Siirry sisältöön

Opetus

Käytösaapinen, koulun säännöt

Käytösaapinen
Käytösaapinen on hyvä väline opettajalle ja vanhemmille keskusteltaessa yhteisistä pelisäännöistä. Atalan koulun käytösaapiseen on kirjattu mm. koulun välituntisäännöt.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Oppilaan tuki

Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen varhainen aloittaminen ehkäisee ongelmien syvenemistä ja turvaa oppimisen ja kehityksen.

Kiusaamisen ja poissaolojen ehkäisyn suunnitelmat

Osana koulun oppilashuoltosuunnitelmaa koulussa päivitetään vuosittain suunnitelmat kiusaamisen, häirinnan ja poissaolojen ehkäisyyn, yleiseen turvallisuuteen sekä päihdekasvatukseen.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien sekä yksittäisten oppilaiden hyvinvointia ja puututaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori – ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Kouluterveydenhuolto

OTA YHTEYTTÄ KOULUTERVEYDENHUOLTOON, jos olet huolissasi jostakin lapsesi terveyteen liittyvästä asiasta. Tällaisia voivat olla esim. kasvun ja kehityksen pulmat, painon hallinta, näkö, kuulo, mielenterveysasiat, päihteet, poissaolot tai muut pulmat terveydentilassa tai koulunkäynnissä. Terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 040 8064191. Terveydenhoitaja on paikalla Atalan koululla tiistaisin, keskiviikko aamupäivisin ja torstaisin.

KUN OPPILAS ON SAIRAS, hänen ei pidä tulla kouluun. Kesken koulupäivän sairastunut oppilas saa luvan lähteä kotiin opettajalta tai terveydenhoitajalta. Äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan oppilaan vanhempi saa todistuksen työnantajalleen terveydenhoitajalta. Soitto riittää ja tarvittaessa voit jättää viestin terveydenhoitajan puhelinvastaajaan. Kuumeisen infektion jälkeen kotona on syytä olla vielä yksi kuumeeton toipumispäivä. Jos oppilas on lääkärin hoidon tarpeessa äkillisissä sairastapauksissa, ota yhteys omalääkäriin (ajanvaraus joka päivä klo 7-22, puh. 03 10023 . Vapaa-aikana tapahtuneissa tapaturmissa tai ei-akuuteissa vaivoissa ota yhteys päivystävään lääkäriin tai omalääkäriin.

Oppilaiden poissaolot

Perusopetuslain 35§ mukaan oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Huoltajien on syytä käyttää harkintaa anoessaan ylimääräisiä lomia. Lomamatkojen toivotaan sijoittuvan koulun loma-aikoihin. Toistuva loman haku ei ole suotavaa. Kotitehtävistä ja läksyasioista pitää sopia opettajan kanssa ennen myönnettyjen lomien alkamista. Vapautus tulee hakea vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua poissaoloa.

Koulu edellyttää, että luvan saanut oppilas ei tilapäisen vapauttamisen vuoksi jää jälkeen opiskelussaan. Tukiopetusta ei voi käyttää loman aiheuttaman opiskelussa jälkeen jäämisen korjaamiseksi.

Vapauttamisesta on oppilaan annettava tieto kaikille häntä opettaville opettajille etukäteen. 1-5 päivän mittaiset lomat anotaan opettajalta, sitä pidemmät myöntää rehtori hyväksyttävästä syystä. Loma-anomuksen voi tulostaa alla olevasta linkistä (toimitetaan aina luokanopettajalle).

Poissaoloanomukset tulee tehdä Wilmassa. Teknisistä syistä on suositeltavaa käyttää tietokonetta poissaololomakkeen täyttämisessä. Kirjaudu tietokoneen internetselaimella Wilma-palveluun ja täytä lomake. Lomake löytyy yläpalkista kohdasta Hakemukset ja päätökset. Valitse Tee uusi hakemus -> Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä."Kouluruokailu

Atalan koulun keittiö on Tampereen Voimian palvelukeittiö. Lämmin ruoka tuodaan koululle Hatanpään koulun keittiöstä.

RUOKAILUT:
ruokailu 10.45-11.00 2AB-luokat
ruokailu 11.00-11.15 3. -luokat
ruokailu 11.15-12.00 0-1A, 0-1B, 0-2C, 0-2D
ruokailu 12.00-12.15 4.- luokat, 5A, 5B
ruokailu 12.15-12.30 5C, 6.-luokat