Harjoittelu, oppisopimus ja palkkatuettu työ

Opintoihin liittyvä harjoittelu

Tampereen kaupunki tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. Opintoihin kuuluvista harjoitteluista sovitaan suoraan kiinnostuksen kohteena olevan yksikön kanssa.

Opintoihin sisältyviä hallinnon alan harjoittelupaikkoja haetaan ja tarjotaan keskitetysti Sijaisrekisteri-järjestelmän harjoittelijaosion kautta. Hallinnon alan opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita sekä ilmoittaa toiveensa harjoittelun ajankohdasta rekisteröitymällä Sijaisrekisteri-järjestelmään.

Lisätietoja TET-harjoittelupaikoista:

Oppisopimus

Tampereen kaupungilla oppisopimustyösuhteista päättävät toimialueet itsenäisesti. Niistä voi sopia suoraan kiinnostuksen kohteena olevan yksikön kanssa.

Palkkatukityöllistäminen ja työkokeilu

Tarkista mahdollisuutesi palkkatukeen sekä työkokeiluun TE-toimistosta. Tampereen kaupunki on keskittänyt palkkatukiin ja työkokeiluihin liittyvät sopimusasiat kaupungin työllisyyspalveluihin.

Työkokeilupaikan löydettyäsi ota yhteys työllisyyspalveluihin p. 040 806 4332 sopimuksen tekoa varten.
Mahdolliset avoimet palkkatukipaikat on ilmoitettu TE-toimistoon.