Siirry sisältöön

Opetus

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat Puistokoulun Sairaalankadun toimipistettä, Puistokoulun Kalevanpuiston koulutaloa ja Sammon koulun oppilaita, jotka opiskelevat Sairaalankadun toimipisteessä. Järjestyssäännöt koskevat myös iltapäivätoimintaan osallistuvia oppilaita.

Tarkoitus ja soveltaminen

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä. Järjestyssäännöillä turvataan kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisön muodostavat oppilaat ja henkilökunta. Puistokoulun oppilaat tarvitsevat aikuisten vahvaa tukea ja ohjausta toiminnassaan, käyttäytymisessään sekä näiden sääntöjen noudattamisessa.

Kouluaikaan sisältyy lukujärjestyksen mukainen koulupäivä, välitunnit ja koulumatkat. Samoja järjestyssääntöjä noudatetaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulujen välituntialueet on määritelty liitteinä olevissa kartoissa.

Käyttäytyminen

Käytän asiallista kieltä.

Noudatan hyviä tapoja.

Otan toiset huomioon.

Huolehdin omista ja yhteisistä tavaroista.

Huolehdin ympäristöstä ja toimin koulun Vihreä lippu –tapojen mukaisesti.

En kiusaa toisia ja jos huomaan kiusaamista, kerron aikuisille.

Oppitunnit

Tulen oppitunneille ajoissa.

Annan työrauhan toisille.

Yritän tehdä koulutehtävät huolellisesti.

Huolehdin työskentelyvälineistä

Yritän tehdä läksyni parhaani mukaan.

Välitunnit ja iltapäivätoiminnan ulkoilut

Puistokoulu, Sairaalankadun toimipiste

Välitunti- ja iltapäivätoiminnan ulkoilualueina toimivat aidatut alueet koulun edessä ja takana. Aikuisen valvomana on mahdollista käyttää myös aidattujen alueiden ulkopuolella olevia nurmialueita. Koulun edessä olevaa pihaa (ns. taksipiha) käytetään sovitusti.

Puistokoulu, Kalevanpuiston koulutalo

Välitunti- ja iltapäivätoiminnan ulkoilualueina toimivat aidatut ja rajatut alueet koulun edessä ja sivulla. Aikuisten valvomana on mahdollista liikkua myös lähiympäristössä.


Pysyn sovituilla alueilla.

Menen aidattujen tai rajattujen alueiden ulkopuolelle vain aikuisen kanssa tai aikuisen luvalla.

En vahingoita koulurakennusta enkä koulun piha-aluetta.

Huolehdin sopivasta pukeutumisesta.

Käytän yhteisiä välituntivälineitä asianmukaisesti ja palautan ne paikalleen.

Ruokailu ja iltapäivätoiminnan välipala

Osallistun kouluruokailuun ja iltapäivätoiminnan välipalaan.

Jonotan rauhallisesti.

Noudatan hyviä ruokailutapoja.

Annan ruokarauhan.

Otan ruokaa sopivasti.

Koulumatkat ja liikkuminen koulupäivän aikana

Huomioin turvallisen liikennekäyttäytymisen (liikennevalot, suojatie, kypärä, heijastin).

Taksilla tai bussilla kulkiessani matkustan rauhallisesti ja noudatan annettuja ohjeita.

Omaisuus sekä matkapuhelimet ja muut mobiililaitteet

Otan kouluaikana esiin vain tarvittavat välineet.

Kännykkä- ja mobiililaitteet ovat koulupäivän aikana omalla vastuullani.

Oppitunnilla en käytä kännykkää tai muita laitteita ilman aikuisen antamaa lupaa.

Matkapuhelinta tai muita mobiililaitteita saavat käyttää välituntien aikana vain koulun 7.-9. -luokkalaiset oppilaat.

Kuvaan toisia henkilöitä vain heidän luvallaan.

En julkaise toisesta henkilöstä otettua kuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä.

Olen velvollinen korvaamaan kouluaikana tahallisesti aiheuttamani vahingot.

Iltapäivätoiminnassa käytän mobiililaitteita sovitusti.

Käytän vain omaa kännykkää tai muita omia mobiililaitteitani.

Turvallisuus

En tuo kouluun lailla kiellettyjä, vaarallisia tai opetusta häiritseviä esineitä tai aineita (esim. energiajuomat, tulentekovälineet, alkoholi, tupakkatuotteet, huumausaineet, teräaseet).

