Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Teiskontien alakoulun oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on ideoida vuoden varrelle ajankohtaisia tapahtumia ja toimia oppilaiden äänenä koulun asioihin liittyen. Alakoulun (vuosiluokat 1. - 6.) oppilaskunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa välituntikokouksissa. Jokaiselta vuosiluokalta oppilaskunnassa voi olla kaksi oppilasta.

Oppilaskuntaan osallistuvat oppilaat oppivat vuoden aikana monia hyödyllisä taitoja. Ohjaavan opettajan tuella oppilaat suunnittelvat omaa toimintaansa, järjestävät erilaisia tapahtumia, harjoittelevat kokouskäytänteitä ja tiedottamista, askartelevat ja viettävät mukavaa aikaa ryhmäytyen eri ikäryhmien kesken. Oppilaskunnan toiminta on oppilaslähtöistä ja joustavaa koulun sen hetkiset tarpeet huomioiden. Vetäjänä toimii lukuvuonna 2020-2021 Veli Sillman.

Teiskontien yläkoulun oppilaskunta, vuosiluokat 7. - 9.

Oppilaat valitsevat jokaiselta luokalta luottamusoppilaan ja varajäsenen. Luottamusoppilaat kokoontuvat säännöllisesti ohjaavan opettajan kanssa kokouksiin, joissa keskustellaan, ideoidaan, tuodaan esiin koulumaailmaan liittyviä ongelmia ja suunnitellaan yhdessä lukuvuoden toimintaa. Lukuvuoden aikana osallistutaan esimerkiksi johonkin hyväntekeväisyysprojektiin, koulun yhteisiin tilaisuuksiin, kuten Possujuhlaan tai Sampoiluun, ja pidetään tärkeisiin asioihin liittyviä kampanjoita tai aamunavauksia.

Avoimeen keskusteluun rohkaistaan ja pyydetään, että luottamusoppilas herättäisi keskustelua luokassaan tärkeistä asioista ja toisi kokouksiin viestiä luokan ajatuksista. Hallitus lähettää myös säännöllisesti edustajia Tampereen nuorisovaltuuston kokouksiin ja Octafoorumiin sekä puheenjohtajapäiville. Oppilaskuntatoiminnan tärkeä tavoite on se, että oppilaiden ääni pääsee kuuluville. Vetäjänä toimii lukuvuonna 2020-2021 Anna-Riikka Mäkelä.

Sairaalakankadun oppilaskunta

Sairaalankadulla toimii aktiivinen oppilaskunta. Siihen kuuluvat kaikki talossa opiskelevat esi- ja perusopetuksen oppilaat. Oppilaskunta pyrkii parantamaan oppilaiden asemaa ja vaikuttamismahdollisuuksia koulussa sekä edistää oppilaiden vastuuta yhteisten asioiden hoidossa. Lukuvuoden alussa koulussa järjestetään oppilaskunnan vaalit, jossa valittiin oppilaskunnan hallitukseen edustaja jokaiselta luokalta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu (noin) kerran viikossa pitkällä välitunnilla. Oppilaskunnan hallitus huolehtii välituntivälinelainaamosta ja järjestää yhteistä välituntitoimintaa. Hallitus ideoi vuoden varrelle tapahtumia (viime lukuvuonna esim. Discot, ystävänpäivä, kyläjuhlan suunnitteluun osallistuminen ja lemmikkipäivä).

Hallitus toimii myös Vihreä lippu - raatina.

Hallituksen jäseniä osallistuu Lasten parlamentin ja Nuorisofoorumin tapahtumiin sekä koulutuksiin.

Hallituksella on aloitelaatikko, johon kaikki oppilaat saavat jättää ideoitaan ja parannusehdotuksiaan koulun toimintaan.

Hallitus kutsuu halutessaan rehtorin kokoukseen kertomaan ja vastaamaan koulun arkea/kehittämistä koskeviin kysymyksiin. (Yleensä rehtori on ollut lukuvuoden aikana parissa palaverissa.)

Hallituksen jäsenet vievät hallitukseen tietoa luokista ja luokkiin terveisiä hallituksesta. Hallitus huolehtii tiedonkulusta koulun aikuisten ja oppilaiden välillä sekä tekee rehtorin antamia tehtäviä.

Syksyllä oppilaskunnan edustajat käyvät kertomassa eskareille ja ekaluokkalaisille koulumme Vihreä Lippu –tavoista.


Lisätietoa Vihreä lippu - ohjelmasta löytyyUlkoinen linkkiVihreä lippu .

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Maija Hennala.