Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt 14.12.2017 §:t 64 ja 65 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista.

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan. Niissä toimipaikoissa, joissa järjestetään aamutoimintaa, voi valitun palveluntarpeen tunnit jakaa aamu- ja iltapäivälle.


Palveluntarve Kuukausimaksu Vanhemman sisaruksen maksu
1. 1 - 3 h/pv 70 € 60 €
2. 3 - 4,5 h/pv 120 € 110 €
3. 4,5 - 6 h/pv 140 € 120 €

Esiopetusta täydentävän Eppu-kerhotoiminnan asiakasmaksun sisarusalennus esioppilailta on 50% vanhimman sisaruksen asiakasmaksusta, mikäli esioppilaalla on saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa.

Toimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat määritellyt tulorajat.

Perheen koko
Tulorajat €/kk
2 2354
3 2965
4 3332
5 3699
6 4065

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Tytöt leikkivät.

Palveluntarpeen muuttaminen

Palveluntarvetta voi muuttaa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden muutokset tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja kevät kauden muutokset tammikuun loppuun mennessä.

Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Palveluntarpeen muutokset tehdään irtisanoutumisen kohdassa olevalla muutoslomakkeella. Lomake tulee toimittaa toimintapaikkaan.

Irtisanoutuminen

Toiminnasta tulee irtisanoutua kirjallisesti alla olevalla lomakkeella viimeistään viimeisenä hoitopäivänä. Irtisanomisaikaa ei ole. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden asiakasmaksu vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.

Maksuvapautuksen hakeminen

Maksuvapautus voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Maksuvapautusta haetaan kirjallisesti alla olevalla lomakkeella vuosittain. Lomakkeesta on tarjolla sekä sähköinen että tulostettava versio. Lomakkeen lisäksi on toimitettava perheen tulotositteet.

Päätöksen perusteena käytetään alla olevaa tulorajataulukkoa (perheen bruttotulot).

Perheen koko Tulorajat €/kk
2 2354
3 2965
4 3332
5 3699
6 4065

Lisätietoja maksuvapautuksesta voitte tiedustella päivähoidon asiakasmaksujen palvelunumerosta 040 180 8476 (ma-to 9-11) tai sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi