Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Kalevanpuiston koulu

Kouluarjessa yhteyttä koulun ja kodin välillä pidetään Wilma-viestien ja puhelimen avulla. Puistokoulussa kaikissa luokissa on luokan puhelin, josta huoltaja tavoittaa lapsensa erityisluokanopettajan ja luokan koulunkäynnin ohjaajan/ohjaajat. Iltapäivätoiminnassa on kerhopuhelin, josta huoltaja tavoittaa kerhoryhmien ohjaajat.

Lukuvuoden alussa jokaisen luokan huoltajille järjestetään vanhempainilta, jossa käsitellään lukuvuoden tavoitteita ja luokan ajankohtaisia asioita.

Kaikilla Puistokoulun oppilailla on erityisen tuen päätös. Tähän liittyen erityisluokanopettaja käy jokaisen oppilaansa huoltajan kanssa HOJKS-keskustelun (HOJKS=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) elo-syyskuun aikana. Oppilas itse osallistuu keskusteluun ikä- ja kehitystaso huomioiden. Myös luokan koulunkäynnin ohjaaja, laaja-alainen erityisopettaja ja oppilaan mahdolliset terapeutit voivat osallistua keskusteluun, mikäli se arvioidaan tarpeelliseksi ja on mahdollista järjestää. HOJKS-keskustelun tuloksena opettaja kirjaa oppilaan opiskelun tavoitteet kyseiselle lukuvuodelle.

Oppimiskeskustelu käydään huoltajan ja oppilaan kanssa lukuvuosittain marras-tammikuussa, toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa olevilla oppilailla marras-maaliskuussa. Tampereen kaupungin perusopetuksella on oppimiskeskusteluja varten keskustelurunko, joka ohjaa keskustelun aihepiirejä eri luokka-asteilla.

Toinen ja kuudes luokka ovat perusopetuksessa nivelvaiheita, joihin erityisen tuen oppilailla liittyy tuen tarpeen arviointi. Arviointi tehdään pedagoginen selvitys -kaavakkeen avulla, johon kirjataan oppilaan tuen tarpeet, oppilaan saama tuki sekä suunnitelma opetuksen toteuttamisesta nivelvaiheen jälkeen. Tämä prosessi esitellään toisen ja kuudennen luokan oppilaiden huoltajille tammikuun alussa. Erityisluokanopettaja käy selvityksen sisällön läpi huoltajien kanssa tammi-helmikuussa.

Huoltajat ovat tervetulleet osallistumaan koulun arkeen ja juhlaan. Tiedotamme kotisivuilla ja Wilma-viestein koulun juhlista ja tapahtumista. Tervetuloa osallistumaan!

Vanhempien ideat ja tuki otetaan mielellään vastaan myös Vihreä lippu - työssä.

Vanhempainyhdistys on kaikille oppilaiden vanhemmille avoin toiminta- ja vaikuttamiskanava.

Ollaan yhteydessä!


Wilma-viestintä

Kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon käytetään yhtenä kanavana Wilma-reissuvihkoa. Viestien kirjoittamisen lisäksi wilmassa on muitakin toimintoja. wilmaan kirjataan kokeet ja niiden arvosanat. Opettaja merkitsee poissaolot sinne. Huoltajien tulee kuitata poissaolot.

Wilmasta löytyvät myös kaikki oppilaalle kirjoitetut tuen lomakkeet, kuten hojksit ja pedagogiset selvitykset. Huoltajien tulee käydä kuittaamassa tuen lomakkeet luetuiksi, jokaisen omilla tunnuksillaan.

Huoltajat ovat saaneet henkilökohtaiset tunnukset Wilmaan. Jos salasana unohtuu tai hukkuu, voi ottaa yhteyttä:

Kalevanpuiston koulutalossa Timo Hämäläiseen, timo.hamalainen(at)tampere.fi

Jos Wilman käytössä on muuta pulmaa, löytyvät käyttöohjeet "Apua" -otsakkeen alta etusivun yläreunasta. Ohjeet avautuvat pdf-muodossa.

Vanhempainyhdistys

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä tukee oppilaiden koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu Puistokoulun koulun oppilaiden vanhemmista ja huoltajista, kouluhenkilöstöstä sekä muista toimintaa tukevista henkilöistä.

Vanhempainyhdistys kerää varoja vapaaehtoisella kannatusmaksulla (15 €/lukuvuosi) sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia (esim. joulumyyjäiset) yhdessä koulun kanssa. Näistä saatavilla tuloilla vanhempainyhdistys osallistuu mm. luokkaretkien ja liikuntapäivien kustannuksiin. Lisäksi yhdistys järjestää koululle kulttuuritapahtumia ja hankkii oppilaiden käyttöön välineitä. Vanhempainyhdistys seuraa aktiivisesti ja ottaa tarvittaessa kantaa mm. erityisopetuksen tilanteeseen ja koulun sisäilmaparannuksiin.

Puistokoulun vanhempainyhdistys ry toimii aktiivisesti ja monipuolisesti oppilaiden hyväksi. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Lisätietoa ja yhteyden vanhempainyhdistyksen hallitukseen saa sähköpostilla: puistokoulun-vanhemmat(at)googlegroups.com

Vanhempainyhdistyksen löytää Facebookista nimellä Puistokoulun vanhempainyhdistys.

Vapaaehtoisia kannatusmaksuja / jäsenmaksuja voi maksaa vanhempainyhdistyksen tilille:

FI68 5730 0820 6182 50

HALLITUS 2021-2022

Varsinaiset jäsenet: Erja Salminen (puheenjohtaja), Aija Nisula (sihteeri), Katherine Kröger, Leena Lehto ja Mira

Opettajajäsen: Petra LampinenKoivikkopuiston koulutalo


Varsapuiston koulutalo


Poissaolot

Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolosta heti ensimmäisenä poissaolopäivänä.

Jokaisessa erityisluokassa on luokan puhelin, johon poissaolon voi ilmoittaa. Luokkien puhelinnumerot löytyvät Yhteystiedot-välilehdeltä. Poissaolon voi ilmoittaa myös Wilman kautta. Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden kuljetus tulee perua numerosta 03 5678106 TuomiLogistiikka


Loma-anomus

Poissaoloanomukset tulee tehdä Wilmassa. Teknisistä syistä on suositeltavaa käyttää tietokonetta poissaololomakkeen täyttämisessä.

Kirjaudu tietokoneen internetselaimella Wilma-palveluun ja täytä lomake. Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus – Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.