Siirry sisältöön

Tukea oppilaalle

Erityisopetus ja tuen portaat

Peltolammin koulussa toteutuu kolmiportainen tuki kokonaisuudessaan. Yleinen tuki toteutuu kotiluokissa. Tehostettu tuki on pienryhmämuotoista tukea lähinnä äidinkielen ja matematiikan osalta. Koulussa toimii 1.-2.- ja 3.-4.-luokkien erityisen tuen alueellinen pienluokka.

Suomi toisena kielenä (s2) ja valmistava opetus

Koulussamme opiskellaan suomi toisena kielenä -oppiainetta kaikilla luokka-asteilla sekä erillisessä s2-ryhmässä että oman luokanopettajan johdolla.

Koulussamme toimii kaksi perusopetukseen valmistavaa luokkaa. Valmistavan luokan oppilaita integroidaan yleisopetuksen ryhmiin. Myös koulun muilla monikielisillä oppilailla on mahdollisuus saada tarvittaessa tukea valmistavasta opetuksesta.

Pedagogisen tuen tiimi

Pedagogisen tuen tiimiin kuuluvat rehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi sekä laaja-alaiset erityisopettajat.

Kouluterveydenhuolto

Terveydenhoitaja on paikalla parittomien viikkojen maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin sekä parillisten viikkojen maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Puh. 040 801 6921.

Koululääkärin (Marjut Kutvonen) vastaanotto terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta.

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä.

TERVEYSTARKASTUKSET tehdään joka vuosi. Myös kesällä tarkastetaan oppilaita, mahdollisuuksien mukaan ainakin uudet 1. ja 7. luokan oppilaat. Laaja terveystarkastus tehdään 1. 5. ja 8. luokalla. Laaja terveystarkastus sisältää sekä terveydenhoitajan tarkastuksen että lääkärintarkastuksen ja vanhemman luvalla opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajan terveystarkastuksen yhteydessä selvitetään koko perheen hyvinvointia. Kun terveystarkastuksia aloitetaan tekemään, tulee kotiin Helmi-viestillä ilmoitus.

Vertaissovittelu Verso

Peltolammin koulussa käynnistyi Verso eli vertaissovittelutoiminta marraskuussa 2018. Vertaissovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Koulutetut vertaissovitteluoppilaat auttavat riitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään ratkaisun ristiriitaan. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolten välinen sopimus, jonka toteutumista seurataan.