Siirry sisältöön

Kielitarjonta

Kielenopetuksen varhentaminen

1.1.2020 on alkamassa uudistus kielenopetuksessa. A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli varhentuu alkamaan perusopetuksen 1. luokalla. Tämä uudistus koskee tänä lukuvuonna esiopetuksen ja vuosiluokan 1 oppilaita.

Tampereella on saatukin jo viimeisen kahden vuoden ajan kokeilla varhennettua kielenopetusta Opetushallituksen Kärkihankkeen myötä. Kokeilussa olivat kahden vuoden ajan mukana kaikki vuosiluokkien 1 ja 2 oppilaat. Kokemukset näistä Kikatus-tunneista ovat olleet erittäin myönteisiä. Lasten into oppia vieraita kieliä on huikea, kun kieltä opitaan lapsen kehitysvaiheen tasolla toiminnallisesti; leikin, laulun, liikunnan, askartelun ym. kautta. Kuluvan lukuvuoden alusta saavat esiopetuksen piirissä olevat lapset myös Kikatusta 1 h viikossa. Näillä tunneilla he pääsevät tutustumaan omassa koulussa ja sen koulupolulla tarjolla oleviin kieliin.

Koulukohtaiset kielivalintaillat järjestetään esiopetuksen osalta maaliskuussa 2021 ja vuosiluokan 2 osalta tammikuussa 2021.

Koulujen omien kielivalintailtojen lisäksi Tampereen kaupungilla järjestetään esikouluikäisille kolme keskitettyä kielivalintailtaa, jotka ovat suunnattu lapsille huoltajineen. Näistä toiminnallisista illoista lähetetään kutsut Wilman kautta.

Lisätietoa kielivalinnoista löydät täältä: