Siirry sisältöön

Aamu-ja iltapäivätoiminta & Eppu-kerhot

Aamu-ja iltapäivätoiminnan sekä Eppu-kerhotoiminnan tavoitteena on turvallisen ja lapsen kasvua tukevan vapaa-ajan tarjoaminen. Ryhmissä mm. ulkoillaan, leikitään, askarrellaan, tehdään läksyjä, pelataan ja syödään välipala. Jokaisella ryhmällä on oma päivä- ja viikko-ohjelmansa. Ryhmillä voi myös olla yhteisiä tapahtumia, juhlia ja retkiä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ovat kaupungin järjestämä Eppu-kerhotoiminta kouluilla yhdessä esiopetusikäisten kanssa ja yksityisten toimijoiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Kaupunki tukee yksityisiä toimijoita taloudellisesti ja valvoo toiminnan laatua.


Hakeminen aamu- ja iltapäivätoimintaan

Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti 20.11.2014 § 127, että 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille voidaan myöntää paikka aamu- ja iltapäivätoimintaan, jos siihen on välttämätön, huoltajan työssäkäynnistä tai opiskelusta johtuva tarve tai erityinen syy ja että erityinen syy edellyttää, että huoltajan lisäksi lapsen tilanteen tunteva asiantuntija on esittänyt riittävän selvityksen tai tarpeen arvioinnin. Selvitys erityisestä syystä toimitetaan Eppu-kerhojen osalta koulun rehtorille ja yksityisten toimijoiden osalta Kasvatus- ja opetuspalveluiden asiakaspalveluun.

Erityiskoulujen kaikkien vuosiluokkien oppilaille (esiopetuksen oppilaista vuosiluokan 9 oppilaisiin asti) on tarjolla omaa iltapäivätoimintaa. Erityiskoulujen oppilaille järjestetään toimintaa Annalan, Puistokoulun ja Raholan kouluilla sekä Sammon koulun Sairaalankadun toimipisteessä.

Haku lukuvuoden 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoimintaan

Haku lukuvuoden 2020-2021 aamu- ja iltapäivätoimintaan


Hakemus löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset välilehdeltä.


Tampereelle muuttavat:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa voi hakea sen jälkeen, kun lapsen tuleva koulu on selvinnyt. Huoltaja, toimi näin:

1. Ilmoita lapsesi kouluun Ulkoinen linkkiPerusopetukseen ilmoittautuminen muuttopäivän varmistuttua.

2. Luo itsellesi Wilma-tunnukset sen jälkeen, kun olet saanut tiedon, minkä koulun oppilaaksi lapsesi on otettu

3. Hae aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmän kautta. Hakemus löytyy Wilmasta välilehdeltä Hakemukset ja päätöksetKasvatus- ja opetuspalvelut asiakaspalvelu
puhelin 040 800 7260, soittoaika ma–pe klo 9.00–12.00

apip.palveluohjaus(at)tampere.fiAsiakasmaksut

Osallistuminen ilta- ja aamupäivätoimintaan on maksullista ja paikka myönnetään toimintakaudeksi kerrallaan. Paikkoja on lukuvuosittain tarjolla noin 2500 lapselle, joista kaupungin järjestämissä aamu- ja iltapäivätoiminnan ryhmissä paikkoja on noin 1250 lapselle. Erityiskoulujen oppilaille tarkoitettuja paikkoja on noin 250 lapselle. Yksityisillä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjillä on paikkoja noin 1100 lapselle.

Toiminnan järjestäjä on vakuuttanut lapset tapaturman varalta. Vakuutus kattaa kerhon toiminta-ajan, sekä kerholaisten siirtymiset toimintaryhmään ja ryhmästä kotiin.

Asiakasmaksut
sähköposti [email protected]
puhelin 040 180 8476 (ma–to 9.00-11.00)


Toiminta-ajat ja ryhmäkoot

Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä kello 12.00–17.00. Aamutoimintaa järjestetään kello 8.00–10.00, jos kysyntää on riittävästi toimintaan haettaessa ja tilat järjestyvät. Toiminnan aikana lapset saavat välipalan noin kello 14.00. Koulujen keskeytysaikoina toimintaa ei lähtökohtaisesti järjestetä.

Yhdessä ryhmässä voi olla 10–30 lasta. Ryhmän koko vaihtelee sen mukaisesti, paljonko toimintaryhmällä on tiloja käytettävissään.


Iltapäiväkerholaisia rakentamassa legoilla.

Palvelutarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen

Kunnalliset kerhot:
Palvelutarpeen muutos ja kerhopaikan irtisanominen tehdään Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmässä . Lomake löytyy Hakemukset ja päätökset - välilehdeltä.

Yksityiset kerhot:
Huoltaja sopii muutoksista ja irtisanomisista palveluntuottajan kanssa.

Palvelutarpeen muutos

Palveluntarvetta voi muuttaa kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Palveluntarpeen muutokset tulee tehdä syyslukukauden osalta elokuun loppuun mennessä ja kevätlukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun lomake on saapunut toimipisteeseen.

Erityiskoulujen oppilaiden palveluntarvetta on mahdollista muuttaa koko lukuvuoden ajan.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) vähentäminen

Toiminta-aikaa voi vähentää syyskaudelle elokuun (31.8.) loppuun mennessä ja kevätkaudelle tammikuun (31.1.) loppuun mennessä.

Palveluntarpeen (toiminta-ajan) lisääminen

Toiminta-ajan lisääminen on mahdollista koko lukuvuoden ajan. Palveluntarpeen muutos ilmoitetaan kirjallisesti palveluntarvemuutoslomakkeella toimintaryhmään (kerhoon).

Muutos astuu voimaan aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta.

Kerhopaikan irtisanominen

Kerhopaikan irtisanomista ei voi tehdä jälkikäteen. Mikäli kerhopaikka irtisanotaan kesken kuukauden, peritään ko. kuukaudelta täysi kuukausimaksu.


Muita mahdollisuuksia koululaisten hoidon järjestämiseksi

Vanhemmilla on mahdollisuus hakea osittaista hoitovapaata siihen asti kunnes lapsi päättää 2. luokan kevätlukukauden. Lisätietoja saa KELAsta.

Myös vuorotteluvapaa tai muut vanhempien työaikajärjestelyt ovat vaihtoehto, samoin yksityisen hoitajan palkkaaminen. Yksittäisissä tapauksissa voidaan aamu- ja iltapäivähoitoa järjestää myös perhepäivähoidossa, esimerkiksi jos koululainen tarvitsee hoitoa aamulla jo ennen kello 8:aa.


Kerholaisia syömässä.

Usein kysyttyä

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/aamujailtapaivatoiminta