Siirry sisältöön

3.–6. vuosiluokat

Oppijana kehittyminen

Vuosiluokkien 3-6 aikana vahvistetaan ja täydennetään aikaisemmin opittuja perustaitoja ja opitaan paljon uutta. Uusia oppiaineita tulee vähitellen ja oppilaita ohjataan löytämään itselle hyviä opiskelutapoja ja -taitoja. Oppilaiden tuki ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa.

Kolmannelta luokalta lähtien voi opiskella musiikkia tai kuvataidetta painotetun opetussuunnitelman mukaisesti. Näille musiikki- ja kuvataideluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.

Valinnat 6. vuosiluokalla

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille myös uusi koulu.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta välttämättömän opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.


Siirtyminen 7. luokalle

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja joillekin myös uusi koulu. Se on askel lapsuudesta nuoruuteen.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta merkityksellisen opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.

Jokaisella oppilaalla on oma koulupolkunsa eli yläkoulu, johon oppilaat hänen alakoulustaan siirtyvät. Yhtenäiskouluissa koulupolku jatkuu 7. vuosiluokalle saman koulun sisällä. Koulut tiedottavat huoltajia koulupolusta ja siirtymisestä 7. vuosiluokalle.

Oppilas voi hakeutua opetussuunnitelmalliseen painotukseen tai luopua aikaisemmasta opetussuunnitelmallisesta painotuksesta. Uusiin painotuksiin valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja painotuksista löytyy koulujen omilta verkkosivuilta. Yleistä tietoa painotuksista löytyy Opetussuunnitelmalliset painotukset sivulta.

Alakoulussa tehdyt kielivalinnat ovat sitovia myös vuosiluokilla 7–9.


Lisätietoa perusopetuksesta