Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun
Etusivu / Kurssit / Taide / Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen julkaisun värikäs kansi

Tutustu Ulkoinen linkkiTaiteen perusopetuksen esittelylehtiseen

Opistossamme on mahdollista saada taiteen perusopetusta niin kuvataiteessa, käsityön taiteessa kuin sana- ja teatteritaiteessa. Kuvataiteen perusopetus on suunnattu niin lapsille, nuorille kuin aikuisille. Sana- ja teatteritaide on suunnattu lapsille ja nuorille ja käsityön taiteen perusopetus aikuisille.

Piirrettyjä ihmisten kasvoja


Taiteen perusopetus on pitkäkestoista vapaa-ajalla tapahtuvaa tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta ammattilaisten ohjauksessa. Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla (633/1998) ja asetuksella (813/1998).

Taiteen perusopetus toteutetaan kunkin taiteenalan opetussuunnitelman mukaan, joka perustuu opetushallituksen ohjeisiin. Opetussuunnitelmassa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä opintojen eteneminen. Tampereella opetussuunnitelmat hyväksyy Sivistys- ja kulttuurilautakunta ja Ylöjärvellä vapaa-aikalautakunta.

Tavoitteet
Opetus antaa oppilaalle/opiskelijalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Aikuisten taiteen perusopetus toimii hyvänä harrastuksena ja voi toimia ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Rakenne

Laajan oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on 1300 tuntia. Opinnot jakautuvat perusopintoihin (540 tuntia) ja syventäviin opintoihin (760 tuntia). Laaja oppimäärä tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun, antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin tai elinikäiseen harrastamiseen.
Yleisen oppimäärän mukaisten opintojen laajuus on 500 tuntia. Yleinen oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta, ja opinnoissa voi olla opintokokonaisuuksia eri taiteenaloilta.


Uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat päivitetään myöhemmin tänä vuonna. Opetussuunnitelmat ovat käsittelyssä kesäkuussa sivistys- ja kulttuurilautakunnassa.

Kuvataiteen perusopetus lapsille, nuorille ja aikuisille

Kuvataiteen perusopetusta opetetaan niin lapsille, nuorille kuin aikuisille Sara Hildén -akatemiassa. Aikuisten kuvataiteen perusopetusta järjestetään Tampereella laajan oppimäärän mukaan. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin perusopintoihin ja kolmivuotisiin syventäviin opintoihin.

Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus tunnetaan paremmin nimellä kuvataidekoulu. Kuvataidekoulu tarjoaa pitkäkestoista, monipuolista kuvataiteen opetusta. Oppilas oppii kuvallista ajattelua, kehittää omaa ilmaisua ja mielikuvitusta, harjaantuu monenlaisiin työtapoihin sekä oppii katsomaan kuvia ja keskustelemaan niistä. Lasten ja nuorten kuvataidekouluun haetaan keväisin näytetöiden ja pienimuotoisen valintatilanteen kautta.

Tarkemmat tiedot Sara Hildén -akatemian sivuilta:

Käsityön taiteen perusopetus aikuisille

Opetusta annetaan Ylöjärvellä laajan oppimäärän mukaan. Opinnot jakautuvat kolmivuotisiin perusopintoihin ja kolmivuotisiin syventäviin opintoihin.

Teatteritaiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Lasten ja nuorten teatteritaidetta on mahdollista opiskella Tampereella teatteritaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.

Teatteritaiteen perusopetus on opetussuunnitelmaan perustuvaa taidekasvatusta. Se tukee oppilaiden persoonallisuuden kehitystä ja antaa oppilaille valmiuksia teatteritaiteen tietojen ja taitojen avulla itseilmaisuun.

Teatteritaiteen yleisen oppimäärän mukaista perusopetusta annetaan työväenopistossa neljälle ikäryhmälle. Opetus etenee tasolta toiselle ja sen kuluessa oppilas tutustuu teatteritaiteeseen monipuolisesti. Ryhmät jatkavat edellisiltä kausilta, vapaille paikoille otetaan uusia oppilaita.

Sanataiteen perusopetus lapsille ja nuorille

Sanataide on luovaa kielellistä ilmaisua ja tarinoiden taidetta

Sanataiteen perusopetusta voi Tampereella opiskella yleisen oppimäärän mukaan 8-vuotiaasta
18-vuotiaaseen. Ikäryhmiä on neljä.

Opinnoissa keksitään omia kertomuksia, rakennetaan henkilöhahmoja ja sommitellaan tapahtumapaikkoja. Tunneilla tutustutaan kirjoihin ja kirjallisuuden lajeihin, runoillaan, kuvitetaan, esitetään ja harjoitellaan mielikuvituksen käyttöä.

Opinnot luovat oppilaille kannustavan vertaisryhmän ja harrastusyhteisön, jossa tutustutaan yhdessä sanataiteen eri puoliin. Omia ja muiden tekstejä opitaan arvioimaan kannustavasti.

Sanataiteessa jokainen oppilas löytää itselleen sopivia ilmaisumuotoja, oli sitten kiinnostunut kauhutarinoista, lavarunoudesta, sarjakuvista, pelikäsikirjoittamisesta tai fantasiamaailmoista.

Työväenopisto koordinoi Tampereen kaupungin järjestämisluvalla toimivaa taiteen perusopetusta