Vammaispalvelujen ohjaus ja neuvonta

Kotitori ja vammaispalvelutoimisto auttavat, kun tarvitset tietoa palveluista, joita voit saada vammasi tai sairautesi takia. Tuemme ja opastamme sinua niin, että selviydyt mahdollisimman itsenäisesti kotona ja kodin ulkopuolella.

  1. Jos olet uusi asiakas tai tarvitset yleistä ohjausta ja neuvontaa, ota yhteyttä Kotitoriin, puhelin: 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30
  2. Jos olet jo vammaispalvelujen asiakas tai olet jättänyt hakemuksen, ota yhteyttä vammaispalvelutoimistoon, puhelin 040 159 8379, ma - ti, to - pe klo 9 - 10 ja ke klo 15 - 17

Tarkemmat yhteystiedot

Saat vammaisille tarkoitettuja palveluja ja etuuksia, jos sinulla on vamman tai sairauden tuoma pitkäaikainen haitta ja jos kaupungin peruspalvelut eivät riitä arkesi tueksi. Pitkäaikaisena haittana pidetään vähintään vuoden kestävää haittaa. Esimerkiksi palkkasi tai omaisuutesi eivät vaikuta palvelujen ja etuuksien saamiseen.

Voit tarvita esimerkiksi seuraavia palveluja:

  • tukea asumiseen, kuten asuntoa ryhmäkodissa
  • avustusta asuntosi muutostöihin tai apuvälineisiin
  • avustajapalvelua tai henkilökohtaista apua
  • apua liikkumiseen tai kuljetuspalvelua
  • päivätoimintaa tai työtoimintaa

Osa palveluista ja tuista on sellaisia, joihin sinulla on oikeus vammasi tai sairautesi takia (subjektiiviset etuudet). Kaupungin taloustilanne voi vaikuttaa etuuden saamiseen. Tällaisia harkinnanvaraisia etuuksia ovat esimerkiksi auto ja autoilun apuvälineet, ylimääräiset vaatekustannukset ja ravintokustannukset.

Subjektiiviset ja harkinnanvaraiset etuudet

Mitä teet, kun tarvitset vammaispalveluja?

Jotta pääset vammaispalvelujen asiakkaaksi, sinun kannattaa täyttää hakemus
-    joko verkossa Omapalvelu-sivuilla
-    tai pdf-lomakkeena.

Asioi verkossa

Vaatii kirjautumista. Tutustu tarkemmin verkkoasiointiin, tietoa mm. puolesta asioinnista: Vammaispalvelujen verkkoasiointi

Jos haet palveluja tai taloudellista tukea ensimmäistä kertaa, sinun pitää liittää hakemukseen asiantuntijan lausunto (esimerkiksi lääkärin tai fysioterapeutin lausunto tai kopio potilaskertomuksesta). Lausunnossa pitää kuvata vamma tai pitkäaikainen sairaus sekä sen tuoma haitta jokapäiväisessä elämässäsi. Jos sinulla on näkövamma, sinun täytyy ilmoittaa haitta-asteen määritelmä tai haitta-asteen prosentti.

Usein asiantuntijan lausuntoa vaaditaan myöhemminkin, kun vammaispalvelujen työntekijä arvioi palvelujesi tarvetta uudelleen. Jos tarvitset apua hakemuksen tekemisessä, voit joko soittaa tai lähettää sähköpostia vammaispalvelutoimistoon. Voit hakea palveluja milloin vain.

Huom! Jos tarvitset kehitysvammalain mukaisia palveluja, ota aina ensin yhteyttä vammaispalvelutoimistoon. Kehitysvammaisten tamperelaisten (orivesiläisten) palvelut perustuvat erityishuolto-ohjelmaan ja tätä varten tulee täyttää Hakemus erityishuolto-ohjelmaksi -lomake. Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, joita sinulle on myönnetty kehitysvammalain perusteella.

Saat päätöksen kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesi saapumisesta.
Jos olet tyytymätön vammaispalvelupäätökseen, voit hakea siihen muutosta sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaostolta ja tarvittaessa edelleen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta ja korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

!

Arvioi oletko oikeutettu palveluihin

Omaolo-palvelussa voit arvioida, oletko oikeutettu kuljetuspalveluihin tai henkilökohtaiseen apuun. "Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" ja "Arvio henkilökohtaisesta avusta" -verkkokyselyjen avulla selviää, voitko saada vammaispalvelujen kuljetuspalveluja tai vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja vinkkejä arjen avuksi.

Omaolo-palvelu

Palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon ja palvelusuunnitelmaan

Sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja tekee palvelutarpeen arvioinnin eli selvittää, mitä palveluja tarvitset. Tarvittaessa sinut tavataan. Voit kutsua läheisesi mukaan tapaamiseen.

Vammaispalvelutoimiston työntekijä auttaa sinua saamaan ne palvelut, joihin sinulla on oikeus lain mukaan. Hän myös antaa tietoa muista palveluista ja neuvoo, miten niitä voi hakea. Hän kirjaa taustatietosi, toimintakykysi, elämäntilanteesi ja suunnitelman sinulle tulevista palveluista.

Tarvittaessa sinulle tehdään palvelusuunnitelma, jonka tietoja pidetään ajan tasalla. Jos elämässäsi tapahtuu muutoksia, tilannettasi mietitään uudelleen ja palvelusuunnitelmaan tallennetaan saamiasi palveluja koskevat muutokset.

Päivitetty 26.9.2022