Hervannan päiväkoti

Hervannan päiväkoti

Hervannan päiväkoti valmistui väliaikaiseksi päiväkotirakennukseksi heinäkuussa 2019. Toimimme näissä tiloissa vuoden 2023 syksyyn, kunnes uusi Etelä-Hervannan päiväkoti- ja koulurakennus valmistuu. Suuri, viihtyisä ja metsäinen piha houkuttelee lapsia monipuolisiin ulkoleikkeihin. Hyvän sijainnin ansioista meiltä on helppo tehdä retkiä niin lähiympäristöön, pidemmälle Hervantaan kuin Hervannan ulkopuolellekin.

Hervannan päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta noin 200 lapselle kahdeksassa ryhmässä. Päiväkotimme on avoinna ma–su klo 5.30-22.45.

Hervannan päiväkodin keskeiset arvot ovat positiivinen pedagogiikka, osallisuus, laadukas arki ja aito kohtaaminen. Päiväkotimme pedagoginen punainen lanka on positiivinen pedagogiikka, jonka keskeisimpänä tavoitteena on huomata lapsessa oleva hyvä ja osoittaa se sekä lapselle itselleen että hänen vanhemmilleen. Lapsen osallisuus rakentuu kokemuksille siitä, että lapsi on tärkeä ja merkityksellinen omana itsenään. Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Tavallinen arki, säännöllinen ja tuttu päiväjärjestys, rutiinit ja tutut, aidosti läsnä olevat aikuiset ovat kiireettömän, turvallisen ja laadukkaan arkemme peruspilarit. Meille tärkeää on hyväksyä lapsi juuri sellaisena kuin hän on, kuunnella lasta ja olla aidosti läsnä, sillä jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas.

Osoite:
Ruovedenkatu 7 33720 Tampere
Ruovedenkatu 7 on väliaikainen päiväkotirakennus.
Puhelin:
Päiväkodin johtaja 040 7388714 (puhelin, pvm/mpm)
Päiväkodin johtaja Marika Pihkanen
Puhelin:
040 738 8714
Apulaisesihenkilö Minna Leppäkangas-Sipiläinen
Puhelin:
040 764 2917
Varhaiskasvatuksen apulaisesihenkilö Minna Väisänen
Puhelin:
040 531 1360
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Johanna Mäkilä-Laine
Puhelin:
040 806 2944

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/hervannanpaivakoti

Päivitetty 29.8.2022