Siirry sisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuollon psykologeilta ja kuraattoreilta saa neuvontaa ja ohjantaa myös kesällä

Esi- ja perusopetuksen psykologit ja kuraattorit ovat tavoitettavissa neuvontaan, ohjantaan ja tukeen poikkeustilasta johtuen rajoitetusti myös kesäaikana. Yhteyttä voivat ottaa oppilas tai hänen huoltajansa oppilaan mielenterveyteen tai elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Ensisijaisesti otetaan yhteyttä oman koulun työntekijään. Konsultatiivinen puhelinpäivystys toimii työntekijöiden loma-aikoina maanantaisin ja torstaisin klo 12–14. Vastaajina on eri koulujen psykologeja ja kuraattoreja.

Kesäpäivystys

Päivystys palvelee ma ja to klo 12–14.

Viikko 26, 22.6. alkaen

koulupsykologi p. 050 466 7854
koulukuraattori p. 050 301 0498

Viikko 27, 29.6. alkaen
koulupsykologi p. 041 730 0725
koulukuraattori p. 040 828 9294

Viikko 28, 6.7. alkaen
koulupsykologi p. 050 307 8348
johtava koulukuraattori p. 050 595 0974

Viikko 29, 13.7. alkaen
koulupsykologi p. 040 708 1869
johtava koulukuraattori p. 050 595 0974

Viikko 30, 20.7. alkaen
koulupsykologi p. 050 401 2478
koulukuraattori p. 040 571 2428

Viikko 31, 27.7. alkaen
koulupsykologi p. 040 825 5157
koulukuraattori p. 050 542 8397

Viikko 32, 3.8. alkaen
koulupsykologi p. 050 432 0541
koulukuraattori p. 040 702 1466


Oppilashuollon toiminta

Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Se tukee koulun arjen toimintaa ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi. Sen toimilla edistetään oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, koulun kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Sen suunnittelusta vastaa koulun oppilashuoltoryhmä.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista sekä monialaisesta oppilashuoltotyöstä.

Oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kuin tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa.

Koululaisten vaatteita naulakossa

Koulukuraattorit ja -psykologit

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Koulupsykologin apua voi pyytää, kun oppilas tarvitsee tukea ja arviointia kehityksen tai tunne-elämän solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä tai vuorovaikutussuhteissa. Aloitteen työskentelyyn voi tehdä oppilas itse, vanhemmat tai koulun työntekijä. Koulupsykologi voi antaa ohjausta oppilaan vanhemmille ja lähikasvattajille sekä työskennellä oppilaan kanssa. Oppilaan toivomukset kuullaan häntä koskevissa asioissa. Koulupsykologi tarkastelee ja tukee oppilaan tilannetta myös ryhmän näkökulmasta, osana kouluyhteisöä.

Koulupsykologityössä korostuu luottamuksellisuus. Tiedonsiirtoihin pyydetään oppilaan ja huoltajan lupa. Hyviä tukitoimia ja ratkaisuja löydetään useimmiten yhdessä neuvotellen ja sopien, yhteistyössä kodin ja koulun sekä mahdollisen hoitavan tai kuntouttavan tahon kanssa.

Kasvatus- ja opetuspäällikkö
Tuija Viitasaari
puhelin 050 432 3529
sähköposti [email protected]

Johtava koulukuraattori
Hanna Gråsten-Salonen
puhelin 050 595 0974
sähköposti [email protected]

Oppilashuollon päällikkö
Sirpa Tikka
puhelin 050 379 1934
sähköposti [email protected]

Koulukuraattorien ja -psykologien yhteystiedot

Oppilas tai hänen vanhempansa voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä oppilaan oman koulun koulukuraattoriin tai -psykologiin ja varata keskusteluajan.

Yhteystiedot löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta