Siirry sisältöön

Järjestyssäännöt

Atalan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata oppilaille turvallinen koulupäivä. Koulun alueella tarkoitetaan koulun sisätiloja ja välituntialuetta.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä. Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.

1. Tulen kouluun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana, ellen ole sairaana tai etukäteen anotulla lomalla.

2. Pysyn koulun alueella koko koulupäivän, ellei opettaja toisin ilmoita.

3. Noudatan välituntisääntöjä ja välituntivalvojan ohjeita.

4. Käyttäydyn ystävällisesti kaikkia kohtaan. Kerron aikuiselle mahdollisista kiusaamistilanteista.

5. Käytän asiallista kieltä.

6. Työskentelen opettajan ohjeiden mukaan ja annan luokkatovereilleni työrauhan.

7. Ruokailen hyvien tapojen mukaisesti.

8. En tupakoi tai käytä päihteitä.

Näitä sääntöjä täydennetään Atalan koulun käytösaapisessa. Ennen järjestyssääntöjen hyväksymistä on kuultu oppilaskunnan hallitusta.

Järjestyssääntöjä rikkonut oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun tai jälki-istuntoon.

Järjestyssäännöt päivitetty 30.9.2020. Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun kotisivuilla ja Wilma-viestillä.

Ilona Pasma
Rehtori