Tarpeen vaatiessa koulun henkilökunta voi antaa tarkennuksia ja lisäsääntöjä turvallisuudesta.

Poissaolot

Huoltaja ilmoittaa poissaolostani kouluun ja iltapäivätoimintaan heti.

Huoltaja huolehtii koulukuljetuksen perumisen.

Huoltaja anoo etukäteen tiedossa olevan poissaolon opettajalta tai yli viikon mittaisen rehtorilta.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Kurinpidon osalta toimitaan perusopetuslain 35§ ja 36§ mukaisia kurinpitokeinoja ja muita seuraamuksia käyttäen.

Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa haltuun häiritsevät tai vaaralliset esineet.

Oppilaalle määrättäviä kurinpitokeinoja ovat muun muassa siivousvelvoite, kasvatuskeskustelu (työrauhalomake), jälki-istunto, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.


Kalevanpuiston koulutalo

Opetussuunnitelma

Oppilailla on yksilöllinen oppimäärä kaikissa oppiaineissa tai toiminta-alueittain suunniteltu opetus. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Kalevanpuiston koulutalossa oppilaat opiskelevat tuen tarpeensa mukaisesti erityyppistä tukea tarjoavissa ryhmissä. Nämä ryhmät ovat: laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmät, TEACCH- opetusmenetelmää käyttävät ryhmät sekä toiminta-alueittain suunnitellun opetussuunnitelman ryhmät.

Opetussuunnitelma löytyy tästä


Päivittäinen aikataulu


Luokat ES 1- 9 lk
8.15-9.00
1. oppitunti
9.00-9.15
välitunti
9.15-10.00
2. oppitunti
10.00-10.30
välitunti
10.30-10.45 ruokailu
10.45-11.30 3. oppitunti
11.30-12.15 4. oppitunti
12.15-12.30 välitunti
12.30-13.15 5. oppitunti
13.15-13.30 välitunti
13.30-14.15 6. oppitunti
14.15-15.00
7. oppitunti

Oppimisympäristöt

Tampereen kaupunki tarjoaa kaikille oppilaille Microsoft 365 - palvelut sekä ohjelmistopaketin. Ohjelmistopaketin voi ladata kotikoneelle. Oppilas kirjautuu palveluun osoitteella [email protected] ja opetusverkon salasanalla.


Vihreä Lippu

Koulumme on mukana Vihreä lippu -ohjelmassa. Lippu myönnettiin Kalevanpuiston koululle 19.5.2015 käsiteltyämme menestyksekkäästi Vesi-teemaa.

Ohjelman tarkoitus on paneutua koko kouluyhteisön voimin ympäristöön liittyvään teemaan ja lisätä oppilaiden ja henkilökunnan vastuuntuntoa ympäristöstä huolehtimisesta. Yhteisellä toiminnalla saamme aikaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja arjen rutiineja koulussa. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin omia vaikutusmahdollisuuksiamme oman lähiluonnon ja -ympäristön hyvinvointiin. Myös maailmanlaajuinen näkökulma kulkee mukana – miten valintamme vaikuttavat koko maapalloon?

Vesi-teeman jälkeen olemme käsitelleet Jäte-teemaa sekä viimeisimpänä Terve elämä -teemaa.

Vesi-teeman aikana keskityimme oikeaoppiseen käsienpesuun ja huomion kiinnittämiseen vedenkulutuksen näkökulmasta. Järjestämämme Vesi-päivä maailman vesipäivänä maaliskuussa jäi koulun tapahtumakalenteriin pysyväksi yhteiseksi teemapäiväksi.

Jäte-teeman aikana jäsensimme ja tehostimme jo ennestään tuttua kierrätystä ja pyrimme arkipäiväistämään taidot. Merkittävä rooli oli paikkojen kuntoon/järjestykseen laittamisella remonttien keskellä toimivalle koululle sekä jo olemassaolevien materiaalien hyödyntäminen uusien ostamisen sijaan, aina kun mahdollista. Koko talon panostaessa yhteiseen asiaan olemme saaneet järjestyksen aina vain paremmin säilymään ja lisättyä näin myös turvallisuutta.

Terve elämä -teeman puitteissa liikuimme lähiympäristössä, yhteistyötahojenkin kera. Suuri osa oppilaista kulkee koulumatkansa taksilla ja huomio kiinnittyi myös taksimatkojen järjestelmällisyyteen sekä turvallisuuteen niinikään. Viimeisimpänä tapahtumana marraskuussa 2018 rentouduimme salissa fysioterapeuttien ohjaamina luokittain. Levollinen lasku talveen.

Terve elämä-teema jatkuu vielä kevätlukukauden 2019. Uutta teemaa aletaan suunnittelemaan samanaikaisesti mutta se käynnistetään lukuvuoden 2019-2020 aikana.

Kaikenkaikkiaan teemoissa on monitahoisesti lähestytty oppilaiden ja koulun arkea. Teemalliset päivät ja retket, yhteiset tuokiot salissa ja lähiympäristössä sekä yhdessä tekeminen ovat olleet Vihreä Lippu -ohjelman hyvin toimineet ydinajatukset. Pääroolissa ovat oppilaat – me aikuiset autamme, neuvomme ja opimme samalla itsekin. Hyvin opitut käytännön toimet sujuvat arjessa helposti edelleen.

Vihreä lippu -toimintaa luotsaa erityisluokanopettaja Petra Lampinen.

Oppiminen ja opetus Saukonpuiston koulutalossa

Kaikki Saukonpuiston koulutalon oppilaat saavat erityistä tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Kaikille koulutalomme oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppilas voi opiskella oppiaineita yleisen tai yksilöllisen oppimäärän mukaan. Kun yleisestä oppimäärästä poiketaan, laaditaan oppilaalle yksilöllinen oppimäärä kyseiseen oppiaineeseen. Yksilöllisen oppimäärän sisällöt ja keskeiset tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.

Oppilaan koulutyötä ja oppimista tukee luokkamuotoisen ja yksilöllisen erityisopetuksen rinnalla monikielisten oppilaiden suomi toisena kielenä (S2) –opetus.

Erityisluokanopettajat, aineenopettajat, oppilaanohjaaja sekä koulunkäynninohjaajat tekevät yhteistyötä keskenään sekä oppilashuollon henkilöstön kanssa oppilaan tuen järjestämisessä. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS, joka päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa.

Erityiset opetusjärjestelyt Saukonpuiston koulutalossa

Mikäli oppilaan tilanne niin vaatii, hänelle voidaan tehdä päätös opetuksen järjestämisestä toisin. Päätöksen tekee rehtori.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Saukonpuiston koulutalossa

Saukonpuiston koulutalossa opiskellaan pääsääntöisesti vuosiluokittaisten tavoitteiden ja sisältöjen mukaan. Koulussa on mahdollista opiskella myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu suunnitellaan kullekin oppilaalle henkilökohtaisesti. Tavoitteet ja sisällöt johdetaan yleisestä opetussuunnitelmasta. Päätöksen vuosiluokkiin sitomattomasta opiskelusta tekee rehtori.Saukonpuiston koulutalon järjestyssäännöt

1§ Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet.

2§ Koulualueena pidetään koulurakennusta ja aidalla rajattua pihaa. Koulualueelta saa poistua vain opettajan tai rehtorin luvalla.

3§ Oppilaan huoltajan on ilmoitettava oppilaan mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokan omalle opettajalle. Mikäli poissaolosta ei ole tullut tietoa koulupäivän aikana, opettajan tulee ottaa viipymättä yhteyttä huoltajaan selvittääkseen tilanteen. Jos oppilas lähtee kesken päivän luvatta pois koulusta, opettajan tulee ilmoittaa huoltajalle siitä viipymättä. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta opettajan, rehtorin tai terveydenhoitajan luvalla. Sairastumisesta ilmoitetaan huoltajalle. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon.

4§ Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana saa syödä omia eväitä opettajan luvalla.

5§ Turvallisuussyistä lumipallojen heittely, ajoneuvojen käyttö sekä muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot välituntien aikana on kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä.

6§ Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita saa käyttää tai pitää esillä oppituntien aikana vain opettajan luvalla. Ruokailun aikana ei käytetä em. laitteita. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittu vain asianomaisten henkilöiden luvalla.

7§ Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty.

8§ Kouluun ei saa tuoda energiajuomia. Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kielletty. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun.

9§ Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle.

10§ Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kielletty.


Koulumatkaetuudet

Maksuttomat koulumatkat anotaan lukuvuodeksi kerrallaan helmi/maaliskuussa Tampereen kaupungin sivuilla olevalla Helmi-lomakkeella. Vanhemmat saavat tiedon hyväksytyistä koulumatkoista Helmi –viestillä.

Koulumatka ladataan Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelusta (Frenckelinaukio 2B) tai Nellasta. Matkat voi ladata jo kesällä, heinäkuusta lähtien.