Siirry sisältöön

JOPO-opetus

Yleistä JOPO-toiminnasta

JOPO-toiminta tapahtuu perusopetuksen yhteydessä ja on tarkoitettu yleisopetuksen oppilaille, joilla on vaikeuksia suoriutua peruskoulusta. JOPO-opetus sopii erityisesti niille oppilaille, joiden opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. JOPO-luokan oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja saavat samanlaisen päättötodistuksen kuin muutkin yhdeksäsluokkalaiset. Tavoitteena on keskiarvon nostaminen ja peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen.

JOPO-kouluja Tampereella ovat Etelä-Hervannan, Hatanpään, Takahuhdin ja Tesoman koulut.

JOPO-haku lukuvuodelle 2020–2021


JOPO-opiskelusta kiinnostuneille ja heidän huoltajilleen järjestetään infotilaisuudet Hatanpään koulussa 4.3.2020 klo 18.

JOPO-luokalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika on 5.–16.3.2020.

Ulkoinen linkkiHakulomake Jopo-luokalle 2020-21

Kaikki hakijat haastatellaan viikkojen 30.3.-17.4.2020 aikana.

Hakijat saavat sähköpostiin tiedon valinnoista 8.5.2020 klo 12

Hatanpään koulun JOPO-luokka

Joustava perusopetus (JOPO) alkoi Opetusministeriön valtakunnallisena hankkeena vuonna 2006, ja on nykyisin vakiintunut osa myös Tampereen kaupungin perusopetusta. JOPO-luokat toimivat Tampereella Etelä-Hervannan, Hatanpään, Takahuhdin ja Tesoman kouluilla. Jokaiselle JOPO-luokalle valitaan vuosittain kaksitoista 9. luokkalaista oppilasta. Luokan toiminnasta vastaavat JOPO-opettaja ja nuoriso-ohjaaja.

JOPO-luokan opiskelussa hyödynnetään toiminnallisia ja työpainotteisia menetelmiä. Oppilaat tekevät lukuvuoden aikana useita työpaikkaopiskelujaksoja (yhteensä 30 päivää) ja tutustuvat Pirkanmaan alueen ammatillisiin oppilaitoksiin. Lisäksi tehdään yritysvierailuja, opintoretkiä ja leirikoulumatkoja sekä hyödynnetään erilaisia asiantuntijavierailuja.

JOPO-opetus sopii erityisesti niille oppilaille, joiden opintomenestys ei ole vastannut tavoitteita tai oppilaan todellista osaamista. JOPO-luokan oppilaat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja saavat tavallisen päättötodistuksen. Tavoitteena on keskiarvon nostaminen ja peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen. Toiminnassa pyritään myös tukemaan oppilaiden elämänhallintaa ja varmistamaan jatko-opiskelupaikan löytyminen toiselta asteelta.

JOPO-opettaja
Timo Favorin
puhelin +358408016444
sähköposti [email protected]

JOPO-nuoriso-ohjaaja
Mikko Kurki
puhelin +358 40 801 6476
sähköposti [email protected]