mennään ja siellä työskennellään vain opettajan valvonnassa

Sisäliikunta

Sisälle tullaan takaovesta vasta tunnin alkaessa
Kengät jätetään käytävään
Tunnin jälkeinen välitunti on varattu peseytymiseen

Ulkoliikunta

Jääpeleissä ja luistelussa käytetään kypärää

Salikäyttäytyminen

Noudatetaan hyviä käytöstapoja

Kännykät

Puhelimet pidetään koulupäivän aikana näkymättömissä ja äänettömällä
Väärinkäytöksissä puhelin annetaan opettajalle loppupäiväksi

Muuta

Käytetään asiallista ja tilanteeseen sopivaa kieltä
Koulussa oppilaat eivät käytä purukumia
Polkupyörät laitetaan pyöräparkkiin
Piha-alueella ei ajeta pyörillä
Oppilaat käyttävät luokkien tietokoneita opettajan luvalla ja valvonnassa
Oppilaiden viettäessä välituntia sisällä opettaja valvoo ryhmänsä
Kaikilla tunneilla käyttäydytään asiallisesti
Vuodenaikojen mukaan pihasäännöt muuttuvat esim. piha-alue pienenee talvella ja lumipalloja ei heitellä
Leikkitappelut on kielletty.
Musiikkisoittimien käyttö on koulussa kielletty.

4.-9.-luokkalaisten pelisäännöt

Oppitunnit

Jokainen oppilas huolehtii osaltaan, että oppitunneilla on työrauha.
Tunnille tullaan ajoissa.
Vessassa käydään välituntien aikana, ei oppitunneilla.
Päällysvaatteet jätetään naulakkoon. Ne voit jättää myös lokerikkoon tai pakata reppuun.
4.-6. –luokkalaiset jättävät kengät käytävään.
Älä milloinkaan jätä taskuihin tai vartioimattomaan laukkuusi mitään arvokasta.
Luokissa ja ruokalassa päähineen käyttö on kielletty.
Kännykän ja musiikkisoittimen käyttö oppitunneilla on kielletty. Oppituntien aikana kännykkä pidetään äänettömällä tai pois päältä ja musiikkisoitin pois näkyvistä.
Syöminen ja juominen (purukumi, karkit, mehu, kaakao) oppitunnilla on kielletty.
4.-6. –luokkalaiset eivät saa tuoda makeisia kouluun ilman eri lupaa.

Välitunnit

Välitunnit ovat virkistymistä varten. Välituntialue on koulun sisäpiha sekä kenttä.
Kaikki oppilaat menevät ulos ulkovälitunneille.
Osa 7.-9. luokkien välitunneista on sisävälitunteja.
4.-6.- luokkalaisilla kaikki välitunnit ovat ulkovälitunteja.
Jos olet välitunnin sisällä, oleskelu parvella on kielletty.
Jätä aina väylä rappusilla tai käytävällä ollessasi, että toisilla on tilaa liikkua.
Välitunnilla ei oleskella alakoulun siivessä (silloinkaan, kun seuraava tunti on biologian luokassa).
Muistathan kunnioittaa toisen ihmisen fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä noudattaa hyviä tapoja.
Tupakointi ja tupakkatuotteiden sekä tulentekovälineiden hallussapito on koulupäivän aikana kielletty.

Kokeet ja kotitehtävät

Helmessä ilmoitetaan koepäivät. Pidä lista tallessa. Sinulla on kokeita myös muina ajankohtina, jotka kyseinen aineenopettaja ilmoittaa. Luokanopettaja ilmoittaa luokalle omat koepäivänsä. Muista, että myös eri oppiaineiden suulliset esitykset, testit ja tuntiosaaminen vaikuttavat arvosanaasi.

Jos olet ollut sairaana koepäivänä, käy kysymässä opettajalta mahdollisen rästikokeen päivämäärä (lomamatka ei edellytä opettajalta uusintakokeen järjestämistä).

Tee kotitehtävät tunnollisesti. Mikäli unohtelua on liikaa, opettaja voi jättää sinut samana päivänä kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan näitä tehtäviäsi. Tarvittaessa opettaja voi kerätä yksittäisen oppilaan tai koko luokan oppilaiden kännykät kokeen ajaksi talteen.