Siirry sisältöön

7.–9. vuosiluokat

Yhteisön jäsenenä kasvaminen

Vuosiluokkien 7.–9. kouluista suuri osa tarjoaa erilaisia opetussuunnitelmallisia painotuksia. Valittavana on mm. liikunnallinen, viestinnällinen, tietotekninen, matemaattinen, luovan osaamisen ja ilmaisun sekä käsityöhön perustuva vaihtoehto.


Valinnat 7. vuosiluokalla

Seitsemännellä luokalla opiskellaan pääsääntöisesti yhteisiä aineita. Kahdeksannelta luokalta alkaen voi opiskella valinnaisaineita. Valinnaisuus toteutetaan oppilaiden toiveiden ja koulujen resurssien mukaisesti. Valinnaisaineet ovat siten koulukohtaisia.


Valinnat 9. vuosiluokalla

Peruskoulun jälkeinen jatko-opiskelu

Kaikilla peruskoulun, eli vuosiluokat 1–9, hyväksytysti suorittaneilla on kelpoisuus jatko-opiskeluun toisen asteen oppilaitoksessa: lukioissa tai ammatillisissa oppilaitoksissa. Tampereen kaupungin oppilaanohjauksen sivuille on koottu eri vaihtoehtoja yhdeksännen luokan jälkeen. Tietoa on mm. perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta sekä hakuvaihtoehdoista.


Oppivelvollisuus pitenee 18 vuoteen, ja jokaisen täytyy opiskella peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen.


Lisätietoa perusopetuksesta