Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Kalevanpuiston koulutalo

Kalevanpuiston koulutalossa ei ole valittu oppilaskunnan hallitusta. Opettajat huolehtivat oppilaiden oikeuksien toteutumisesta ja heidän kuulluksi tulemisestaan yhdessä ohjaajien kanssa. Jokaisella oppilaalla on yksilöllinen tapansa ilmaista itseään, tahtoaan ja saada mielipiteensä kuulluksi. Koulun aikuiset auttavat heitä siinä jokaisen kohdalla parhaalla mahdollisella tavalla erilaisia apuvälineitä käyttäen.