Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Teiskontie

Urheilu elämäntapana

Urheilu elämäntapana vuosiluokilla 3-6

Koet liikunnan tuovan sinulle iloa ja tykkäät liikkua monipuolisesti . Sinusta on mukava juosta, pomppia, pyöriä, temppuilla sisällä, ulkona tai vaikkapa vedessä. Sinä pelaat erilaisia pelejä mielelläsi mailan kanssa tai ilman. Pidät vauhdikkaista leikeistä ja musiikki pistää sinut liikkumaan. Olet aktiivinen harrastaja tai muuten vain liikkumisesta kiinnostunut. Tällöin kannattaa miettiä Urheilu elämäntapana painotusta.

Urheilu elämäntapana opetussuunnitelmallinen painotus valitaan 3.-6. luokkien ajaksi. Voit jatkaa painotuksessa myös yläkoulussa luokilla 7.-9.

Opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Liikunnan opetuksessa kannustamme oppilaita toimimaan yhteisöllisesti ja vastuullisesti. Korostamme huomioon ottavaa reilua pelaamista turvallisessa oppimisympäristössä. Toteutamme opetusta kannustavassa ilmapiirissä tukien erilaisia liikkumistaitoja sekä uimataitoa. Urheilu elämäntapana painotuksessa pyrimme huomioimaan lasten liikunnallisuuden myös luokkahuoneopetuksessa opetussuunnitelman periaatteita noudattaen.

Painotusoppilailla on vuosiluokkien 3-6 aikana yhteensä 5 vuosiviikkotuntia enemmän liikuntaa kuin muilla oppilailla ja vastavuoroisesti vähemmän muita taito- ja taideaineita. Painotusoppilailla ei ole 6. luokalla valinnaisuutta.

Painotusoppilaat voivat opiskella Sammon koulun kielipolun mukaisia A1-kieliä: saksaa ja englantia.

3. luokalla liikuntatunteja on 2 + 1, 4. luokalla 3 + 1, 5. luokalla 3 + 1 ja 6. luokalla 2 + 2 vuosiviikkotuntia.

Urheilu elämäntapana painotukseen hakeutuminen

Hakupäivämäärät 7.12.2021-9.1.2022

Tampereen kouluista hakevat ilmoittautuvat painotuskokeisiin sähköisesti Wilman opinnot -välilehden kautta. Oppilaan vanhempi kirjautuu Wilmaan ja täyttää hakulomakkeen painotukseen hakeutuvan lapsen puolesta. Tampereen ulkopuolelta hakevat ilmoittautuvat sähköisellä lomakkeella.

Soveltuvuuskoe Sammon koululla 20.1.2022. Mukaan sisäliikuntavälineet, juomista ja pientä välipalaa.

Ohjeet Wilman kautta tehtävään hakemukseen sekä Tampereen ulkopuolisille hakijoille olevaan sähköiseen lomakkeeseen löytyvät alla olevasta linkistä.

Urheilu elämäntapana painotus vuosiluokilla 7-9

Tampereen kaupungin perusopetuksen kouluista Hatanpää, Sampo ja Tesoma tarjoavat painotettua opetusta urheilullisesta elämäntavasta. Painotteisuuteen voivat hakea kaikki tamperelaiset ja Tampereen seutusopimuskuntien kuudennen luokan oppilaat. Painotusoppilaat opiskelevat liikuntaa 7. luokalla 3 tuntia sekä 8. ja 9. luokilla 6 tuntia viikossa.


Painotuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Toiminnan ensisijainen tavoite on vahvistaa oppilaiden liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa. Urheilua ja urheilullista elämäntapaa painottavien koulujen liikunnanopetus tarjoaa kasvua ja kehitystä tukevan monipuolisen urheilun ja vammojen ehkäisyyn tähtäävän sisällön. Pääteemoja ovat monipuoliset liikuntataidot, urheilulliseen elämäntapaan kasvattaminen, terve urheilija- kokonaisuus ja innostuksen vahvistaminen. Painotuksessa oppilasta tuetaan urheilijana kasvamisessa korostaen monipuolisia liikuntataitoja, joiden kautta jalostetaan lajitaitoja. Opettajat ja opinto-ohjaajat auttavat oppilasta huomioimaan opiskelun ja tavoitteellisen urheilun tarpeet sekä niiden yhdistämisen. Oppilaalle annetaan mahdollisuus harjoitella opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistämistä. Näiden tekijöiden merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. Painotuksessa tutustutaan myös erilaisiin rooleihin urheilijana ja urheilussa toimijana.


