Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Oppilaskunta

Kaikki Lielahden koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka asioita hoitavat alakoulun sekä yläkoulun oppilaskuntien hallitukset. Lielahden koulussa on aktiivinen oppilaskunta, jonka hallitukset muodostetaan lukuvuosittain luokkien valitsemista edustajista.

Hallitus edustaa koulumme oppilaita ja ottaa kantaa opiskeluun ja kouluun liittyviin asioihin. Alakoulun edustajia osallistuu myös Lasten Parlamentin kokouksiin ja tapahtumiin; yläkoululaiset puolestaan edustavat kouluamme Nuorisovaltuuston seminaareissa ja kokouksissa. Lisäksi oppilaskuntien hallitukset järjestävät erilaisia tapahtumia, teemapäiviä ja juhlia - yläkoululaisten hallitus tiiviissä yhteistyössä koulumme tukioppilaiden kanssa.

Vuosiluokkien 3-6 oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Outi Tonteri, ja vuosiluokkien 7-9 oppilaskunnan ohjaavana opettajana Sari Haataja. Myös Maiju Salonen on yläkoulun oppilaskuntatoiminnassa aktiivisesti mukana.


Tukioppilaat

Yläkoulun tukioppilaina toimivat kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset oppilaat, jotka ovat käyneet Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämän tukioppilaskurssin. Tukioppilaat pyrkivät parantamaan koulun yhteishenkeä järjestämällä perinteiksi muodostuneita teemapäiviä ja tapahtumia. Lisäksi tukioppilaat auttavat tulevia seitsemäsluokkalaisia yläkouluun siirtymisessä: leikittävät heitä ryhmäyttämispäivänä sekä pitävät oppitunteja nuoremmille oppilaille.

Tukioppilaiden ohjaavana opettajana toimii Sari Haataja.