Siirry sisältöön

Koulumatkat, koulukuljetus

Koulukuljetusperusteet

Koulukuljetusetuus voidaan myöntää tamperelaisille Tampereen kaupungin koulujen esikoululaisille ja 1-10 -luokkien oppilaille, joiden kohdalla koulukuljetusperusteen täyttyvät. Sivitys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt perusteista 19.3.2020.

Perusteet tiivistetysti koulukuljetuksen saamiseksi kaupungin osoittamaan esiopetuspaikkaan tai lähikouluun:

 • Matka yli 3 km (esikoululaiset ja 1.-2.lk oppilaat)
 • Matka yli 4 km (3.-4.lk oppilaat sekä Kämmenniemen koulun ja Olkahisen koulun Sorilan koulutalon 5.-6.lk oppilaat)
 • Matka yli 5 km (5.-10.lk oppilaat)
 • Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella. (Vaaditaan selvitys tai esim. oppilashuollon lausunto)
 • Terveydelliset syyt (oppilashuollon lausunto tai lääkärintodistus)

Koulukuljetusperusteet kokonaisuudessaan voit lukea tästä:

Koulukuljetus järjestetään kaupungin kustantamana ensisijaisesti joukkoliikennettä käyttäen. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla tai jos lapsi ei voi sitä käyttää terveydellisistä syistä, kuljetus järjestetään kaupungin erikseen järjestämällä tilausliikenteellä.

Päätöksen koulukuljetusetuudesta tekee koulun rehtori (1-10-luokkien oppilaat) tai esiopetuksen palvelupäälliköt (esioppilaat).

Perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusetuuden hakeminen lukuvuodelle 2022-2023

Jatkossa huoltajan tulee hakea koulukuljetusetuutta vuosittain. Jos et ole hakenut kuljetusetuutta vielä ensi vuodelle. Täytä hakemus alla oleva ohjeen mukaan.


1. Kirjaudu Ulkoinen linkkiWilmaan .

2. Avaa Hakemukset ja päätökset -välilehti.

3. Paina Tee uusi hakemus -painiketta.

4. Valitse hakemus

Hakemus joukkoliikenteen Nysse-koululippuun (käytä tätä, jos oppilaalla

on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä koulumatkoihin)

tai

Hakemus koulukuljetukseenEnnen 17.4.2022 jätettyjen hakemusten päätökset tulevat viimeistään 31.5.2022.
Koulumatkaetuuden hakeminen: tulevat esioppilaat lukuvuodelle 2022-2023

Tulevien esioppilaiden koulumatkaetuus haetaan Wilma-järjestelmässä 19.4.-6.5.2022. Huoltajien on hyvä lukea oheiset koulukuljetusperusteet ennen hakua.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä huoltajan tulee luoda käyttäjätunnukset Wilma-järjestelmään.
Huoltajille on lähetetty tarkemmat hakuohjeet Päikky-järjestelmän kautta viikolla 15.

Perusopetuksen oppilaiden jatkuva koulumatkaetuushaku

Koulumatkaetuutta meneillään olevalla lukuvuodelle haetaan Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmässä .

Huomio! Ennen hakulomakkeen täyttämistä olkaa yhteydessä oppilaan kouluun.

Mikäli kyseessä on Tampereelle muuttanut oppilas, tulee huoltajien luoda Wilma-järjestelmään käyttäjätunnukset, ennen hakulomakkeen täyttämistä. Ohjeet tunnuksen luomiseen löytyvät sivulta Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmä .


External link

Ohjeet hakemukseen:

 1. Kirjaudu Ulkoinen linkkiWilmaan .
 2. Avaa Hakemukset ja päätökset -välilehti.
 3. Paina Tee uusi hakemus -painiketta.
 4. Valitse hakemus
 • Hakemus joukkoliikenteen Nysse-koululippuun (käytä tätä, jos oppilaalla on mahdollisuus käyttää julkista liikennettä koulumatkoihin)
 • Hakemus koulukuljetukseen

Bussimatkojen lataaminen kortille

Oppilaat, joille koulumatkaetuus on myönnetty bussimatkoina, voivat ladata matkakorteilleen koulumatkat ilmaiseksi Joukkoliikenteen asiakaspalvelussa tai netissä Ulkoinen linkkiNella Nettilataus -palvelun avulla. Nellassa ladattaessa yli 15-vuotiaalla tulee olla oma pankkitunnus tai mobiilivarmenne, alle 12-vuotiaalla riittää henkilötunnus kirjauduttaessa huoltajan tunnuksilla.

Jos oppilaalla ei ole aiemmin ollut matkakorttia, kortin voi hankkia joukkoliikenteen asiakaspalvelusta. Korttia koskevat mahdolliset maksut hakijan on maksettava itse. Samaa matkakorttia voi käyttää myös muihin matkoihin ja esimerkiksi uimahallimaksuihin, jos lataa kortille itse lisää rahaa.

Tulevan lukuvuoden koulumatkaliput ovat ladattavissa 1.7. alkaen, johon mennessä Joukkoliikenteen asiakaspalveluun toimitetaan tieto koululippuun oikeutetuista. Lippua ladatessa tulee mukana olla henkilöllisyystodistus.

Matkakortille ladataan yksi tai kaksi maksutonta koulumatkaa koulupäivää kohti. Lippu ladataan kerralla koko lukuvuodeksi. Koululippu on voimassa koulupäivinä kello 6.30–17.00 välisenä aikana.

Jos matkakortti katoaa, asiasta on ilmoitettava välittömästi Joukkoliikenteen asiakaspalveluun.

Joukkoliikenteen asiakaspalvelu
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 4700
33101 Tampere

Jos oppilas muuttaa, vaihtaa koulua tai muusta syystä ei ole enää oikeutettu koulumatkaetuuteen, hänen pitää heti käydä asiakaspalvelussa poistattamassa koulumatkalippu matkakortiltaan.


Tilapäinen koulukuljetus

Oppilaalla on oikeus saada kuljetus kouluun esim. loukkaantumisen tai vakavan sairauden johdosta. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi hoitaa itse lapsensa kuljetuksen ja hänelle korvataan km-korvaus kulloinkin voimassa olevan verottoman km-taksan mukaan.

Huomio! Ennen hakulomakkeen täyttämistä olkaa yhteydessä oppilaan kouluun.

Hakemus koulukuljetukseen löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä

 1. Avaa Hakemukset ja päätökset -välilehti
 2. Paina Tee uusi hakemus -painiketta
 3. Valitse Hakemus koulukuljetukseen.

Lisätietoja

Lisätietoja saa koulusihteereiltä ja rehtoreilta.