Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Kokeellinen tiede -painotus

Painotuksemme on tarkoitettu matemaattisesti tai luonnontieteellisesti suuntautuneille oppilaille, jotka kaipaavat vahvoja taitoja tulevaisuutta varten. Opetuksessa painotetaan tutkimuksellisuutta, kokeellisuutta ja eri tieteenalojen yhteyksiä luonnontieteissä ja ilmiöissä. Esimerkiksi kemian ja biologian perustaidot ja soveltavuus liitetään kotitalouden taitoihin ja toimintaan. Painotuslinjan teemat muodostuvat tulevaisuuden kannalta tärkeiden aiheiden mukaisesti: ihmisen terveys, ekologisuus ja teknologian hyödyntäminen, ympäristöstämme huolehtiminen. Opetuksessa pyritään hyödyntämään tehokkaasti teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Painotuslinjallemme haetaan soveltuvuuskokeella, joka sisältää teoriaa ja sen soveltamisen taitoja mittaavat osiot. Koe sisältää matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian tehtäviä. Soveltuvuutta voidaan myös mitata kokeellisilla töillä ja/tai haastatteluilla. Painotusluokalle valitaan enintään 16 oppilasta.

Painotuksiin haku lukuvuodelle 2021-2022 on auki 7.12.2020 - 10.1.2021.

Soveltuvuuskoe painotukseen on keskiviikkona 26.1.2021 klo 12.30 alkaen. Kokoontuminen 3. kerroksen B-aulassa. Kokeeseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Ota mukaan kynä ja kumi. Koe kestää noin 2 tuntia.

Hakuajat, linkki hakulomakkeeseen ja lisätietoa Tampereen kaupungin painotustarjonnasta:

Valinnaisaineet 4. - 6. vuosiluokille

3. -5. luokkien oppilaat valitsevat keväisin valinnaisaineen seuraavaksi lukuvuodeksi.


Valinnaisaineet 8. - 9. vuosiluokille

Valinnaisainevalinnat tehdään 7. luokan ja 8. luokan keväällä.