Viittomakielisten palvelut

Jos olet viittomakielinen, vaikeasti kuulonäkövammainen tai vaikeasti huonokuuloinen, voit olla yhteydessä viittomakielisten sosiaalityöntekijään. Viittomakielisten sosiaalityöntekijä auttaa sinua toimeentulotukeen, vammaispalveluihin ja päihdepalveluihin liittyvissä asioissa sekä ohjaa ja neuvoo perhettäsi erilaisissa elämäntilanteissa.

Viittomakielisille tarkoitettuja vammaispalvelulain mukaisia etuuksia ovat henkilökohtainen apu, erilaiset apuvälineet, palveluasuminen ja sopeutumisvalmennus. Vammaispalvelulainmukaisia etuuksia ja palveluita haetaan hakemuksella, jonka liitteeksi tarvitaan asiantuntijalausunto.

Ajanvaraus verkossa sosiaalityöntekijälle
Voit varata verkossa ajan kuulovammaisten sosiaalityöntekijälle.

Sosiaalityöntekijä Visa Takala

Apua viittomakielisten arkeen

Viittomakielen opetus

Kaksi kertaa vuodessa on tarjolla ryhmässä viittomaopetusta perheille, joiden lapsella on kielellisen kehityksen erityisvaikeus. Maksuttomaan ryhmään voivat osallistua kaikki perheenjäsenet. Vanhemmille ja lapsille on erilliset ryhmät samanaikaisesti. Perhe maksaa matkat kurssipaikalle. Hakemus on toimitettava vammaispalvelutoimistoon viittomakielisten sosiaalityöntekijälle. Hakemukseen liitetään Taysin foniatrian poliklinikan lausunto tai oman puheterapeutin lausunto.

Viittomakielen kotiopetusta voidaan määrärahojen mukaan järjestää perheille, joilla on vaikeasti kuulovammainen lapsi. Kyse on vammaispalvelulain mukaisesta sopeutumisvalmennuksesta. Taysin kuulokeskus antaa suosituksen opetukseen. Opetustunnit myönnetään yksilöllisesti ja opettajina toimivat viittomakielenopettajat.

Hälytinkeskus

Voit hakea hälytinkeskusta, jos et kuule tavallisen ovikellon, puhelinsoiton tai palohälyttimen ääntä. Hälytinkeskus toimii vilkkuvilla valoilla tai täristimellä äänen sijaan.

Kiinteästi asennettava induktiosilmukka

Jos olet vaikeasti kuulovammainen, sinulla on oikeus saada kiinteästi asennettava induktiosilmukka. Sen avulla kuulokojeen käyttäjä voi kuunnella radion ja television ääntä ilman häiriöääniä. Taysin Kuulokeskus ottaa kantaa induktiosilmukan tarpeeseen ja siellä kirjoitetaan lausunto vammaispalvelutoimistoa varten.

Videotiedotteet

Viittomakielisille kuuroille myönnetään Kuurojen Liiton videotiedotteiden kuukausivuokrat. Videotiedotteeseen on koottu kuuroille tärkeitä asioita, yhteiskunnallisia teemoja, kulttuuria sekä lastenohjelmaa.

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/viittomakielistenpalvelut

Päivitetty 25.5.2022