Urheiluakatemiatoiminta yläkoulussa

Tampereen urheiluyläkouluissa (Hatanpää, Sampo ja Tesoma) mahdollistetaan opiskelun ja tavoitteellisen valmentautumisen yhdistäminen urheilijan polun valintavaiheessa. Kun nuori harrastaa urheilulajia tavoitteellisesti, se vaatii tukea niin nuorelta, perheeltä, valmennukselta kuin koulultakin. Tampereen urheilupainotuskoulut tekevät yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen kanssa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua yläkouluikäisten, pikkuakatemialaisten aamuvalmennukseen. Aamuvalmennus on yksi osa yläkouluikäisen urheilijaksi kasvamista. Koulu ja seurat antavat nuorille ohjausta sekä valmiuksia opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Kokonaisuus valmistaa nuoria urheilijoita urheilulliseen elämänrytmiin, jonka merkitys kasvaa yläkoulusta toiselle asteelle siirryttäessä.


Valmennus

Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelut yhteistyössä Tampereen Urheiluakatemian sekä paikallisten seurojen kanssa koordinoi yläkouluikäisten aamuvalmennusta. Pikkuakatemialaisten aamuvalmennuksiin pääsevät urheilua painottavien yläkoulujen (Hatanpää, Sampo ja Tesoma) sekä muista kouluista valitut urheilijat. Paikalliset seuravalmentajat ja Tampereen urheiluakatemian valmentajat tekevät urheilijavalinnat. Ryhmät valitaan lukuvuodeksi kerrallaan, ja uusia urheilijoita voi hakeutua ryhmiin myös lukuvuoden aikana.

Urheilua painottavien yläkoulujen lukujärjestykset ovat muodostettu siten, että aamuharjoittelu onnistuu samanaikaisesti näiden kolmen koulun osalta. Lähtökohtana painotuskoulujen ulkopuolelta tulevien osallistumiselle on, että koulun lukujärjestys mahdollistaa osallistumisen akatemiaharjoituksiin. Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan.


Pikkuakatemiatoimintaan valittu oppilas käy seurojen järjestämissä akatemiaharjoituksissa koulujen kanssa vuosittain vahvistettavan aikataulun mukaan.

7. luokkalaisten aamuvalmennus toteutetaan torstaisin ennen kello 10.00 alkavaa koulupäivää,

8.luokkalaisten tiistaisin klo 8.00–10.00

9.luokkalaisilla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen keskiviikkoisin ja sovittaessa myös perjantaisin klo 8.00–10.00.

Ulkoinen linkkiPikkuakatemian fysiikkavalmennus_2021_2022

Painotukseen hakeminen lukuvuodelle 2022-2023

Hakuajankohta 7.12.2021 - 9.1.2022

Tulevien 7.lk vanhempainilta 9.12.2021, jossa myös painotusinfo.

Ilmoittautuminen painotuskokeisiin

Tamperelaiset oppilaat ilmoittautuvat kirjautumalla Wilmaan. Hakulomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset välilehdeltä. Muista kunnista haetaan Opetussuunnitelmalliset painotukset sivuston kautta.

Soveltuvuuskokeet

Soveltuvuuskokeet pidetään tytöille 26.1.2022 ja pojille 27.1.2022 Tesoman palloiluhallilla. Soveltuvuuskokeet aloitetaan kello 9.00. Soveltuvuuskokeiden varapäivä on 10.2.2022.

Lisätietoja antavat, [email protected]

Hatanpään koululla rehtori Mari Palviainen 040 0764165

Sammon koululla rehtori Maaret Tervonen 040 8063846

Tesoman koululla rehtori Panu Pitkänen 050 4098919

Haku nuoren kilpaurheilijan polulle lukuvuosi 2022-2023

Tulevana lukuvuonna Tampereen yläkoululaisilla on mahdollisuus hakea linjalle, jossa oppilaan ja perheen kanssa käydään keskustelu ja tehdään suunnitelma miten kansalliselle tai kansainväliselle huipulle tähtäävän nuoren urheilijan koulunkäynnin ja valmennuksen yhdistäminen voidaan mahdollistaa jo yläkoulussa. Toiminnan keskeinen teema on opetuksen ja urheilun on yhteensovittaminen, yksilöllinen ja joustava järjestäminen yhteistyössä perheen kanssa. Koulu on yksi tiimin jäsen urheilevan oppilaan arjessa.

Nuoren kilpaurheilijan polulle haetaan urheilevia oppilaita, jotka aloittavat yläkoulunsa elokuussa 2022. Hakijana voi olla oppilas mistä tahansa Tampereen yläkoulusta. Kohderyhmänä erityisesti ne oppilaat, jotka harrastavat lajeja, joissa on paljon leirityksiä, ulkomaanmatkoja ja urheilullinen huippu saavutetaan nuorena. Mukaan tarvitaan nuori, perhe, koulu ja valmennus.

