Siirry sisältöön

Opetus

Opetussuunnitelma

Kissanmaan koulun opetussuunnitelman lähtökohdat:

Kaikki yhdessä, turvallisesti, kannustavasti

Kissanmaan koulu on yksi yhteinen kouluyhteisö, jossa jokaisen jäsenen tarpeet ja yksilölliset edellytykset pyritään ottamaan huomioon ja jokaisen työskentelyä ohjataan yhteisten tavoitteiden mukaan. Oppilaiden myönteinen asenne opiskelua kohtaan pyritään säilyttämään. Kaikkien koulussa toimivien tahojen fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta pidetään yhdessä huolta. Koulussamme erilaisuus on rikkautta. Kissanmaan koulussa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, erilaisista taustoista lähtöisin olevat oppilaat sekä ehkäistään syrjäytymistä.

Ulkoinen linkkiKissanmaan koulun opetussuunnnitelma


Työ- ja loma-ajat


Koulukuljetukset


Järjestyssäännöt

Kissanmaan koulun järjestyssäännöt

Yleiset

 1. Kohtelen toisia kunnioittavasti, en kiusaa ketään.
 2. Noudatan opettajan ja muun henkilökunnan ohjeita.
 3. Koulumatkoilla, koulussa ja retkillä noudatan sääntöjä ja hyviä tapoja.
 4. Tuon kouluun vain koulutarvikkeita, muut tavarat opettajan luvalla ja omalla vastuulla.
 5. Säilytän matkapuhelinta repussa äänettömällä.
 6. Säilytän polkupyörät yms. niille varatuilla paikoilla omalla vastuulla.
 7. En vahingoita koulun tai toisen ihmisen omaisuutta enkä ympäristöä.
 8. Poistun viivyttelemättä koulun alueelta koulutyön päätyttyä.

Oppitunnit

 1. Saavun tunneille ajoissa.
 2. Annan työrauhan kaikille.
 3. Toimin yhteistyössä kaikkien kanssa.
 4. Huolehdin kotitehtävistä.

Välitunnit

 1. Siirryn sisälle ja ulos viipyilemättä.
 2. Pysyn välituntialueella.
 3. Leikin turvallisia leikkejä.
 4. Annan kaikkien halukkaiden osallistua.

Ruokailu

 1. Jonotan ja ruokailen rauhallisesti.
 2. Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 3. Pystyn maistamaan kaikkia ruokia ja syömään sen minkä otan.

Jos en noudata yhteisiä sääntöjä, seuraamuksena voi olla kasvatuskeskustelu, jälki-istunto tai muu laiminlyöntiin liittyvä opettavainen rangaistus.