Siirry sisältöön

Opetus

Koulujen työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi 10.8.-22.12.2021

Syysloma

18.–24.10.2021

Joululoma 23.12.2021–9.1.2022

Kevätlukukausi 10.1.2022–4.6.2022

Talviloma

28.2.–6.3.2022

Pääsiäisloma

(kiirastorstai vapaa) 14.4.–18.4.2022

Helatorstai 26.5.2022


Loma-aikojen päivystys erityisoppilaille:

Päivystystä järjestetään tamperelaisille erityisen tuen oppilaille, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Syysloma 18.10-22.10.2021 klo 8-17

Joululoma 23.12, 27.12-31.12.2021 ja 3.1-5.1.2022 klo 8-17. Ei päivystystä 7.1.2022.

Talviloma 28.2-4.3.2022 klo 8-17

Ei päivystystä kiirastorstaina 14.4.2022Kalevanpuiston koulutalo


Oppilailla on yksilöllinen oppimäärä kaikissa oppiaineissa tai toiminta-alueittain suunniteltu opetus. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Kalevanpuiston koulutalossa oppilaat opiskelevat tuen tarpeensa mukaisesti erityyppistä tukea tarjoavissa ryhmissä. Nämä ryhmät ovat: laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmät, TEACCH- opetusmenetelmää käyttävät ryhmät sekä toiminta-alueittain suunnitellun opetussuunnitelman ryhmät.

Kalevanpuiston koulutalossa käytetään seitsemässä ryhmässä TEACCH-opetusmenetelmää. Nämä ryhmät on tarkoitettu paljon tukea tarvitseville autistisille oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kommunikointiin ja vuorovaikutukseen sekä oppimiseen, käyttäytymiseen ja elämänhallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa.

Kalevanpuiston koulutalossa toimii neljä ryhmää, joissa oppilaiden opetus on suunniteltu toiminta-alueittain, ei oppiaineittain. Nämä ryhmät on tarkoitettu vaikeimmin kehitysvammaisille, monet oppilaat ovat myös monivammaisia. Oppilaat tarvitsevat erityistä tukea päivittäisten toimien suorittamiseen, oman toiminnan ohjaukseen, kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, motoriikkaan sekä sosiaalisten tilanteiden ja käyttäytymisen hallintaan. Opetusryhmän koko on enintään kuusi oppilasta. Oppilaiden tukena ryhmissä työskentelee neljä koulunkäynnin ohjaajaa.Oppilailla on pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Opetusta tarjotaan kaksivuotisena esiopetuksena ja vuosiluokilla 1-9. Kaikille oppilaille laaditaan vuosittain HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, jossa asetetaan yksilölliset tavoitteet opiskelun etenemiselle. Kalevanpuiston koulutalossa oppilaat opiskelevat tuen tarpeensa mukaisesti erityyppistä tukea tarjoavissa ryhmissä. Nämä ryhmät ovat: laaja-alaisten oppimisvaikeuksien ryhmät, TEACCH- opetusmenetelmää käyttävät ryhmät sekä toiminta-alueittain suunnitellun opetussuunnitelman ryhmät.


Päivittäinen aikataulu


Luokat ES 1- 9 lk
8.15-9.00
1. oppitunti
9.00-9.15
välitunti
9.15-10.00
2. oppitunti
10.00-10.30
välitunti
10.30-10.45 ruokailu
10.45-11.30 3. oppitunti
11.30-12.15 4. oppitunti
12.15-12.30 välitunti
12.30-13.15 5. oppitunti
13.15-13.30 välitunti
13.30-14.15 6. oppitunti
14.15-15.00
7. oppitunti

Vihreä Lippu

Koulumme on mukana Vihreä lippu -ohjelmassa. Lippu myönnettiin Kalevanpuiston koululle 19.5.2015 käsiteltyämme menestyksekkäästi Vesi-teemaa.

Ohjelman tarkoitus on paneutua koko kouluyhteisön voimin ympäristöön liittyvään teemaan ja lisätä oppilaiden ja henkilökunnan vastuuntuntoa ympäristöstä huolehtimisesta. Yhteisellä toiminnalla saamme aikaan ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja arjen rutiineja koulussa. Pyrimme ymmärtämään entistä paremmin omia vaikutusmahdollisuuksiamme oman lähiluonnon ja -ympäristön hyvinvointiin. Myös maailmanlaajuinen näkökulma kulkee mukana – miten valintamme vaikuttavat koko maapalloon?

Vesi-teeman jälkeen olemme käsitelleet Jäte-teemaa, Terve elämä -teemaa sekä viimeisimpänä tämän hetken 1/2020-11/2021 teemana on Lähiympäristö.

Vesi-teeman aikana keskityimme oikeaoppiseen käsienpesuun ja huomion kiinnittämiseen vedenkulutuksen näkökulmasta. Järjestämämme Vesi-päivä maailman vesipäivänä maaliskuussa jäi koulun tapahtumakalenteriin pysyväksi yhteiseksi teemapäiväksi.

Jäte-teeman aikana jäsensimme ja tehostimme jo ennestään tuttua kierrätystä ja pyrimme arkipäiväistämään taidot. Merkittävä rooli oli paikkojen kuntoon/järjestykseen laittamisella remonttien keskellä toimivalle koululle sekä jo olemassaolevien materiaalien hyödyntäminen uusien ostamisen sijaan, aina kun mahdollista. Koko talon panostaessa yhteiseen asiaan olemme saaneet järjestyksen aina vain paremmin säilymään ja lisättyä näin myös turvallisuutta.

Terve elämä -teeman puitteissa liikuimme lähiympäristössä, yhteistyötahojenkin kera. Suuri osa oppilaista kulkee koulumatkansa taksilla ja huomio kiinnittyi myös taksimatkojen järjestelmällisyyteen sekä turvallisuuteen niinikään.

Lähiympäristö valikoitua teemaksi samaan aikaan, kun koulumme muutti uusiin väistötiloihin Vuorekseen vuoden 2020 syksyllä. Kevään käytimme taloa tyhjentäen ja keskeisellä paikalla olevan koulutalomme sijaintia hyödyntäen vielä retkiin ja ulkoiluun. Kevään 2020 korona tosin oli määrittävä tekijä kaikessa toiminnassa. Muuton jälkeen lähiympäristöön tutustuminen on ollut luonteva tapa suorittaa Vihreä lippu- teemaa. Tosin korona edelleen määrittää toimintaa, onneksi kuitenkin vähemmän ulkona.

Kaikenkaikkiaan teemoissa on monitahoisesti lähestytty oppilaiden ja koulun arkea. Teemalliset päivät (mainittakoon esim. Kekri syksyllä sekä Vesi-päivä keväällä) ja retket, yhteiset tuokiot salissa ja lähiympäristössä sekä yhdessä tekeminen ovat olleet Vihreä Lippu -ohjelman hyvin toimineet ydinajatukset. Pääroolissa ovat oppilaat – me aikuiset autamme, neuvomme ja opimme samalla itsekin. Hyvin opitut käytännön toimet sujuvat arjessa helposti edelleen.

Kalevanpuiston koulutalossa Vihreä Lippu- toiminta on peruskierrättämistä ja hyvien aiemmin sovittujen käytänteiden vaalimista.

Vihreä lippu -toimintaa luotsaa erityisluokanopettaja Petra Lampinen.

Koivikkopuiston koulutalo

Sairaalaopetuksen konsultaatio kouluille

Sairaalaopetuksen konsultaation kohteena ovat erityisesti oppilaat, joiden pulmat kytkeytyvät mm. kuisaamiseen, mielenterveyden haasteisiin, itsetuhoisuuteen, masentuneisuuteen ja kouluakäymättömyyteen.

Konsultaation saaminen ei edellytä hoitokontaktia.
Konsultoivien erityisopettajien antama konsultaatio liittyy psyykkisesti oireilevien oppilaiden tukemiseen ja kooulunkäynnin erityisiin järjestelyihin oppilaan omassa koulussa. Varhaisessa vaiheessa tehdyt toimenpiteet voivat ennaltaehkäistä ongelmien kasaantumista ja oppilaan syrjäytymistä.

Konsultaatioesitteestä löytyy lisätietoa mm. yhteystiedot ja ohjeistus konsultaatiopyynnön tekemisestä.
Sairaalaopetuksen konsultaatioesite.

https://forms.office.com/r/Yk3T8Z3rALVarsapuiston koulutalo

Opetuksen esittely ja aikataulut.

Järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt koskevat Puistokoulun Kalevanpuiston koulutaloa.Järjestyssäännöt koskevat myös iltapäivätoimintaan osallistuvia oppilaita.

Tarkoitus ja soveltaminen

Näiden järjestyssääntöjen tarkoituksena on edistää koulun järjestystä. Järjestyssäännöillä turvataan kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisön muodostavat oppilaat ja henkilökunta. Puistokoulun oppilaat tarvitsevat aikuisten vahvaa tukea ja ohjausta toiminnassaan, käyttäytymisessään sekä näiden sääntöjen noudattamisessa.

Kouluaikaan sisältyy lukujärjestyksen mukainen koulupäivä, välitunnit ja koulumatkat. Samoja järjestyssääntöjä noudatetaan myös aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulujen välituntialueet on määritelty liitteinä olevissa kartoissa.

Kalevanpuiston koulun järjestyssäännöt

1. Kouluyhteisöni muodostavat oppilaat, opettajat, koulunkäynninohjaajat sekä muu henkilökunta. Noudatan kouluyhteisöni aikuisten antamia ohjeita.

2. Noudatan koulussa ja koulumatkoilla hyviä käytöstapoja: matkustan rauhallisesti ja noudatan annettuja ohjeita.

3. Koulun välituntialueita ovat aidatut "pikkupihat" sekä" iso piha".

Pysyn välitunnilla koulun alueella.

4. Kävelen rauhallisesti käytävillä.

5. Luvan saatuani, voin oleskella kavereiden kanssa käytävällä.

6. Käyn reippaasti vessassa.

7. Käsittelen koulun tavaroita niin, etteivät ne mene rikki.

8. Annan kavereille ruokarauhan ja noudatan hyviä ruokailutapoja.

9. Annan työrauhan toisille.

10. Älylaitteita (puhelin, iPad tms.) käytän sovitulla tavalla.

11. Käytän koulussa sisäjalkineita. Kengät telineissä (ei lattialla).

12. Tuon asianmukaiset varusteet sisä ja ulkoliikuntatunneille.

13. Jos sairastun, kotoani ilmoitetaan poissaolostani kouluun ensimmäisenä poissaolopäivänä.

14. Huolehdin koulutehtävistäni ja tavaroistani. Pidän pulpettini siistinä.Oppimisympäristöt


Tampereen kaupunki tarjoaa kaikille oppilaille Microsoft 365 - palvelut sekä ohjelmistopaketin. Ohjelmistopaketin voi ladata kotikoneelle. Oppilas kirjautuu palveluun osoitteella [email protected] ja opetusverkon salasanalla. Lisätietoja opetusverkon käytöstä kotona Timo Hämäläiseltä, [email protected]