Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun
Etusivu / Kurssit / Taide

Taide

Taideaineissa tavoitteena on taiteellisessa työskentelyssä käytettävien erilaisten ilmaisukeinojen, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tunteminen ja hallinta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy valitsemansa taiteen alueella saamillaan tiedoilla ja taidoilla omaleimaiseen ja elämykselliseen työskentelyyn ja toteutukseen. Taideaineita ovat teatteri- ja puheilmaisu, kirjoittaminen, musiikki ja kuvataide sekä taidelajeja yhdistelevä luova ilmaisu ja luentopainotteinen taiteiden tuntemus. Taiteiden tuntemus käsittelee laajemmin yleissivistäviä aiheita eri taidealueilta. Opetus on myös teoriapainotteisempaa, kuin muilla taidekursseilla.

Lukukauden mittaisten ja lyhytkurssien lisäksi taideaineissa järjestetään pitkäkestoista taiteen perusopetusta lasten ja nuorten sana- ja teatteritaiteessa, lasten, nuorten ja aikuisten kuvataiteessa sekä aikuisten käsityön taiteessa.

Opintoneuvonta ja suunnittelu

Koulutussuunnittelija, sijainen Emmi Kallioniemi (Sampola)
puh. 050 390 4601, emmi.kallioniemi(a)tampere.fi
Vastuualue: kuvataide, teatteri- ja puheilmaisu, musiikki - paitsi muskarit

Koulutussuunnittelija Kristiina Kestinen (Sampola)
puh. 040 806 2369, kristiina.kestinen(a)tampere.fi
Vastuualueet: kirjoittaminen ja kirjallisuus

Koulutussuunnittelija Anne Kilponen (Sampola)
puh. 040 806 2361, anne.kilponen(a)tampere.fi
Vastuualue: muskarit

Koulutussuunnittelija Marianne Laakso (Sampola)
puh. 040 806 2362, marianne.laakso(a)tampere.fi
Vastuualueet: valokuvaus