Siirry sisältöön

Opetus

Leinolan päivärytmi

8.15 - 9.00
1. oppitunti
9.00 - 9.45
2. oppitunti
9.45 - 10.15
pitkä välitunti
10.15 - 11.00/11.15
3. oppitunti
Ruokailut porrastetusti 10.15 alkaen
11.00/11.15 - 11.15/11.30
välitunti
11.15/11.30 - 12.15
4. oppitunti
12.15 - 12.30
välitunti
12.30 - 13.15
5. oppitunti
13.15 - 13.30
välitunti
13.30 - 14.15
6. oppitunti
14.15 - 15.00
7. oppitunti

Vuosikalenteri 2020-2021

Tiedot päivittyvät koronaepidemian rajoitusten mukaan.


Syyskuu

Uinnit

Harrastusviikko

Monialaiset opinnot 5.-6. luokat

Nälkäpäivä-keräys

Kodin ja koulun päivä

21.-22.9. Koulukuvaus

Lokakuu

Monialaiset opinnot 4. luokat

Eläinviikko

Unicef-kävely

12.10.-18.10.2020 SYYSLOMA

Marraskuu

Monialaiset opinnot 1.-3. luokat

Lava on vapaa ja halloween

Mediamessut

Seurakunnan adventtihartaus

Joulukuu

Itsenäisyyspäivän lipunnosto

Joulujuhlat

23.12.2020 - 6.1.2021 Joululoma

Tammikuu

7.1.2021 Torstaina koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti

Vihreä lippu -teemapäivä

Helmikuu

Liikuntapäivät vuosiluokittain

1.-7.3.2021 Talviloma

Maaliskuu

Koko kylä kasvattaa -pajat (KKK-pajat)

Huhtikuu

Ristinjuhla

1.-6.4. Pääsiäisloma

Toukokuu

Vihreän lipun ja liikunnan toimintapäivä Kintulammilla

Kevätjuhla


Työ- ja loma-ajat

Vuotuiset lukuvuoden työ- ja loma-ajat.


Loma-anomus

Poissaoloanomukset tulee tehdä Wilmassa. Teknisistä syistä on suositeltavaa käyttää tietokonetta poissaololomakkeen täyttämisessä. Kirjaudu tietokoneen internetselaimella Wilma-palveluun ja täytä lomake. Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus -> Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Leinolan koulun opetussuunnitelma

Tampereen kaupungin perusopetuksen tuntijako 2019-2020


Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

1.–3. luokka
Ottaa muut huomioonToimii vuorovaikutteisestiOttaa työskentely-ympäristön huomioon


Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
Erittäin hyvä (9–10)
Oppilas toimii oma-aloitteisesti hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa aina vuoroaan vaihtelevissa tilanteissa.

Oppilas uskaltaa puuttua epäreiluihin tilanteisiin ja tukea muita.

Oppilas edistää luokan työrauhaa.
Oppilas toimii aktiivisesti, myönteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä auttaa ja kannustaa muita.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti.

Käyttäytyminen on kontrolloitua pettymystenkin hetkillä.

Oppilas tukee aina hyvää ilmapiiriä.Oppilas ottaa päivittäin vastuun työskentelystään luokkayhteisön jäsenenä.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja osoittaa sen.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä ja auttaa muita.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti ja huolehtii siitä.Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita esimerkillisesti.

Oppilas pystyy toimimaan ilman jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.


Hyvä (8) Oppilas toimii yleensä
hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa yleensä vuoroaan.

Oppilas ei aiheuta vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas antaa työrauhan.
Oppilas toimii yhteistyökykyisesti ja käyttää taitoa säännöllisesti.

Oppilaan käyttäytyminen on yleensä asiallista.

Käyttäytyminen on yleensä kontrolloitua pettymystenkin hetkillä.

