Siirry sisältöön

Pirkanmaan maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta

Pirkanmaan maakunnan kuntien lastensuojelun sijaishuollon palvelujen hankinta (Dno TRE:2485/02.07.01/2018) on kilpailutettu ja hankintapäätös § 132 on tehty 28.8.2018 (palvelutuote 4) ja hankintaoikaisu § 208 on tehty 14.12.2018 (palvelutuotteet 1a, 1b, 2 ja 3).

Hankintamenettelyn perustamisvaiheessa mukaan tulevien palveluntuottajien osalta sopimuskausi alkoi 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2021. Lisäksi sopimus sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden.

Hankinta avattiin uudelleen helmikuussa 2020. Hankintapäätös § 86 (viranhaltijapäätös palvelujohtaja Maria Päivänen) on päivätty 15.5.2020. Tarjouksensa uudelleen avaamisessa jättäneiden hyväksyttyjen tarjoajien osalta sopimuskausi alkoi 1.6.2020.

Hankinta avattiin uudelleen helmikuussa 2021. Hankintapäätös § 196 on tehty 17.5.2021 ja hankintaoikaisu § 259 on tehty 21.6.2021. Tarjouksensa uudelleen avaamisessa jättäneiden hyväksyttyjen tarjoajien osalta sopimuskausi alkoi 1.6.2021.

Hankintamenettelyyn kesken sopimuskauden mukaan tulevien palveluntuottajien osalta sopimuskauden aloitusajankohta kerrotaan vuosittain tehtävän uudelleen avaamisen yhteydessä. Tieto julkaistaan osoitteessa Ulkoinen linkkiwww.hankintailmoitukset.fi . Sopimuskausi päättyy kaikkien sopijapuolten osalta samaan aikaan (31.12.2021) riippumatta sopimuskauden aloitusajankohdasta.

Hankinnassa on kyse sopimuksessa tarkemmin lueteltujen kuntien yhteishankinnasta, joka koostuu nykyisistä ns. Luotsi-alueeseen kuuluvista kunnista ja ns. nykyisen Luotsi-alueen ulkopuolisista kunnista.

Sopimus sisältää seuraavat palvelut:

1) luvanvarainen perhehoito (henkilöstömitoitus 0.5)
(a) työntekijöiden määrä yksikössä on vähintään 2 - 3
(b) työntekijöiden määrä yksikössä on vähintään 4 tai enemmän
- vapaaehtoisena optiona: jälkihuoltotyö | tehostettu jakso

2) perustason laitoshoito (henkilöstömitoitus 1.0)
- vapaaehtoisena optiona: tehostettu jakso| kiireellinen laitoshoito/päivystystyö | tuotteen 2 perustason laitoshoito myös avohuollon tukitoimena tehtäviin sijoitustarpeisiin| jälkihuoltotyö

3) erityistason laitoshoito (henkilöstömitoitus 1.3)
- vapaaehtoisena optiona: tehostettu jakso| kiireellinen laitoshoito/päivystystyö| jälkihuoltotyö| erityinen huolenpito (henkilöstömitoitus 2.0)

4) vaativa laitoshoito (henkilöstömitoitus 1.8)
- vapaaehtoisena optiona: tehostettu jakso| jälkihuoltotyö| erityinen huolenpito (henkilöstömitoitus 2.0)

Hankintasopimuksen muodostavat pääsopimus liitteineen sekä palveluntuottajakohtainen liittymissopimus.

Tilaajina olevat kunnat ovat valtuuttaneet Tampereen kaupungin hallinnoimaan sopimuskauden aikaista toimintaa kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien puolesta, ellei sopimuksessa ole muussa kohdassa toisin mainittu.

Tarvittaessa lisätietoja hankintaan ja sopimusasioihin liittyen voi kysyä sopimuksessa mainituilta yhteishenkilöiltä (liite 2, tämä on toimitettu erillisenä sähköpostina palveluntuottajille).


Pääsopimus

Liite 7 Tarjouspyyntö liitteineen (liitteet ovat perustamisvaiheen tarjouspyynnön mukaisina)

Liite 8 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2014 PALVELUT/Huhtikuu 2017)

Tarvittaessa lisätietoja hankintaan ja sopimusasioihin liittyen voit kysyä sopimuksessa mainituilta yhteyshenkilöiltä (pääsopimuksen liite 2, joka on toimitettu sopimukseen kuuluville palveluntuottajille).