Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Pispalan koulun oppilaskunnan toiminta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Kaikki oppilaat ovat oppilaskunnan ja kouluyhteisön yhtä tärkeitä jäseniä, ja jokaisella on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Oppilaskunnan hallitukseen on äänestetty jokaiselta luokalta kaksi edustajaa, jotka edustavat koulun oppilaita. Oppilaskunnan hallitus johtaa ja organisoi oppilaskunnan toimintaa. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä koulussa. Hallituksen jäsenet pääsevät vaikuttamaan asioihin myös laajemmin kuin vain oman koulun osalta. Koulumme oppilaskunnan hallituksen jäseniä osallistuu Tampereen Lasten Parlamentin sekä alueellisen parlamentin kokouksiin ja tapaamisiin. Oppilaskunta järjestää jäsenilleen vuosittain erilaisia tapahtumia ja tempauksia, kuten väriviikkoja, ystävänpäivätempauksen ja Avoin Lava-tapahtuman.

Oppilaskuntaa ohjaavina opettajina toimivat Eeva Saha ja Miina Pasanen.