Siirry sisältöön

Oppilaskunta


2019-2020

Oppilaskuntatoiminta

Koulun kaikki oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Jokaisessa 3.-6. luokassa valitaan vapaaehtoisten ehdokkaiden keskuudesta kaksi oppilaskunnan edustajaa äänestämällä. Opettaja voi suositella mukaan myös kolmatta oppilasta, joka jäi äänestyksessä vaille paikkaa, mutta joka aktiivisuutensa ja asenteensa puolesta ansaitsisi tulla valituksi.

​Uusi edustajisto päättää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Oppilaskuntaa ohjaa luokanopettaja Joanna Ahlman.

Lentävänniemen koulutalossa työskentelevät alkuopetuksen luokat ovat sisäilmaremontista johtuvan väistön ajan tauolla oppilaskunnan edustuksellisesta toiminnasta. Toiminta keskittyy Lielahden koulutalossa opiskeleviin luokkiin. Lentävänniemen koulutalossa oppilaita osallistavaa toimintaa toteutetaan luokissa. Kokemus osallisuudesta oman luokan ja oman koulun jäsenenä on tosin tavoitteena jokaisen oppilaan kohdalla läpi kouluvuoden.

Oppilaskuntatoiminnan kautta pyritään tuomaan esille oppilaiden ajatuksia koulusta ja yhteiskunnasta. Edustajat pyrkivät vaikuttamaan koulun viihtyvyyteen ja edistämään kiusaamisen vastaista henkeä. He osallistuvat mahdollisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Perustehtävänä on toimia oman luokan yhteyshenkilönä ja tuoda oppilaiden keskuudessa esiin nousseita ajatuksia kokouksissa käsiteltäväksi. Edustajisto kokoontuu suunnilleen kuukausittain koulupäivän aikana.

Kuusi vapaaehtoista edustajaa osallistuu Tampereen Lasten Parlamentin toimintaan, josta vastaa Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. Neljä kertaa vuodessa osallistutaan oman alueen tapaamisiin (LTK eli Läntisen Tampereen koulut), jotka pidetään Lielahden nuorisokeskus Piilossa. Lisäksi kaksi edustajaa osallistuu puolivuosittaiseen Tampereen Lasten Parlamentin suurkokoukseen kaupunginvaltuuston istuntosalissa. Tampereen kaikki koululuokat ovat tervetulleita seuraamaan suurkokousta istuntosalin lehteriltä.