Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun tasolla vanhempien osallisuutta koulutyön arjessa toteutetaan Helmi-viestinnän, kotisivujen sekä tiedotteiden avulla.

Koulun ja kodin välinen viestintä tapahtuu pääasiallisesti Helmi-järjestelmässä. Helmi on saatavana Helmi Mukana -sovelluksena älypuhelimiin ja medialaitteisiin. Lataa ilmainen sovellus sovelluskaupastasi.

Pispalan koulussa järjestetään vanhempainiltoja seuraavasti:

vanhempainilta esiopetuksessa kouluun siirtyville oppilaille huhti-toukokuu

vanhempainilta 1. luokan vanhemmille elo-syyskuu

vanhempainilta 2.-6. luokan vanhemmille syyskuu-lokakuu

Vanhempainiltojen lisäksi voidaan järjestää muita vanhemmille suunnattuja tilaisuuksia. Nämä tilaisuudet tarkennetaan lukuvuosisuunnitelmassa vuosittain.

Arviointikeskusteluilla on myös tärkeä rooli vanhempien osallisuudelle oppilaan koulutyön suunnittelussa. Arviointikeskustelut järjestetään Pispalan koulussa marras-tammikuussa. Arviointikeskustelu korvaa välitodistuksen vuosiluokilla 1.-4. Arviointikeskusteluun osallistuvat luokanopettaja, huoltaja(t) ja oppilas. Myös erityisopettaja tai muut oppilasta opettavat opettajat voivat osallistua arviointikeskusteluun.

Tarvittaessa voidaan järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa myös erillisiä tapaamisia, joissa käsitellään oppilaan koulutyön suunnittelua. Tämä voidaan tehdä yhteistyössä oppilashuollon toimijoiden kanssa.

Vanhempainyhdistysten rooli kodin ja koulun yhteistyössä on merkittävä. Vanhempainyhdistysten kautta voidaan keskustella kouluun liittyvistä asioista ja saada vanhempien ääni kuuluviin koulutyön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa voidaan järjestää vanhemmuutta tukevia tilaisuuksia ja muita koulutyötä tukevia tilaisuuksia.

Vanhempainyhdistys toimii myös tärkeässä roolissa järjestämällä oppilaille erilaisia mahdollisuuksia kulttuuri-, retki- ja muihin tilaisuuksiin.

Rehtori ja/tai opettajat osallistuvat vanhempainyhdistyksen järjestämään toimintaan. Vastuuhenkilöt ja toimintamuotoihin osallistuminen määritellään lukuvuosisuunnitelmassa.

Kaikki voivat tukea Pispan koulun vanhempainyhditystä vapaaehtoisella osallistumismaksulla. Kannatusmaksut ovat erittäin tärkeitä yhdistyksen toiminnalle. Kannatusmaksu on 10e /perhe/vuosi tai perheen ainaisjäsenyys 50e/perhe ei muuta maksua.

**********

Kannatusmaksun voi maksaa tilille:

OP FI7257300820909857

viite 10100

**********

tai missä tahansa tilaisuudessa kortilla tai käteisellä.

Tietoja: Facebookissa ryhmä Pispalan koulun vanhemmat

Vanhempainyhdistys: [email protected]

Liittyminen: http://pispankoulunvy.yhdistysavain.fi"

Lämmin kiitos kun olet mukana tukemassa lastemme hyväksi tehtävää työtä!