Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat ja arviointikeskustelut

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeää heti ensimmäisestä koulupäivästä lähtien, jotta oppilas tuntisi olonsa hyväksi ja turvalliseksi. Hyvällä yhteistyöllä voidaan vaikuttaa luokan ja koulun ilmapiiriin sekä koulutyön tuloksiin.

Oppilaan ja hänen huoltajansa tulee saada riittävän monipuolista tietoa oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Tietoa tulee jakaa oppilaan edistymisestä, vahvuuksista ja niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä.

Yhteistyömuodoista tärkeimmät ovat vanhempainillat, opettajien ja oppilaiden huoltajien yhteiset keskustelutuokiot sekä oppilaan, huoltajien ja opettajien väliset arviointikeskustelut. Vanhempainillat ovat opettajan koolle kutsumia tilaisuuksia, joissa kerrotaan ajankohtaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Vanhempien ja opettajan väliset keskustelut voivat olla kumman tahansa osapuolen ehdottamia. Vähintään kerran lukuvuodessa koulut järjestävät arviointikeskustelut, joissa oppilas on huoltajineen mukana.

Luokan opettaja tai koulun rehtori vastaavat kaikkiin koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin.

Ekaluokkalaisten vanhempainilta 8.6.2020

Ekaluokkalaisten ja muiden uusien oppilaiden vanhemmille pidettiin infoilta kesäkuussa. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan sen sisältöön.

Wilma-viestintä

Wilma-reissuvihko on tarkoitettu kodin ja koulun sähköiseen yhteydenpitoon. Wilmaan pääset alla olevasta linkistä.Ulkoinen linkkiWilma
Wilma-viestintä on käytössä kaikilla huoltajilla ja opettajilla.

Uusien oppilaiden huoltajat saavat koululta Wilma-tunnukset, joilla he pääsevät kirjautumaan Atalan koulun Wilma-sivuille. Huoltajat voivat viestiä koulun kanssa, tarkastella poissaoloja ja koetuloksia.

Atalan koulun vanhempainyhdistys ry

Yhteystiedot

Atalan koulun vanhempainyhdistys ry
Atalan koulu, Pulkkakatu 3
33580 Tampere

Yhdistyksen sähköpostiosoite:

atalan.vanhempainyhdistys(at)gmail.com


Johtokunta

Vanhempainyhdistys valitsee vuosittain oppilaiden vanhemmista 6-16 edustajaa yhdistyksen johtokuntaan.

Yleistä

Atalan koulussa toimii aktiivinen vanhempainyhdistys. Yhdistyksen toimintaa pääset seuraamaan Facebook-sivuilla Ulkoinen linkkiAtalan koulun vanhempainyhdistys

Yhdistys kerää vanhemmilta joka vuosi vapaaehtoisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksujen avulla lastemme koululle on hankittu isot jalkapallomaalit, välituntivälineitä, askarteluvälineitä ym. Aikaisempina vuosina vanhempainyhdistys on rahoittanut soittimia sekä käsityö- ja kirjastotarvikkeita. Joka vuosi vanhempainyhdistys myös tukee kädentaitokerhoa 1.-2. luokkalaisille ja järjestää ensiapukoulutuksen 2. ja 4. luokkalaisille. Yhdistys on ollut mukana koulun monialaisten ilmiöviikkojen järjestämisessä ja kustantaa joka vuosi 4.-5.-luokkalaiset laskettelureissulle Ellivuoreen.

Käyttökohteet suunnitellaan yhdessä koulun kanssa oppilaiden parhaaksi. Olemme kiitollisia tuestanne. Tervetuloa mukaan kokouksiin ja tapahtumiin myös paikan päälle!


Toimintasuunnitelma

1. Pyritään saamaan edustus kaikilta luokka-asteilta vanhempainyhdistyksen johtokuntaan.

2. Jatketaan tiivistä yhteistyötä Atalan koulun henkilökunnan kanssa ja toteutetaan opettajien ja johtokunnan tapaaminen.

3. Pyritään aktivoimaan kaikkien oppilaiden vanhempia osallistumaan yhdistyksen toimintaan järjestämällä yhteisiä tapahtumia koulun ja kodin kanssa.

4. Vaikutetaan siihen, että Atalan koulun oppilaille voitaisiin tarjota kesäkerhotoimintaa jatkossakin koulun läheltä kohtuullisen matkan päästä kotoa.

5. Säilytetään yhteys Suomen vanhempainliittoon ja jatketaan yhteistyötä lähikoulujen vanhempainyhdistysten kanssa.

6. Jatketaan yhteistyötä Nuorisokeskuksen (Koilliskeskuksen nuortentila) kanssa.

7. Tuetaan oppilaiden kerho-, koulutus- ja virkistystoimintaa. Käden taidot -kerho 1. ja 2. luokan oppilaille ja ensiapukoulutus 2. ja 4. luokan oppilaille sekä lasketteluretki 4.-5.luokkalaisille.

8. Järjestetään kevättapahtuma yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumassa on ollut monipuolista ohjelmaa mm vohvelikahvila, kirpputori, erilaisia esiintyjiä ja urheiluseurojen järjestämää ohjelmaa.

9. Hankitaan varoja erilaisiin oppilaiden viihtyvyyttä tukeviin tarkoituksiin, kuten välituntivälineisiin, konsertteihin, vierailuihin, soittimiin, kirjoihin sekä kannustuksiin kuten stipendeihin ja hymypatsaisiin.

10. Järjestetään kahvioita ja muuta varainhankintatoimintaa.

11. Tehdään tarvittaessa aloitteita, selvityspyyntöjä ja yhteydenottoja oppilaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ja varaudutaan ottamaan kantaa lähialueen liikennesuunnitelmiin.

12. Ollaan mukana toteuttamassa monialaisia oppimiskokonaisuuksia yhdessä koulun kanssa (teemaviikot)