Siirry sisältöön

Opetus

Tietoa koulustamme

Lielahden koulu on vuosiluokkien 1 - 9 koulu. Oppilaita on hieman yli 600. Lielahden koulutalossa järjestetään myös esiopetusta sekä iltapäiväkerhotoimintaa (IP-kerhot sekä HIP-kerhot). Tarjoamme monipuolista yleissivistävää opetusta perinteikkäässä ja turvallisessa oppimisympäristössä. Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla on hyvät jatko-opintovalmiudet.

Työ- ja loma-ajat

Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019-2020

Lukuvuosi rakentuu syyslukukaudesta ja kevätlukukaudesta. Opetukseen tauon tuovat paitsi kesäloma myös syysloma, talviloma ja pääsiäisloma - sekä arkipäiviksi osuvat juhlapäivät.
Lukuvuonna 2019 - 2020 syysloma on 5 arkipäivän pituinen (vko 42).
Lauantait ovat vapaapäiviä lukuunottamatta kevätlukukauden päättymispäivää.

Syyslukukausi 8.8.2019 – 20.12.2019
Syysloma 14.10.2019 - 18.10.2019 (vko 42)
Kevätlukukausi 7.1.2019 – LA 30.5.2020
Talviloma 24.2.2019 - 28.2.2019 (vko 9)


JAKSOT Jaksot koskevat osaa vuosiluokkien 4 - 6 valinnaiskursseista ja
osaa vuosiluokan 9 lyhytkursseista
1. jakso 8.8.2019 - 11.10.2019
2. jakso 21.10.2019 - 20.12.2019
3. jakso 7.1.2020 - 13.3.2020
4. jakso 16.3.2020 - 30.5.2020
Päivittäinen työskentelyaikataulu
vuosiluokat
1 - 6

Vuosiluokat
7 - 9

8.15 - 9.00
1. oppitunti
8.15 - 9.00
1. oppitunti
9.00 - 9.05
siirtymävälitunti 9.00 - 9.05
siirtymävälitunti
9.05 - 9.50
2. oppitunti
9.05 - 9.50
2. oppitunti
9.50 - 10.15
toimintavälitunti (25 min)
9.50 - 10.15
toimintavälitunti (25 min)
10.15 3. oppitunti 10.15 - 11.00
3. oppitunti
10.30 - 11.15
11.15
1 -6 ruokailuun
eskarit ruokailuun
11.15 - 11.30
välitunti 11.00 - 11.15
välitunti
11.30 - 12.15
4. oppitunti
11.15 - 12.00
4. oppitunti
12.15 - 12.30
välitunti 12.00 - 12.30
ruokailu
12.30 - 13.15 5. oppitunti 12.30 - 13.15
5. oppitunti
13.15 - 13.30
välitunti 13.15 - 13.30
välitunti (ulkovälitunti)
13.30 - 14.15
6. oppitunti
13.30 - 14.15
6. oppitunti
14.15 - 14.20
siirtymävälitunti 14.15 - 14.20
siirtymävälitunti
14.20 - 15.05
7. oppitunti
14.20 - 15.05
7. oppitunti
15.05 - 15.10
siirtymävälitunti
15.10 - 15.55
8. oppitunti

Loma-anomus

-kopioi seuraava linkki selaimen osoitekenttään

https://www.tampere.fi/liitteet/o/unnamed_3585/tilapvapauttaminen.pdf

Retkieväät

Retkieväiden tilauslomake

Opetusverkon salasanan vaihto

https://opetus.pirnet.fi/salasana

Arviointikeskustelut perusopetuksessa

- Arviointikeskustelut, joihin osallistuvat oppilas, huoltaja(t) ja opettaja(t), käydään lukuvuosittain marras-tammikuun välisenä aikana.

- Keskustelunaiheista tiedotaan ennakkoon huoltajaa/huoltajia.

- Keskustelu korvaa vuosiluokilla 1-4 välitodistuksen.

- Keskustelun aikana käsitellää vähintään seuraavia seikkoja


1. luokka
Aihe Sisällöt
Koululaisena toimiminen Työskentelytavat ja opiskelutaidot.
Koulun käytännöt ja arjen
taidot
Koulun ja luokan sääntöjen noudattaminen.
Erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt: oppitunti,
ruokailu ja vapaissa tilanteissa toimiminen.
Lukeminen,
kirjoittaminen,
matemaattiset taidot
"Missä olen hyvä ja missä tarvitsen apua?"
Tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle.
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat.
2. luokka
Aihe Sisällöt
Oppiaineisiin liittyvät valinnat
Kielivalinnat ja mahdolliset painotusvalinnat.
Keskittyminen ja
työskentelytaidot
Toimintaan ja työskentelyyn keskittyminen,
erilaisten työskentelytapojen harjoittelu. Vastuu
omasta työskentelystä. Oman toiminnan
ohjaaminen.
Lukeminen,
kirjoittaminen,
matemaattiset taidot
"Missä olen hyvä ja missä tarvitsen apua?" Lukijana
ja kirjoittajana sekä matemaattisissa taidoissa
kehittyminen. Tavoitteet seuraavalle lukukaudelle.
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat.
3. luokka
Aihe Sisällöt
3. luokalta alkaneet uudet
oppiaineet
"Miten uudet oppiaineet ovat alkaneet?"
Koululaistaidot Työskentelytaidoissa kehittyminen, sääntöjen
noudattaminen. Oman toiminnan ohjaaminen
Opiskelutaidot "Missä olen hyvä ja missä tarvitsen apua?"
Tavoitteet seuraavalle lukukaudelle.
A2 -kielivalinta Vaihtoehdoista keskusteleminen
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat.
4. luokka
Aihe Sisällöt
Oppimaan oppiminen "Miten opin parhaiten?" Uudet oppiaineet.
Vastuu koulutyöstä "Missä onnistun ja missä tarvitsen apua?"
Keskustelua omista oppimisen tavoitteista. Oman
toiminnan ohjaaminen.
Keskittyminen ja
työskentelytaidot
Toimintaan ja työskentelyyn keskittyminen.
Yhteistyötaidoissa kehittyminen.
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat
5. luokka
Aihe Sisällöt
Oppimaan oppiminen Miten opin parhaiten?" Uudet oppiaineet.
Vastuu koulutyöstä ja
ympäristöstä
"Missä onnistun ja missä tarvitsen apua?"
Keskustelua omista oppimisen tavoitteista ja
oppimisympäristöstä.
Keskittyminen ja
työskentelytaidot
Toimintaan ja työskentelyyn keskittyminen.
Yhteistyötaidoissa kehittyminen. Oman mielipiteen
ilmaiseminen.
Ensimmäinen numeerinen
arviointi
Työskentelytaitojen sisältyminen oppiaineen
arvosanaan lukuvuositodistuksessa.
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat.
6. luokka
Aihe Sisällöt
Nivelvaihe ja mahdolliset
painotukset
Vaihtoehdoista keskusteleminen. Muutosten
kohtaaminen.
Oppimaan oppiminen ”Miten opin parhaiten?”
Vastuu koulutyöstä ja
ympäristöstä
”Missä onnistun ja missä tarvitsen apua?”
Keskustelua omista oppimisen tavoitteista ja
oppimisympäristöstä.
Keskittyminen ja
työskentelytaidot
Toimintaan ja työskentelyyn keskittyminen.
Yhteistyötaidoissa kehittyminen. Vastuullinen
toiminta vuorovaikutustilanteissa
Käyttäytyminen toisia
kohtaan
Toisen ihmisen kohtaaminen erilaisissa tilanteissa,
hyvät tavat.