Siirry sisältöön

Painotukset ja valinnat

Valinnat

Peruskoulussa opiskellaan pääasiassa kaikille yhteisiä aineita, mutta tietyille luokka-asteille siirryttäessä oppilas tekee koulunkäynnissään valintoja.

Vieraiden kielten opiskeluun liittyvät valinnat eri vuosiluokilla on kuvattu tarkemmin omalla alasivullaan: Vieraiden kielten opetus

Atalan koulussa voi A1-kielenä opiskella englantia, ranskaa ja saksaa, omalla koulupolulla Takahuhdissa lisäksi venäjää. A1-kielen opiskelu aloitetaan kolmannella luokalla ja kielivalinta tehdään toisen luokan aikana. A2-kielenä Atalassa voi opiskella englantia ja saksaa, A2-kielen opiskelu aloitetaan neljännellä luokalla ja kielivalinta tehdään kolmannella luokalla.

Painotukset

Oppilaan on mahdollisuus hakea painotettuun opetukseen. Jokaiseen opetussuunnitelmalliseen painotukseen järjestetään soveltuvuuskokeet.

Hakuaika painotettuun opetukseen on joulu-tammikuussa. 3. luokalta alkavia opetussuunnitelmallisia painotuksia ovat kuvataide, musiikki ja liikunta.
• kuvataide: Tammelan koulu
• liikunta: Sammon koulu, Tesoman koulu
• musiikki: Linnainmaan koulu, Wivi Lönnin koulu, Pohjois-Hervannan koulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu
• Pispalan ja Wivi Lönnin koulut ottavat oppilaita musiikkipainotukseen vuorotellen. Lukuvuonna 2018–2019 musiikkipainotus alkaa Wivi Lönnin koulussa.

Vuosiluokkien 7–9 opetussuunnitelmalliset painotukset
• englanti: Tampereen kansainvälinen koulu
• ilmaisutaito: Tesoman koulu
• kuvataide: Juhannuskylän koulu
• käsityö: Kaarilan koulu
• latina: Juhannuskylän koulu
• liikunta: Hatanpään koulu, Sammon koulu, Tesoman koulu
• matematiikka: Takahuhdin koulu
• matematiikka-luonnontieteet: Tesoman koulu
• kokeellinen tiede: Etelä-Hervannan koulu
• musiikki: Linnainmaan koulu, Pohjois-Hervannan koulu, Wivi Lönnin koulu, Tampereen yliopiston normaalikoulu
• media: Kämmenniemen koulu
• teknologia: Kaukajärven koulu
• sirkustaide: Tampereen yliopiston normaalikoulu

Painotusten tarkemmat esittelyt löytyvät koulujen kotisivuilta . Opiskelun mahdollisimman hyvä onnistuminen edellyttää yhteistoimintaa huoltajien, oppilaiden ja koulun välillä. Oppilas voi hakea vain yhteen painotukseen.

Alakoulun valinnaisaineet

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisina aineina tarjotaan pääsääntöisesti oppiainerajat ylittäviä oppiainekokonaisuuksia, tarjota voidaan myös soveltavia tai syventäviä opintoja. Valinnaisina aineina tarjottavia oppiainekokonaisuuksia voidaan tarjota valittavaksi yli luokka-asterajojen. Oppilas tekee ensi- ja toissijaisen valinnan kutakin lukuvuotta varten edellisen lukuvuoden kevätlukukaudella. Valinnainen aine valitaan kullekin luokka-asteelle erikseen.

Vuosiluokilla 4 - 6 valinnaisen aineen laajuus on yksi vuosiviikkotunti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään valinnaisen aineen nimi ja vuosiluokat, joilla kutakin valinnaista ainetta tarjotaan. Lisäksi määritellään tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet ja arviointiperusteet hyväksytylle arvosanalle.


Koulupolku

Syksystä 2014 alkaen Atalan koulun oppilaiden koulupolku jatkuu Takahuhdin yläkouluun.