Nykyiset seiskaluokkalaiset voivat hakea nuoren kilpaurheilijan polulle tulevalle kahdeksannelle luokalle, jos oppilaan urheilulliset tavoitteet ja vaatimukset tarvitsevat yllä olevaa urheilun ja koulun yhteensovittamista.

Hakuaika 15.11-1.12.2021

Ulkoinen linkkiHakemus nuoren kilpaurheilijan polulle


Saksapainotteinen opetus

Saksankielinen opetus

Tampereella on annettu saksankielistä opetusta vuodesta 1996 lähtien Tammelan koulussa (luokat 1-6). Ensimmäinen saksapainotteinen luokka aloitti syksyllä 2002 Sampolan koulussa (luokat 7-9). Tammelan koulun saksapainotusoppilaat voivat jatkaa saksapainotukseen Sammon yläkouluun.

Saksapainotteisia luokkia opetetaan Tampereen kaupungin opetussuunnitelman mukaan. Opetussuunnitelman mukaan osa opetuksesta on saksan kielellä. Tavoitteena on, että näiden luokkien oppilaat saavuttavat sellaisen saksan kielen taidon, että he pystyvät käyttämään saksan kieltä sujuvasti ja luontevasti erilaisissa tilanteissa.

9. luokan keväällä saksapainotuksen oppilaat suorittavat saksan kielisertifikaatin.

Saksapainotteiseen opetukseen haku 7.12.2020 - 10.1.2021. Tammelan alakoulussa saksapainotuksessa opiskelevien ei tarvitse hakea erikseen.

Saksapainotuksen soveltuvuuskoe 25.1.2022 (soveltuvuuskoe ei koske Tammelan koulun saksapainotuksessa opiskelevia oppilaita)

Deutschbetonter Unterricht (Klassen 7-9)

Zum Lehrplan unserer Schule gehören sowohl sportbetonter (Klassen 3-9) als auch deutschbetonter Unterricht (Klassen 7-9). Bewerbung um einen Ausbildungsplatz im deutschbetonten Unterricht.

Der Schuler soll Grundkentnisse in DAF-Deutsch, erste Fremdsprache, haben, wenn er sich um einen Ausbildungsplatz im deutschbetonten Unterricht bewirbt.

Schüler für den deutschbetonten Unterricht werden nach dem Interwiev und der Aufnahmeprüfung gewält. Das Interwiev und sie Aufnahmeprüfung finden am Januar 2022 in unserer Schule statt.

Seit 1996 gibt es deutschsprachigen Unterricht in der Tammela-Schule (Primarstufe, Klassen 1-6) in Tampere. Die erste deutschbetonte Klasse fing im Herbst 2002 in der Sampola-Schule (Oberstufe, Klassen 7-9) in Tampere an.

Seit Herbst 2011 gibt es eine deutschbetonte Klasse (7. Klasse) in der Sampo Schule, Tampere. Die deutschbetonten Klassen werden nach dem Lehrplan der Stadt Tampere unterrichtet. Nach diesem Lehrplan werden mehrere Schulfächer auf Deutsch unterrichtet.

Das Ziel des deutschbetonten Unterrichts ist, dass die Schüler so gute Deutschkentnisse bekommen, dass sie sich auf Deutsch fliessend und ungezwungen in verschiedenen Situationen verstandigen können. In der 9. Klasse nehmen die Schüler am Deutschen Sprachdiplom teil.

Kielivalinnat

Sammon koulussa on mahdollista valita A1-kieleksi englanti tai saksa. Kissanmaan koulussa A1-kielenä opetetaan myös ranskaa.

Opetussuunnitelmallisessa painotuksessa oleville oppilaille taataan Sammon koulun koulupolun mukainen kielitarjonta: 3. luokalta lähtien saksa ja englanti, 7. luokalta lähtien saksa, englanti ja ranska.

Ilmoittautuminen johonkin A1-kieleen on kaikille pakollista.

Tampereella on valittavissa seitsemän A1-kieltä: englanti, espanja, italia kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Mikäli ensisijainen valintanne ei toteudu omassa koulussa, ryhmä saattaa muodostua johonkin alueen muista kouluista. Oppilas saa vaihtaa koulua kielivalinnan mukaan.

Kielivalinta on sitova koko peruskoulun ajan.

Oppilaanohjaus

Oponetti on Tampereen kaupungin oppilaanohjauksen sivusto. Sivustolta saat tietoa, neuvoja, ohjeita työelämään tutustumiseen liittyen, jatko-opintojen suunnittelussa ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Ulkoinen linkkiTampereen kaupungin perusopetuksen väliaikainen oppilaanohjauksen sivusto

Valinnaiset aineet

Alakoulu

4.-6. luokkalaiset opiskelevat valinnaisainetta yhden vuosiviikkotunnin. Sammon koulussa valinnaisaine on järjestetty kaksoistuntina joka toinen viikko.

Oppilaat valitsevat valinnaisainetarjottimelta itselleen mieluisan valinnaisaineen. Samaa valinnaisainetta ei voi valita kahta kertaa alakoulun aikana.

Lukuvuonna 2021-2022 Sammon koulu tarjoaa seuraavia valinnaisaineita: 1. Tampere tutuksi seikkaillen 2. Suunnittele, rakentele ja muotoile 3. Ollako vai eikö olla? 4. Yhdessä palloillen 5. Näppärät näpit 6. Reippailu ja ravinto 7. Saa laulaa ja soittaa 8. Luontoliikuntaa ja erätaitoja 9. Tietotekniikka haltuun

Yläkoulu

Oppilas tekee valinnat kahdesta korista (taide- ja taitoaineiden kori sekä valinnaisten aineiden kori), joiden oppitunnit on palkitettu.

Oppilas valitsee 7. luokan keväällä yhteensä 2 pitkää ainetta, joita opiskellaan 2h/vk 8.-9. luokilla. Toinen aineista on taide- ja taitoaine (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta tai kotitalous), toinen valinnainen aine tai vieras kieli (B2). Yhdeksännelle luokalle valitaan kaksi lyhyttä (1vvt) valinnaista vasta kahdeksannen luokan keväällä.


Taide- ja taitoaineiden valinnaiset TAITAI

Kaikilla oppilailla tulee olla valittuna jokin TAITAI-kursseista (MU, KU, KS, LI, KO)

Valtakunnallisesti yhtenevät opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet

Päättötodistuksessa arvosana yhdistyy seitsemännen luokan pakollisena opiskellun oppiaineen numeroon

Koulukohtaiset valinnaiset aineet

Useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tai soveltavia ja syventäviä opintoja

Koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja arviointiperusteet

Päättötodistukseen tulee erillinen arvosana

Huomioitavaa valinnaisaineista

Urheilu elämäntapana painotuksessa olevat oppilaat opiskelevat 8. luokalla Kasva urheilijaksi-kokonaisuutta.

Pitkän kielen (saksa, ranska) lukijat valitsevat vain yhden taito- ja taideaineen.

Valintoja tehdessä on hyvä huomioida, että 7. luokalla päättyviä oppiaineita ovat kuvataide, käsityö ja kotitalous. Päättyvistä oppiaineista annetaan päättötodistuksen arvosana, joka vaikuttaa mm. jatko-opintoihin hakeutumiseen.

Valintojen tulisi perustua oppilaan omiin taitoihin ja kiinnostuksiin. Niiden vaihtaminen myöhemmin on mahdollista vain terveydellisistä tai muista erityisen painavista syistä ja rehtorin luvalla.

Valinnaisaineet arvioidaan numeroin.

Sairaalankatu

Alaluokkien valinnaiset

Vuosiluokilla 4-6 opiskellaan valinnaisia oppiaineita 1 vuosiviikkotunti. Valinnat tehdään lukuvuodeksi kerrallaan edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella.

Sairaalankadun toimipisteessä vaihtoehtoina lukuvuonna 2021-2022 ovat lyhytkurssit: Tampere tutuksi, Pallopelejä ja punttia, Viittomakieli, Monipuolista kuvista, Lautapelit, Eläinystävät, Näppärät naposteltavat, Animekurssi ja Bändikurssi. Jokainen oppilas osallistuu kahteen lyhytkurssiin, joita opiskellaan kaksi tuntia viikossa syyslukukauden ajan. Valinnaisaineiden vaihtoehtoja muokataan vuosittain oppilaiden ja huoltajien toiveita kuunnellen.

Yläluokkien valinnaiset

Taide- ja taitoaineiden valinnaista opetusta on 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia, opintojen laajuus on yhteensä neljä vuosiviikkotuntia. Sairaalankadun kaikilla yläkoulun erityisoppilailla taide- ja taitoaineiden valinnaisena aineena on kotitalous. Taide- ja taitoaineiden valinnainen opetus arvioidaan osana yh­teisenä oppiaineena opetettavan kotitalouden oppimäärää, eikä siitä anneta erillistä arviota päättötodistukseen.

Vuosiluokille 8-9 oppilas valitsee yhden seuraavista syventävien opintojen vaihtoehdoista: tekstiilityö, tekninen työ, kuvataide ja englanti. Valinta tehdään 7. luokan keväällä. Valitun aineen opetusta on 8. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla kaksi vuosiviikkotuntia, opintojen laajuus on yhteensä neljä vuosiviikkotuntia. Opintoja arvioidaan numeroarvioinnilla, joka näkyy päättötodistuksessa.