Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on päättänyt 14.12.2017 §:t 64 ja 65 koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista.

Perheet voivat valita palveluntarpeen kolmesta tuntiperusteisesta vaihtoehdosta. Toimintamaksut määräytyvät valitun palveluntarpeen mukaan. Niissä toimipaikoissa, joissa järjestetään aamutoimintaa, voi valitun palveluntarpeen tunnit jakaa aamu- ja iltapäivälle.


Palveluntarve Kuukausimaksu Vanhemman sisaruksen maksu
1. 1 - 3 h/pv 70 € 60 €
2. 3 - 4,5 h/pv 120 € 110 €
3. 4,5 - 6 h/pv 140 € 120 €

1.1.2018 alkaen esiopetusta täydentävän Eppu-kerhotoiminnan asiakasmaksun sisarusalennus esioppilailta on 50% vanhimman sisaruksen asiakasmaksusta, mikäli esioppilaalla on saman perheen sisarus joko Tampereen kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksen päiväkoti- tai perhepäivähoidossa tai esiopetusta täydentävässä kerhotoiminnassa.

Toimintamaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta ja esiopetusta täydentävä kerhotoiminta on maksutonta 1.3.2017 alkaen perheille, joiden bruttotulot alittavat määritellyt tulorajat.

Perheen
koko
Tulorajat €/kk
1.3.2017–31.12.2017
Tulorajat €/kk
1.1.–31.7.2018
Tulorajat €/kk
1.8.2018 alkaen
2 2150 2302 2354
3 2202
2898
2965
4 2395
3255
3332
5 2533 3613 3699
6 2670 3970 4065

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2018 alkaen 142 eurolla (31.7.2018 saakka 138 eurolla) kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja esiopetusta täydentävän kerhotoiminnan asiakasmaksu alennetaan tai jätetään perimättä harkinnanvaraisesti, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

Lapset kiipeilevät

Palveluntarpeen muuttaminen

Palveluntarvetta voi muuttaa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Syyskauden muutokset tulee tehdä elokuun loppuun mennessä ja kevät kauden muutokset tammikuun loppuun mennessä.

Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Palveluntarpeen muutokset tehdään irtisanoutumisen kohdassa olevalla muutoslomakkeella. Lomake tulee toimittaa päiväkotiin.

Irtisanoutuminen

Toiminnasta tulee irtisanoutua kirjallisesti alla olevalla lomakkeella viimeistään viimeisenä hoitopäivänä. Irtisanomisaikaa ei ole. Tulee kuitenkin huomioida, että toiminnasta peritään koko kuukauden asiakasmaksu vaikka irtisanoutuisi kesken kalenterikuukauden.

Maksuvapautuksen hakeminen

Maksuvapautus voidaan myöntää aikaisintaan sen kuukauden alusta, kun hakemus on vastaanotettu. Maksuvapautusta haetaan kirjallisesti alla olevalla lomakkeella. Lomakkeesta on tarjolla sekä sähköinen että tulostettava versio. Lomakkeen lisäksi on toimitettava perheen tulotositteet.

Päätöksen perusteena käytetään alla olevaa tulorajataulukkoa (perheen bruttotulot).

Perheen koko Tulorajat €/kk
1.1.-31.7.2018
Tulorajat €/kk
1.8.2018 alkaen
2 2302 2354
3 2898 2965
4 3255 3332
5 3613 3699
6 3970 4065

Lisätietoja maksuvapautuksesta voitte tiedustella päivähoidon asiakasmaksujen palvelunumerosta 040 180 8476 (ma-pe 9-11) tai sähköpostitse asiakasmaksut.paivahoito(at)tampere.fi