Siirry sisältöön

Palvelualoite

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

Tampereen kaupunginvaltuusto on päättänyt 21.5.2018, että palvelualoitteen voi tehdä Tampereen kaupungille 1.9.2018 lukien valtuustokauden 2017-2021 loppuun saakka.

Aloitteet tehdään ja käsitellään oheisen ohjeen mukaisesti. Tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Mikäli palvelualoite hyväksytään, asianomainen lautakunta päättää palvelualoitteessa mainitun palvelun kilpailuttamisesta.

Saapuneet palvelualoitteet

Saapuneet palvelualoitteet julkaistaan tällä sivulla.

Lisätietoja:
Hankintapäällikkö
Tanja Welin
puhelin 040 128 6644
sähköposti [email protected]

Suunnittelija
Annamaria Valanto-Pyhältö
puhelin 040 800 7550
sähköposti [email protected]