Tutustu työtehtäviimme

Tampereen kaupunki tarjoaa monia tehtäviä useilla eri toimialoilla. Alla video varhaiskasvatuksen arjesta.

Varhaiskasvatus


Kotihoito

Kotihoidossa palvelut tuotetaan asiakkaiden tarpeista lähtien kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja turvaamalla mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja ympäristöön. Työ on kuntoutumista edistävää ja toimintakykyä tukevaa. Perinteisen hoito- ja hoivatyön lisäksi kotihoidossa panostetaan asiakkaiden elämänlaatuun ja sisältöön hyödyntäen Elämänpuuta, johon asiakas saa itse kirjata toiveita, tarpeita ja haaveita.

Työ Tampereen kaupungilla

Tampereen kaupungilla työskentelee ihmisiä monenlaisissa ammateissa. Työ on merkityksellistä kaupungin asukkaiden hyväksi tehtävää työtä, jonka vaikutukset näkyvät kaikissa kaupungin toiminnoissa ja infrastruktuurissa.


Kuva: Hanna Leppänen