Siirry sisältöön

Oppilashuolto

Oppilashuollon toiminta

Oppilashuolto edistää oppilaan hyvää oppimista, psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. Se tukee koulun arjen toimintaa ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi. Sen toimilla edistetään oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, koulun kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen oppilashuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. Sen suunnittelusta vastaa koulun oppilashuoltoryhmä.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien, koulunkäyntiin ja opiskeluun liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Yksilökohtainen oppilashuolto koostuu kouluterveydenhuollosta, koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluista sekä monialaisesta oppilashuoltotyöstä.

Oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kuin tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa.

Koululaisten vaatteita naulakossa

Koulukuraattorit ja -psykologit

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Koulupsykologin apua voi pyytää, kun oppilas tarvitsee tukea ja arviointia kehityksen tai tunne-elämän solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ylläpitämisessä tai vuorovaikutussuhteissa. Aloitteen työskentelyyn voi tehdä oppilas itse, vanhemmat tai koulun työntekijä. Koulupsykologi voi antaa ohjausta oppilaan vanhemmille ja lähikasvattajille sekä työskennellä oppilaan kanssa. Oppilaan toivomukset kuullaan häntä koskevissa asioissa. Koulupsykologi tarkastelee ja tukee oppilaan tilannetta myös ryhmän näkökulmasta, osana kouluyhteisöä.

Koulupsykologityössä korostuu luottamuksellisuus. Tiedonsiirtoihin pyydetään oppilaan ja huoltajan lupa. Hyviä tukitoimia ja ratkaisuja löydetään useimmiten yhdessä neuvotellen ja sopien, yhteistyössä kodin ja koulun sekä mahdollisen hoitavan tai kuntouttavan tahon kanssa.

Opetusjohtaja
Ulla Ojalammi
puhelin 050 428 3044
sähköposti [email protected]

Oppilashuollon päällikkö
Sirpa Tikka
puhelin 050 379 1934
sähköposti [email protected]

vs. Johtava koulukuraattori
Ida Kilpeläinen
puhelin 040 806 3989
sähköposti [email protected]

Koulukuraattorien ja -psykologien yhteystiedot

Oppilas tai hänen vanhempansa voivat tarvittaessa ottaa suoraan yhteyttä oppilaan oman koulun koulukuraattoriin tai -psykologiin ja varata keskusteluajan.

Yhteystiedot löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta