Siirry sisältöön

Lupakorttikoulutusten hankinta

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta), johon ei sovelleta hankintalain velvoitteita. Pienhankintoihin sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tarjouspyyntö on julkaistu HILMASSA ja tällä sivulla.

Hankintamenettelynä käytetään sopimuksen liitteellä 5 kuvattua kansalliset kynnysarvot alittaviin, eli pienhankintoihin tarkoitettua hankintamenettelyä, joka on kestonsa ajan avoin kaikille tarjouspyynnön vaatimukset täyttäville tarjoajille.

Tarkemmin hankinnan kohde ja ehdottomat vaatimukset on kuvattu palvelukuvauksessa (sopimuksen liite 4).

Tällä tarjouspyynnöllä kilpailutetaan ns. volyymituotteet, tilaajan yleisimmin hankittavat lupakorttikoulutukset, jotka alla on lueteltu.

Tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa seuraavista palveluista:

  1. EA-koulutukset
  2. Hygieniapassi
  3. Lääkehoidon LOVE-tentti
  4. Tieturva 1
  5. Trukkikortti
  6. Tulityökortti
  7. Työturvallisuuskortti

Tarjoaja voi jättää tarjouksen, vaikka tarjoajalla ei olisi tarjota yhtäkään yllä luetelluista volyymituotteista. Tällöin tarjoaja lataa hinnastonsa muista tuotteistaan tarjouksen liitteeksi.