Siirry sisältöön

Takahuhdin koulu

Takahuhdin koulu on itäisen Tampereen suuri yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9. Oppilaita koulussa on noin 1100 ja henkilökuntaa 100. Koulu toimii vuoden 2019 alusta lähtien kolmessa rakennuksessa, joista uusin on Irjalassa (Irjalankuja 4) oleva pienten lasten yksikkö. Alakoulun rakennuksessa (Hintsankatu 4) on vuosiluokkia 0-4 ja isompien oppilaiden puolella (Hanhenmäenkatu 2) vuosiluokkia 5-9.

Takahuhdin koulu pyrkii antamaan oppilaille hyvää perusopetusta ja huomioimaan oppilaiden yksilölliset tarpeet ja piirteet. Korostamme toiminnassamme yhteistoimintaa niin oppilaiden kesken, oppilaiden ja koulun aikuisten välillä sekä kodin ja koulun työntekijöiden välillä. Haluamme myös antaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön ja pyrimme puuttumaan mahdolliseen kiusaamiseen ja häirintään nopeasti.

Takahuhdin koulussa on yksi Tampereen neljästä JOPO-luokasta. JOPO-luokka on 9. luokkalaisten ryhmä, joka suorittaa viimeistä vuosiluokkaansa hieman tuetummin pienemmässä ryhmässä opiskellen. Lisäksi ohjelmaan kuuluu enemmän työharjoitteluita kuin tavallisella luokalla. Oppilaat noudattavat aivan normaalia opetussuunnitelmaa. JOPO-luokka ei ole erityisluokka. Lisäksi Takahuhdin koulun yläluokilla on matematiikan opetussuunnitelmallinen painotus, jonne pyritään 6. luokan joulu-tammikuussa.

Takahuhdin koulun arvoina korostamme seuraavia asioita

Oikeus oppia: yhdessä oppiminen, aktiivisuus, parhaansa yrittäminen

Olemme arvokkaita: yksilön huomioiminen ja kunnioittaminen, yhteishenki, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

Kannustava ilmapiiri: myönteisyys, hyvät tavat, onnistumisen kokemukset, suvaitsevaisuus

Vastuullisuus: itsestä ja muista huolehtiminen, ympäristöstä huolehtiminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö, työrauha