Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Kalevanpuiston koulutalo

Kalevanpuiston koulutalossa ei ole tänä vuonna valittu oppilaskunnan hallitusta. Opettajat huolehtivat oppilaiden oikeuksien toteutumisesta ja heidän kuulluksi tulemisesta yhdessä ohjaajien kanssa. Jokaisella oppilaalla on yksilöllinen tapansa ilmaista itseään, tahtoaan ja saada mielipiteensä kuulluksi. Koulun aikuiset auttavat heitä siinä jokaisen kohdalla parhaalla mahdollisella tavalla erilaisia apuvälineitä käyttäen.

Saukonpuiston koulutalo

Saukonpuiston koulutalossa toimii oppilaskuntaa edustava oppilaskunnan hallitus, joka koostuu koulun oppilaista kaikilta vuosiluokilta. Oppilaskunnan hallitus ideoi koulun oppilaiden ja sidosryhmien toimintaa, välittää oppilaiden toivomuksia opettajille ja käsittelee mm. koulun kehittämiseen liittyviä asioita sekä järjestää oppilaille mieluisaa toimintaa erilaisten tapahtumien merkeissä.

Oppilaskunnan hallitus myös etsii edustajat Lasten parlamenttiin sekä nuorisovaltuustoon.

Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on mahdollistaa ja osallistaa kaikkia oppilaita kouluviihtyvyyden kehittämiseen sekä lasten ja nuorten äänen kuuluville saattamiseen.

Oppilaskunnan hallituksen työskentelyä ja toimintaa ohjaa erityisluokanopettaja Sarianne Pikanen.