Siirry sisältöön

Opetus

Koulun työaika (peruskoulu)

Lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi 10.8.–22.12.2021

Syysloma 18.–24.10.2021

Joululoma 23.12.2021–9.1.2022


Kevätlukukausi 10.1.2022–4.6.2022

Talviloma 28.2.–6.3.2022

Pääsiäisloma 14.4.–18.4.2022

Helatorstai 26.5.2022Opetussuunnitelma

Teiskontie

Koulun toiminta-ajatus

Sammon koulussa ohjataan oppilaita hyvään ja vastuuntuntoiseen käytökseen sekä tuetaan oppilaiden itsetunnon kasvua. Koulussamme annetaan perusvalmiudet tietojen ja taitojen hankkimiseen. Koulumme tavoitteena on turvata peruskoulun päättävälle riittäviin tietoihin ja taitoihin perustuva yleissivistys sekä pohja tasapainoiselle aikuistumiselle.


Opinto-ohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan siirtymistä vuosiluokkien 7-9 työskentelytapoihin. Oppilasta autetaan päätöksentekotaitojen kehittymisessä ja hänen opintoihinsa ja ammatinvalintaansa liittyvissä asioissa. Oppilaanohjausta toteutetaan sekä luokkamuotoisena että henkilökohtaisena ohjauksena.

Sisällöt luokka-asteittain

7. luokka

- Ryhmässä toimiminen ja omat vaikutusmahdollisuudet koulun sisällä.

- Erilaiset oppimistavat ja niiden hyödyntäminen.

- Itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen kehittäminen.

- Valinnaisaineopintojen suunnittelu.

8. luokka

- Itsetuntemuksen syventäminen.

- Ammatit ja jatkokoulutusmahdollisuudet.

- Henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman aloittaminen.

9. luokka

- Syksyllä kahden viikon työelämään tutustumisjakso TET.

- Oppilaitoksiin tutustuminen ja omien jatko-opintosuunnitelmien selkiyttäminen.

- Keväällä yhteishaku jatko-opintoihin.

Sairaalankatu

Päivittäinen aikataulu

1.-2.luokat
3.-5.luokat
6.-9.luokat
1.tunti
8.15-9.00
8.15-9.00 8.15-9.00
2.tunti 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45
välitunti 9.45-10.15 9.45-10.15 9.45-10.15
ruokailu 10.15-10.30
3.tunti
10.30-11.15 10.15-11.00 10.15-11.00
ruokailu 11.00-11.15
välitunti 11.00-11.15
välitunti 11.15-11.30
ruokailu 11.15-11.30
4.tunti
11.30-12.15 11.30-12.15 11.30-12.15
välitunti 12.15-12.30 välitunti 12.15-12.30
välitunti 12.15-12.30
5.tunti 12.30-13.15 12.30-13.15 12.30-13.15
välitunti 13.15-13.30 välitunti 13.15-13.30
6.tunti
13.30-14.15 13.30-14.15
7.tunti


14.15-15.00

Vihreä lippu

Koulutalomme on mukana Vihreä lippu – ohjelmassa kestävällä tasolla. Ohjelman tarkoitus on paneutua koko kouluyhteisön voimin ympäristöön liittyvään teemaan ja lisätä oppilaiden ja henkilökunnan vastuuntuntoa ympäristöstä huolehtimisesta. Yhteisellä toiminnalla saamme aikaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja arjen rutiineja koulussa. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin omia vaikutusmahdollisuuksiamme oman lähiluonnon ja - ympäristön hyvinvointiin. Myös maailmanlaajuinen näkökulma kulkee mukana – miten valintamme vaikuttavat koko maapalloon?

Olemme käsitelleet jäte -, energia - ja vesiteemoja sekä "Terve elämä"- ja "Yhteinen maapallomme"-teemat viime vuosien aikana.

Jäte-teeman aikana saimme vähennettyä koulussa syntyvän jätteen määrää ja opimme lajittelemaan ja kierrättämään kaikissa koulun tiloissa. Hyvin opitut käytännön toimet sujuvat arjessa helposti edelleen.

Energia-teeman aikana opimme energian synnystä, sen eri lajeista ja niiden käytön vaikutuksista ympäristöön. Saimme pienennettyä koulun sähkölaskua mukavasti ja opimme sammuttamaan näytöt, valot ja laitteet aina, kun ne eivät ole käytössä sekä tuulettamaan tehokkaasti.

Vesi-teeman aikana opimme ymmärtämään puhtaan veden merkityksen ja oman ainutlaatuisen asemamme maapallolla puhtaan veden kuluttajina. Pohdimme myös vesien suojelua, vedenkulutuksen vähentämistä ja niiden syitä. Opimme sulkemaan hanan saippuoinnin ajaksi ja säätämään hanan sopivalle.

Terve elämä -teeman puitteissa pohdimme liikunnan, unen ja ravinnon merkitystä yksilön hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Yhteinen maapallomme - teema perehdytti meidät koko maailman kokoisiin kysymyksiin ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon.

Teemamme lukuvuoksiksi 2020-2022 on Me ja maailma.

Koulumme lipputangossa liehuu koulupäivinä Vihreä lippu. Se on merkki hyvästä ympäristökasvatuksesta koulussamme. Pääroolissa ovat oppilaat – me aikuiset autamme, neuvomme ja opimme samalla itsekin.

Vihreä lippu - toimintaa luotsaa erityisluokanopettaja Maija Hennala.

Lisätietoa Vihreä lippu - toiminnasta löytyy hankkeen Ulkoinen linkkiVihreä lippu .