Siirry sisältöön

Lentävänniemen koulu

Perustiedot

Tampereen kaupungin Lentävänniemen koulu on noin 400 oppilaan 1-6 -vuosiluokkien koulu Länsi-Tampereella. Koulussa on 16 yleisopetuksen luokkaa, kolme erityisluokkaa ja esiopetus. Koulussa järjestetään aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa sekä koulupäivän aikaisia Lupa Liikkua -kokeilutunteja ja koulupäivän jälkeisiä Lupa Harrastaa -ryhmiä.

Huom! Huoltajat voivat luoda tunnuksia Wilmaan suomi.fi tunnistamisen kautta. Ohjeet löytyvät kaupungin www-sivuilta. Wilma-järjestelmä


Lentävänniemen koulu
puhelin rehtori: 040 517 9829
puhelin koulusihteeri: 040 8064362
postiosoite Vähäniemenkatu 42

1. - 6. vuosiluokkien koulu
rehtori: Erkki Torvinen


Lentävänniemen koulun toiminta-ajatus

Koulumme tavoitteena on tukea oppilaan itsetunnon ja ajattelun taitojen kehittymistä. Oppilas tuntee vastuun itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään. Hän kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.

Koulussamme opetellaan erilaisuuden hyväksymistä, hyviä tapoja ja kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin sekä kestävän kehityksen arvoihin.

Raitiotieallianssi jatkaa raitiotien rakentamista Lentävänniemen koulun oppilaiden koulumatka-alueella. Kannattaa huomioida liikennejärjestelyjen muutokset, jotta koulumatka sujuu turvallisesti. Tiedotteet muutoksista ovat havaintokuvineen nähtävissä Raitiotieallianssin sivuilla.

Kouluun tutustuminen 25.5.2021, käsitellyt asiat