Siirry sisältöön

Kodin ja koulun yhteistyö

Vanhempainillat

Jokaisella luokalla pidetään lukuvuosittain vähintään yksi vanhempainilta. Joskus ilta voidaan järjestään koko koulun yhteisellä teemalla tai vuosiluokittain. Kutsu vanhempainiltaan lähetetään koteihin erikseen.

Luokkien vanhempainiltojen lisäksi lukuvuoden aikana voidaan järjestää erilaisia yhteisiä tapahtumia tai yhteisiä vanhempainiltoja esim. kielivalinnoista ja valinnaisista.

Koulumme on vuosittain mukana myös valtakunnallisessa kodin - ja koulun päivässä, joka järjestetään syyskuun loppupuolella.


Wilmaviestintä

Koulun ja kodin välisen viestinnän ensisijaisena välineenä toimii sähköinen Wilma-järjestelmä.

Vanhemmat voivat saada uudet tunnukset kadonneiden tai toimimattomien tunnusten tilalle. Yhteyshenkilöinä toimivat lukuvuonna 2020-2021 seuraavat henkilöt:

Jenni Jaakkola (jenni.m.jaakkola(at)tampere.fi) (Annalan koulutalo)

Jaana Moilanen (jaana.moilanen(at)tampere.fi) (Annalan koulutalo)

Vuokko Lepola (vuokko.lepolala(at)tampere.fi) (Karosen koulutalo)

Marja Tulikari (marja.tulikari(at)tampere.fi) (Karosen koulutalo)

Maarit Vainio (maarit.vainio(at)tampere.fi) (Metsäniityn päiväkoti ja koulu)


Vanhempainyhdistys

Annalan alueen koulun vanhempainyhdistys toimii Annalan, Karosen ja Metsäniityn koulutalojen oppilaiden vanhempainyhdistyksenä. Tavoitteenamme on toimia linkkinä koulun henkilökunnan ja oppilaiden perheiden välillä, vahvistaen kotien ja koulun yhteistyötä. Yhdistys haluaa turvata lapsille hyvän kouluviihtyvyyden työympäristön. Vanhempainyhdistys kokoontuu noin kerran kuussa ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille vanhemmille. Tällä hetkellä kokoukset pidetään etäyhteyksin ja kokousajankohdista tiedotetaan Wilman kautta sekä kotisivuilla.

Vanhempainyhdistys tarvitsee monenlaisia tekijöitä ja tukijoita! Olet tervetullut toimintaan ideoimaan, toteuttamaan tai vaikka kannatuksen vuoksi. Yhdistykseen voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuksen verkkosivujen kautta. Toimintakaudella 2020 – 2021 vapaaehtoinen kannatusmaksu on 10 euroa.

Yhdistyksen nettisivut löytyvät osoitteesta: https://annalanalueen-vy.yhdistysavain.fi/

Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut: https://www.facebook.com/AnnalanAlueenKoulunVanhempainyhdistys/

Yhteystietoja:

Marjo Liusvaara
Karosen koulutalon vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
karosen.vanhemmat(at)gmail.com

Anna Kulmala
Annalan koulutalon vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja
annalankoulu.vanhemmat(at)gmail.com