Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun
Etusivu / Opistoinfo / Hankkeet / Digi 2

Saavutettavuutta digiopetuksella

Saavutetavuutta digiopetuksella hankkeen lopporaportin kansi, kuvassa musta silhuetti

Tampereen kaupunkistrategian mukaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat olennainen osa tamperelaisten hyvinvoinnin kehittämisessä. Tavoitteisiin liittyy muun muassa kaikkien koulutusasteiden digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja digitaalisten taitojen edistäminen siten, että ne tulevat jokaisen tamperelaisen kansalaistaidoksi. Kehittämistä toteutetaan ennakkoluulottomasti tutkimustietoa hyödyntäen.

Toimivalla digitaalisella oppimisympäristöllä lisätään hyvinvointia ja madalletaan koulutuksen saavutettavuutta. Sen vuoksi hankkeessa tarkasteltiin erityisesti kauempana asuvien sekä ikäihmisten osallistumismahdollisuuksien parantamista. Työväenopiston hankkeen tavoitteena oli kaupungin strategian mukaisesti antaa jokaiselle työväenopiston toiminta-alueella asuvalle yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia paikasta ja ajasta riippumatta. Kun opetusta toteutetaan sähköisten kanavien kautta, hyödyttää se tamperelaisten ohella kansalaisia ympäri Suomen.

Hankkeessa syvennyttiin kehittämään työväenopiston digitaalista opetusympäristöä Oppilaitoksen digitaalisen toimintaympäristö -hankkeen pohjalta. Kaupunki on asettanut työväenopistolle tavoitteen, jonka mukaan 10 % opetustarjoamasta tulisi toteuttaa digitaalisesti. Sen lisäksi Tampereen kaupungin strategiaan pohjaavassa työväenopiston toimintakykysuunnitelmassa oli vuodelle 2018 kirjattu digitaaliseen oppimisympäristöön liittyvinä parantamisalueina mm. opetuksen joustavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, verkkovälitteisen opetusprosessin kuvaaminen, verkko-opetustyön organisoinnin parantaminen, sopimusmallin luominen verkossa välitettävälle opetukselle, verkko-opetuksen tiedotuksen tehostaminen ja sosiaalisen median haltuunotto sekä nuorten että ikäihmisten opetuksessa.

Hanke alkoi 1.8.2018 ja päättyi vuoden 2019 lopussa. Mitä saimme aikaan, sen voit lukea loppuraportistamme.