Siirry sisältöön

3.–6. vuosiluokat

Oppijana kehittyminen

Vuosiluokkien 3-6 aikana vahvistetaan ja täydennetään aikaisemmin opittuja perustaitoja ja opitaan paljon uutta. Uusia oppiaineita tulee vähitellen ja oppilaita ohjataan löytämään itselle hyviä opiskelutapoja ja -taitoja. Oppilaiden tuki ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa.

Kolmannelta luokalta lähtien voi opiskella musiikkia tai kuvataidetta painotetun opetussuunnitelman mukaisesti. Näille musiikki- ja kuvataideluokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.


Valinnat 3. vuosiluokalla lukuvuonna 2020-21

Haku A2-kielen valintaan 8.-28.2.2021

Hakulomake löytyy Ulkoinen linkkiWilma-järjestelmästä Hakemukset ja päätökset - välilehdeltä.


A2-kielivalinta Wilmassa, huoltajan ohje (pdf)

Vapaaehtoinen A-kieli (A2-kieli)

Vapaaehtoinen A2-kieli valitaan kolmannella vuosiluokalla 8.-28.2.2021 ja kielen opiskelu aloitetaan 4. luokalla eli syksyllä 2021. Vapaaehtoinen A2-kieli voi olla englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa tai venäjä. Vapaaehtoisen A2-kielen opetusryhmän vähimmäiskoko on 16 oppilasta (paitsi englannin kielessä, joka tarjotaan aina jollakin muulla pakollisella A-kielellä aloittaneille).

Vapaaehtoinen A2-kieli on oppilaille ylimääräinen oppiaine vuosiluokilla 1-7.

Kielivalinta on sitova perusopetuksen vuosiluokan 9 loppuun asti.


Valinnat 6. vuosiluokalla

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja useimmille myös uusi koulu.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta välttämättömän opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.


Siirtyminen 7. luokalle

Peruskoulun 7. vuosiluokalle siirtyminen merkitsee monen asian muuttumista koulunkäynnissä. Tässä nivelkohdassa tulee uusia oppiaineita, uusia opettajia, uusia ystäviä ja joillekin myös uusi koulu. Se on askel lapsuudesta nuoruuteen.

Peruskoulussa huolehditaan siitä, että jokainen oppilas saa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun ja oppimiseen, valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä sekä jatko-opintojen kannalta merkityksellisen opetuksen. Tampereen kaupunki on kehittänyt aktiivisesti toimintatapoja, joilla edistetään oppilaan mahdollisimman sujuvaa siirtymistä alakoulusta yläkouluun.

Jokaisella oppilaalla on oma koulupolkunsa eli yläkoulu, johon oppilaat hänen alakoulustaan siirtyvät. Yhtenäiskouluissa koulupolku jatkuu 7. vuosiluokalle saman koulun sisällä. Koulut tiedottavat huoltajia koulupolusta ja siirtymisestä 7. vuosiluokalle.

Oppilas voi hakeutua opetussuunnitelmalliseen painotukseen tai luopua aikaisemmasta opetussuunnitelmallisesta painotuksesta. Uusiin painotuksiin valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella. Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella. Lisätietoja painotuksista löytyy koulujen omilta verkkosivuilta. Yleistä tietoa painotuksista löytyy Opetussuunnitelmalliset painotukset sivulta.

Alakoulussa tehdyt kielivalinnat ovat sitovia myös vuosiluokilla 7–9.


Lisätietoa perusopetuksesta