Siirry sisältöön

Oppilaskunta

Koiviston koulussa toimii oppilaskunta, johon kaikki oppilaat kuuluvat. Oppilaskunta äänestää keskuudestaan hallituksen, jossa on kaksi edustajaa jokaiselta luokalta. Hallitukseen tulee 30 jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja mahdolliset toimikunnat tiiviimmin tarpeen mukaan. Kokoontumiset ovat 3A-luokassa ennalta sovittuina päivinä. Keskusradio ja ilmoitustaulut toimivat viestin välittäjinä.

Oppilaskuntatoiminnan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyttä ja kaikkien kouluviihtyvyyttä. Oppilaskuntatoiminta näkyy koulun arjessa monella tavalla, esimerkiksi erilaisina tapahtumina ja kilpailuina. Viime vuosina on järjestetty muun muassa Tähdet esiin –tapahtumia ja vierailevia teatteriesityksiä. Oppilaskunnan hallitus on myös mielipiteen ilmaisija. Se voi ottaa kantaa erilaisiin kouluun liittyviin asioihin ja tehdä kehittämis- ja parannusehdotuksia. Luokan edustajat tuovat hallituksen kokouksiin käsiteltäväksi oppilaille tärkeitä asioita. Oppilaskunnan jäseniä käy tarvittaessa koulutuksessa, ja ryhmä menee mukaan myös eteläisen alueen Nuoriso Alvari -tapaamisiin. Koulultamme on jäseniä mukana myös Tampereen Lasten Parlamentin suurkokouksissa, jotka kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Hallitus päättää ja myöntää Lasten Parlamentin oppilaiden stipendeistä.

Lukuvuonna 2020 - 2021 painoalueena koulun oppilaskunnan työssä oli koulun pihan viihtyvyyden parantaminen. Kesän 2021 aikana pihaan rakentuu oppilaskunnan jäsenien valitsemia uusia leikkivälineitä.

Oppilaskuntaa ohjaavina opettajina toimivat lukuvuonna 2021- 2022 Rosa Harsu ja Satu Grönroos.