Oppilas tukee yleensä hyvää ilmapiiriä.
Oppilas ottaa vastuun työskentelystään luokka-
yhteisön jäsenenä.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleensä yleisestä siisteydestä.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti.Oppilas noudattaa lähes aina
koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas pystyy toimimaan yleensä ilman jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii lähes aina
rehellisesti
ja luotettavasti.

Kohtalainen (7)Oppilas yrittää toimia hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa toisinaan vuoroaan.

Oppilas aiheuttaa toisinaan vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas häiritsee toisinaan työrauhaa.
Oppilas tarvitsee toisinaan tukea yhteistyötaidoissa.

Oppilaan käyttäytyminen on
toisinaan epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta.

Oppilas tarvitsee toisinaan tukea pettymysten hetkillä.

Oppilas tukee toisinaan hyvää ilmapiiriä.


Oppilas yrittää useimmiten
ottaa vastuun omasta työskentelystään.

Oppilas arvostaa toisinaan
omaa ja toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta kehotuksen jälkeen.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta toisinaan välinpitämättömästi.


Oppilas noudattaa
toisinaan
koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas tarvitsee toisinaan
jatkuvaa valvontaa
.

Oppilas yrittää toimia rehellisesti ja luotettavasti.Tarvitsee harjoitusta (6) Oppilas toimii harvoin hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa harvoin
vuoroaan.

Oppilas aiheuttaa vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas häiritsee usein työrauhaa.
Oppilas tarvitsee usein tukea
yhteistyötaidoissaan.

Oppilaan käyttäytyminen on usein epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta.

Oppilas tarvitsee usein tukea pettymysten hetkillä.

Oppilas tukee harvoin hyvää ilmapiiriä.


Oppilas ottaa harvoin
vastuuta omasta työskentelystään.

Oppilas arvostaa toisinaan
omaa työtään ja harvoin toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta usean kehotuksen jälkeen.

Oppilas käsittelee
yhteistä omaisuutta
välinpitämättömästi.


Oppilas noudattaa
harvoin
koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas tarvitsee usein jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii harvoin
rehellisesti
ja luotettavasti.4.–6. luokka
Ottaa muut huomioon


Toimii vuorovaikutteisesti eri tilanteissa

Ottaa työskentely-ympäristön huomioon
Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
10
Oppilas toimii oma-aloitteisesti hyvien tapojen mukaisesti ja on hyvänä esimerkkinä muillekin joka tilanteessa.

Oppilas odottaa aina vuoroaan vaihtelevissa tilanteissa.

Oppilas uskaltaa puuttua epäreiluihin tilanteisiin ja tukea muita.

Oppilas edistää luokan työrauhaa aktiivisesti omalla toiminnallaan.
Oppilas toimii aktiivisesti, myönteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä auttaa ja kannustaa muita.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti.

Käyttäytyminen on kontrolloitua pettymystenkin hetkillä.

Oppilas tukee aina hyvää ilmapiiriä.


Oppilas ottaa päivittäin vastuun työskentelystään luokkayhteisön jäsenenä ja osallistuu aktiivisesti luokka- tai kouluyhteisön toimintaan.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja osoittaa sen.

Oppilas huolehtii oma-aloitteisesti yleisestä siisteydestä ja auttaa muita.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti ja huolehtii siitä oma-aloitteisesti.

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita esimerkillisesti sekä itseohjautuvasti.

Oppilas pystyy toimimaan ilman jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.9 Oppilas toimii oma-aloitteisesti hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa aina vuoroaan vaihtelevissa tilanteissa.

Oppilas huomaa epäreiluja tilanteita ja pyrkii löytämään niihin ratkaisun.

Oppilas edistää luokan työrauhaa.Oppilas toimii aktiivisesti, myönteisesti ja yhteistyökykyisesti.

Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti.

Käyttäytyminen on lähes aina kontrolloitua pettymystenkin hetkillä.

Oppilas tukee hyvää ilmapiiriä.Oppilas ottaa päivittäin vastuun työskentelystään luokkayhteisön jäsenenä.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja osoittaa sen.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä ja auttaa muita.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti ja huolehtii siitä.


Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita esimerkillisesti.

Oppilas pystyy toimimaan ilman jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.

8 Oppilas toimii yleensä hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa yleensä vuoroaan.

Oppilas ei aiheuta vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas antaa työrauhan.

Oppilas toimii yhteistyökykyisesti ja käyttää taitoa säännöllisesti.

Oppilaan käyttäytyminen on yleensä asiallista.

Käyttäytyminen on yleensä kontrolloitua pettymystenkin hetkillä.

Oppilas tukee yleensä hyvää ilmapiiriä.
Oppilas ottaa vastuun työskentelystään luokkayhteisön jäsenenä.

Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleensä yleisestä siisteydestä.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti.Oppilas noudattaa lähes aina koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas pystyy toimimaan yleensä ilman jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii lähes aina rehellisesti ja luotettavasti.

7 Oppilas yrittää toimia hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa toisinaan vuoroaan.

Oppilas aiheuttaa toisinaan vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas häiritsee toisinaan työrauhaa.
Oppilas tarvitsee toisinaan tukea yhteistyötaidoissa.

Oppilaan käyttäytyminen on toisinaan epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta.

Oppilas tarvitsee toisinaan tukea pettymysten hetkillä.

Oppilas tukee toisinaan hyvää ilmapiiriä.


Oppilas yrittää useimmiten ottaa vastuun omasta työskentelystään.

Oppilas arvostaa toisinaan omaa ja toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta kehotuksen jälkeen.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta toisinaan välinpitämättömästi.


Oppilas noudattaa toisinaan koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas tarvitsee toisinaan jatkuvaa valvontaa.

Oppilas yrittää toimia rehellisesti ja luotettavasti.
6
Oppilas toimii harvoin hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas odottaa harvoin vuoroaan.

Oppilas aiheuttaa vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas häiritsee usein työrauhaa.
Oppilas tarvitsee usein tukea yhteistyötaidoissaan.

Oppilaan käyttäytyminen on usein epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta.

Oppilas tarvitsee usein tukea
pettymysten hetkillä.

Oppilas tukee harvoin hyvää ilmapiiriä.

Oppilas ottaa harvoin vastuuta omasta työskentelystään.

Oppilas arvostaa toisinaan omaa työtään ja harvoin toisten työtä.

Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta usean kehotuksen jälkeen.

Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta välinpitämättömästi.

Oppilas noudattaa harvoin koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas tarvitsee usein jatkuvaa valvontaa.

Oppilas toimii harvoin rehellisesti ja luotettavasti.5
Oppilas ei toimi hyvien tapojen mukaisesti.

Oppilas ei osaa odottaa omaa vuoroaan.

Oppilas aiheuttaa toistuvasti vahinkoa muille sanoilla tai teoilla.

Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa huomautuksista huolimatta.
Oppilas ei omaa yhteistyötaitoja.

Oppilaan käyttäytyminen on lähes aina epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta.

Oppilas ei pysty hallitsemaan käyttäytymistään pettymysten hetkillä.

Oppilas ei kunnioita hyvää ilmapiiriä.
Oppilas ei ota vastuuta omasta työskentelystään.

Oppilas arvostaa harvoin omaa työtään.

Oppilas ei huolehdi yleisestä siisteydestä.

Oppilas vahingoittaa yhteistä omaisuutta.

Oppilas ei noudata sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita.

Oppilas tarvitsee koko ajan jatkuvaa valvontaa.

Oppilas ei toimi rehellisesti ja luotettavasti.

Leinolan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä noudattamalla koulupäiväsi sujuu hyvin ja opit paremmin.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella, jossa koulua järjestetään.

1. KÄYTTÄYTYMINEN

· Käytän kohteliasta kieltä ja noudatan hyviä tapoja.

· Huolehdin ympäristöni siisteydestä sekä omista ja yhteisistä tavaroista.

· Liikun sisätiloissa rauhallisesti.

