Henkilöstöetuudet

Tampereen kaupungilla on monipuoliset henkilöstöetuudet.

  • Oppimalla ja osaamista kehittämällä mahdollistetaan Tampereen kaupungin uudistuminen. Työntekijät oppivat kokemuksien ja koulutuksien kautta sekä oppivat toisilta ja toisten kanssa. Kaupunki kannustaa henkilöstöä myös omaehtoiseen opiskeluun kannustinrahan avulla.
  • Tampereen kaupunki maksaa osan henkilöstön aterioista henkilöstöravintoloissa.
  • Tampereen kaupunki tukee erilaisia harrasteryhmiä ja kannustaa henkilöstöä liikunta- ja kulttuuripalveluiden pariin antamalla vuosittain työntekijöilleen etuseteleitä harrastuksiin.
  • Tampereen kaupunki tarjoaa työntekijöilleen kattavan työterveyshuollon. Kaupungilla on oma vakuutuskassa, jonka kautta työntekijät saavat tiettyjä lisäetuuksia, esim. korvauksia erikoislääkäri-, hammaslääkäri- ja silmälasikuluista.
  • Kaupunki maksaa osan kodin ja työn väliseen joukkoliikenteeseen tarkoitetusta henkilökohtaisesta työsuhdematkalipusta.
  • Kehittäjäpalkinnon avulla kannustetaan henkilöstöä miettimään millaisilla työkäytännöillä ja menetelmillä voidaan löytää uusia keinoja parantaa työn tuloksellisuutta sekä työssä jaksamista.
  • Kunta-alalla on hyvät lomaedut.