Vammaispalvelujen lomakkeet

Tällä lomakkeella voit hakea seuraavia vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia:

 • henkilökohtaista apua, jos tarvitset pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti selviytyäksesi päivittäisistä toiminnoista
 • palveluasumispäätöstä
  - Hakemuksesta pitää selvitä vaikeavammaisuus ja palvelun tarve.
 • apuvälineitä
 • asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita
  - Kuulo- ja kuulonäkövammaisten optisia hälytinkeskuksia, induktiosilmukkaa tai tekstipuhelinta varten tarvitaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijän lausunto.
 • asunnon muutostyöt
  - Jos olet itse teettänyt asunnon muutostyöt, voit hakea korvausta kustannuksiin jälkeen päin kuuden kuukauden kuluessa muutostöistä.
  - Hakemuksen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.
 • sopeutumisvalmennusta
  - Asiantuntijalausunnon lisäksi mukaan on liitettävä selvitys kurssin ohjelmasta tai suositus yksilöllisestä sopeutumisvalmennuksesta.
  - Korvausta sopeutumisvalmennukseen voi saada myös terveydenhuollosta tai Kelasta.
 • tukea auton hankintaan
 • tukea erityisravintokustannuksiin, kun kyse on pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavista erityisravinnosta
  - Tukea ei voi saada, jos valmisteen hankintaan saa Kelan korvausta.
 • tukea vaatekustannuksiin, jos valmisvaatteet tai -jalkineet eivät sellaisinaan ole käytettävissä

Liiteet: Hakemukseen pitää liittää asiantuntijan lausunto (esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin lausunto tai kopio potilaskertomuksesta). Lausunnossa pitää kuvata vamma tai pitkäaikainen sairaus sekä sen tuoma haitta jokapäiväisessä elämässäsi. Jos sinulla on näkövamma, sinun täytyy ilmoittaa haitta-asteen määritelmä tai haitta-asteen prosentti.

Kuljetuspalvelu (ja siihen liittyvä saattajapalvelu)

Hakemukseen pitää liittää asiantuntijan lausunto (esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin lausunto tai kopio potilaskertomuksesta). Lausunnossa on kuvattava vamma tai pitkäaikainen sairaus sekä sen tuoma haitta jokapäiväisessä elämässäsi. Jos sinulla on näkövamma, sinun täytyy ilmoittaa haitta-asteen määritelmä tai haitta-asteen prosentti. Lausunnosta tulee selvitä hakijan liikkumiseen liittyvä vaikeavammaisuus. Työ- ja opiskelumatkahakemukseen tulee liittää selvitys työ- ja opiskelupaikasta.

Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Hakemukseen pitää liittää lääkärin tai psykologin lausunto.

Päivitetty 20.5.2022