· Otan sisään tullessani päähineen pois päästäni.

· Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Kerron aikuiselle, jos havaitsen kiusaamista.

2. OPPITUNNIT

· Saavun tunnille ajoissa ja sen päätyttyä siirryn välitunnille viivyttelemättä.

• Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.

· Työskentelen ryhmän työrauhaa kunnioittaen.

· Teen tehtäväni huolellisesti ja huolehdin läksyistäni.

3. VÄLITUNNIT

· Pysyn välituntialueella.

· Pukeudun säänmukaisesti.

· En aiheuta vaaraa itselleni tai muille välituntileikeissä.

4. RUOKAILUT

· Siirryn ruokalaan ja jonotan rauhallisesti opettajan johdolla.

· Syön omalla paikalla noudattaen hyviä ruokailutapoja.

· Syön sen mitä otan ja maistan monipuolisesti ruokia.

· Jätän paikkani siistiksi ja palautan ruokailuvälineet palautuspisteeseen.

5. KOULUMATKAT

· Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä, annettuja ohjeita ja erityistä varovaisuutta.

· Jätän kulkuvälineet niille osoitetuille paikoille.

· Käytän lain suosituksen mukaan pimeällä heijastinta ja pyöräillessä kypärää.

6. VASTUU OMAISUUDESTA JA MOBIILILAITTEIDEN KÄYTÖSTÄ

· Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat välineet.

· Pyörät, puhelimet ja muut mobiililaiteet sekä kuulokkeet ovat omistajansa vastuulla.

• En kuvaa, äänitä enkä videoi toisia koulussa ilman kuvattavan lupaa.

• Pidän huolen siitä, etteivät mobiililaitteet häiritse koulupäivän aikana.

• Pidän koulun omaisuudesta hyvää huolta. Korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.

• Pidän omalta osaltani huolta koulun siisteydestä.

7. TURVALLISUUS

• Energiajuomien ja tupakkatuotteiden, alkoholin, huumeiden ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö , hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulun työaikana on kielletty.

• Teräaseiden ja muiden vaaralliseksi luokiteltavien esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty

Näiden sääntöjen lisäksi on aina noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita.


Vihreä lippu

Koulussamme toimii kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu, joka on osa kansainvälistä Eco Schools – ohjelmaa. Ensimmäisen kerran Vihreän lipun liputusoikeus myönnettiin koulullemme lukuvuonna 2017 - 2018 teemalla "Jätteiden vähentäminen".

Vihreän lipun pääperiaatteisiin kuuluvat ympäristökuormituksen vähentäminen sekä suunnitelmallinen kestävän kehityksen edistäminen lapsia ja nuoria osallistaen. Lukuvuoden teemaksi koulumme Vihreä lippu -raati on valinnut veden. Lukuvuoden aikana koululla järjestetään tapahtumia kyseisen teemaan liittyen. Vihreä ippu – raati koostuu opettajista sekä luokkien opiskelijaedustajista. Raati kokoontuu noin kerran viikossa.

Koulumme Vihreä lippu-tavat:

◾Syön minkä otan, otan mitä syön.

◾Vain yksi käsipaperi/servietti.

◾Lajittelen roskani.

◾Säästän kopio- ja piirustuspaperia.Liikkuva koulu

Leinola on Liikkuva koulu. Lasten liikuttaminen on otettu tosissaan, muutenkin kuin liikuntatuntien puitteissa.

◾Olemme saaneet niin sisätiloihin kuin koulun pihallekin uusia liikuttavia virikkeitä, mm. kiipeilyseinän.

◾Välituntiliikkumiseen on panostettu.

◾Frisbeegolfkoreja on asennettu koulun alueelle vuonna 2017

◾iWall 4Active – tietokonepeli (liikkuen ja liikuttaen) on hankittu käytävälle vuonna 2017 päivittäisen liikkumisen lisäämiseksi

◾Lähialueen ulkoilumaastot ja kaupungin tarjoamat liikuntapaikat ovat ahkerassa käytössä.